Практика з інформаційних технологій

kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

ПРАКТИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – НАВЧАЮЧИ НАВЧАЄМОСЯ!

Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів є невід’ємною складовою їх професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах. З 3 по 8 жовтня на кафедрі інформатики було проведено практику з інформаційних технологій для студентів 4-го курсу фізико-математичного факультету спеціальностей «Інформатика-англійська мова» та «Інформатика- математика».Практика була спрямована на набуття студентами практичних навичок застосування інформаційно-комунікаційних технологій до профорієнтаційної роботи зі школярами і, зокрема, до профорієнтації на сучасні ІТ-спеціальності.
Програма практики передбачала вивчення студентами основ професійної орієнтації на ІТ-спеціальності в школі, засвоєння основних напрямків застосування інформаційно-комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі на ІТ-спеціальності. Крім того, під час проходження практики студенти вивчили специфіку тренінгових форм профорієнтаційної роботи на ІТ-спеціальності з учнями основної та старшої школи. Зауважимо, що особливістю й самої практики стало безпосереднє використання для її організації тренінгових методик, що традиційно викликало значний інтерес студентів та сприяло успішному виконанню завдань практики.
Застосувати набути уміння на практиці студенти змогли завдяки співпраці кафедри інформатики із Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №142, на базі якої студентами було проведено тренінги з професійної орієнтації для учнів 8-х та 10-х класів. Профорієнтаційна діагностика, здійснена під час тренінгів, виявила в школярів брак знань про вимоги і потреби ринку праці, необізнаність із сучасними видами професійної діяльності тощо. Це ще раз засвідчило актуальність проблеми організації профорієнтаційної роботи в сучасній школі та вагомість ролі вчителя в успішному професійному самовизначенні учнів.
Треба зазначити, що можливість апробувати власні наробки в реальних умовах навчально-виховного процесу надала практиці особливої значущості та обумовила надзвичайно відповідальне ставлення студентів-практикантів до виконання завдань практики. Як засвідчило підсумкове опитування студентів, саме такі форми підготовки спонукають їх до неформального, творчого та свідомого ставлення до навчання.
На нашу думку, впровадження такої практики з інформаційних технологій є не лише одним із шляхів вирішення проблеми підготовки майбутніх вчителів інформатики до професійної орієнтації учнів на ІТ-спеціальності, а й дозволяє забезпечити в цілому належний рівень готовності майбутніх учителів інформатики до здійснення професійної діяльності.
Доцент кафедри інформатики Пономарьова Н.О.