Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПУБЛІКАЦІЇ

результатів наукових досліджень у збірнику наукових праць
«Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя»
фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Збірник наукових праць призначений для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових дослідників і практиків.
Термін подання матеріалів: до 27 жовтня 2020 р.
Детальна інформація стосовно публікації розміщена в додатку.