Пікалова Валентина Валеріївна

kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Пікалова Валентина Валеріївна

Пікалова Валентина Валеріївна

Старший викладач.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.М. Каразіна) (1999).

Працює на кафедрі з 2000 p.

Організатор першого в Україні Центру GeoGebra на базі кафедри (липень 2010). У рамках партнерства з Міжнародним інститутом GeoGebra здійснює адаптацію програмного забезпечення GeoGebra та довідкових матеріалів для української системи освіти, проведення тренінгів з підготовки майбутніх учителів до використання пакету GeoGebra в освітній практиці (з виданням відповідного сертифікату). Автор навчально-методичних матеріалів для вчителів, розробник освітніх Інтернет-ресурсів та відеоресурсів для каналу GeoGebraTube.

Активний учасник міжнародних конференцій з питань застосування інформаційних технологій у викладанні математики (Греція, Австрія, Англія, Німеччина), член оргкомітету Конференції з математичної освіти Схід-Захід EWCOME (Польща).

Учасник міжнародного проекту GEONExT Goes East (Україна, Чехія, Німеччина, Болгарія). Автор посібника з методики проведення навчальних досліджень у середовищі динамічної геометрії (DG), а також понад 20 наукових праць. Співавтор розробки "Програмно-методичний комплекс DG".

Викладає дисципліни "Дискретна математика", "Мови програмування", спецкурси з вибраних питань інформатики, керує науковою роботою студентів, є одним із засновників і організаторів роботи дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»). Проходила стажування в Німеччині.