Розпочато підготовку четвертого випуску збірника «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя»

Важливі дати:

Прийом заявок від авторів: до 1.02.2011 р.
Прийом статей: до 21.02.2011 р.
Редагування статей: до 10.03.2011 р.

Здача збірника в друк: до 14.03.2011 р.

Заявка містить відомості про автора (авторів) і назву статті, її орієнтовний обсяг; подається в друкованому вигляді. Стаття подається в електронному вигляді.

Заявки і статті  приймають члени редакційної колегії збірника:

В.Д. Зоря, замісник декана фізико-математичного факультету з наукової роботи;
Л.І. Білоусова, зав. кафедри інформатики;
Н.В. Олефіренко, доцент кафедри інформатики.