kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Пікалова Валентина Валеріївна

Пікалова Валентина Валеріївна

Старший викладач.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.М. Каразіна) (1999).

Працює на кафедрі з 2000 p.

Організатор першого в Україні Центру GeoGebra на базі кафедри (липень 2010). У рамках партнерства з Міжнародним інститутом GeoGebra здійснює адаптацію програмного забезпечення GeoGebra та довідкових матеріалів для української системи освіти, проведення тренінгів з підготовки майбутніх учителів до використання пакету GeoGebra в освітній практиці (з виданням відповідного сертифікату). Автор навчально-методичних матеріалів для вчителів, розробник освітніх Інтернет-ресурсів та відеоресурсів для каналу GeoGebraTube.

Активний учасник міжнародних конференцій з питань застосування інформаційних технологій у викладанні математики (Греція, Австрія, Англія, Німеччина), член оргкомітету Конференції з математичної освіти Схід-Захід EWCOME (Польща).

Учасник міжнародного проекту GEONExT Goes East (Україна, Чехія, Німеччина, Болгарія). Автор посібника з методики проведення навчальних досліджень у середовищі динамічної геометрії (DG), а також понад 20 наукових праць. Співавтор розробки "Програмно-методичний комплекс DG".

Викладає дисципліни "Дискретна математика", "Мови програмування", спецкурси з вибраних питань інформатики, керує науковою роботою студентів, є одним із засновників і організаторів роботи дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»). Проходила стажування в Німеччині.