ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Фізико-математичний факультет

XIV студентська Наукова конференція «Наумовські читання», присвячена 215-річчю від дня народження М.В.Остроградського.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у XIV студентській Науковій конференції «Наумовські читання», яка відбудеться 24-25 листопада 2016 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на базі фізико-математичного факультету.
Секційні доповіді відбудуться 24.11.16 о 13:00 в аудиторії 213-Б, 25.11.16 об 11:20 в аудиторії 213-Б.

Основні напрями роботи конференції:

- Історія математики
- Методика викладання математики
- Методика викладання фізики
- Методика викладання інформатики
- Сучасні напрями розвитку інформаційних технологій
- Новини фізичної науки
- Інформаційні технології у фізиці та математиці

Робочі мови конференції: українська.
В рамках конференції плануються: пленарне та секційні засідання.
Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції, необхідно до 20 листопада заповнити форму-заявку за адресою: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe14qwF_0pz6Ywa-MyKCCfyeK8HhmpenLKeGLBK_5Kl0xLaXw/viewform
За матеріалами конференції планується видання електронного збірника тез доповідей.Для включення тез доповіді до збірника потрібно до 10 листопада зареєструватися на сайті http://diagnost.hnpu.edu.ua/moodle/login/index.php та розмістити тези доповіді у відповідних семінарах.

Участь у конференції та включення тез до збірника безкоштовні.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

1. Структура тексту тез доповіді:
- назва доповіді друкується прописними напівжирними літерами посередині першого рядка (вирівнювання до центру);
- ініціали та прізвище автора (вирівнювання до центру);
- посада, ініціали та прізвище наукового керівника (вирівнювання до центру);
- пустий рядок;
- основні положення доповіді: потрібно показати, в чому полягає досліджувана проблема і чому вона актуальна; зазначити важливі результати дослідження; описати, як було організовано інформаційний пошук, лабораторний експеримент, педагогічний експеримент або спостереження тощо для отримання зазначених результатів; зробити висновки (вирівнювання за шириною);
- заголовок : СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (вирівнювання до центру);
- список використаних джерел (не більше 9) оформлюється згідно з вимогами ВАК. Кожне джерело подається окремим абзацом: відступ 1 см, далі вказується номер джерела, символ крапка, табуляція, текст посилання (вирівнювання за шириною).
2. У тексті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках. Зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].
3. Файл зберігається у форматі Міcrosoft Word 2003 (у разі використання інших версій текстового редактора просимо зберегти в зазначеному форматі та впевнитися, що оформлення тексту не пошкоджено).
4. Текст повинен мати такі параметри форматування:
- розмір аркуша – А4 (21,0 см х 29,7 см);
- орієнтація – книжна;
- поля: всі по 2 см;
- шрифт – Times New Roman;
- розмір 14 пт;
- перший рядок абзацу – відступ 1 см (крім заголовків, які вирівнюються до центру);
- міжрядковий інтервал – 1,5.
5. Обсяг статті – 2 повні сторінки (формат А4).

Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!
Відповідальність за зміст статті несуть автори.

З організаційних питань звертатися до Панова Олександра (тел.0951713631).