2 лютого 2010 року на кафедрі інформатики викладач кафедри Лопай Сергій Анатолійович представив авторську розробку системи обліку відвідування й успішності студентів, яка являє собою програмний засіб, призначений для ведення журналу навчальних занять, обліку успішності студентів, перегляду й редагування педагогічного навантаження.

Інформаційна система складається з бази даних (у якості серверу баз даних використовується СУБД MySQL) і клієнт-серверного застосування, що реалізоване на мові PHP з використанням технології AJAX.

Система передбачає:

− розподілений рівень доступу;

− ведення бази даних студентів; 

− ведення бази даних викладачів;

− ведення гнучкої (не обов’язково 5-бальної) шкали оцінок у журналі;

− формування робочих навчальних планів;

− формування індивідуальних навчальних планів студентів;

− ведення звітності за результатами підсумкового контролю у відповідності з робочим навчальним планом. 

Використання системи дозволяє спростити роботу викладачів при створенні звітної документації стосовно відвідування й успішності студентів, при формуванні табелів обліку виконаної навчальної роботи, а також дозволяє студентам у будь-який час мати можливість ознайомитися зі своїми оцінками.