kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Пономарьова Наталія Олександрівна

Пономарьова Наталія Олександрівна

Професор кафедри інформатики.

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2018 р.). Наукове звання - професор кафедри інформатики (2020 р.).
Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (з відзнакою) за спеціальністю "Математика" та здобула кваліфікацію спеціаліста "учитель математики, інформатики і обчислювальної техніки" (1994 р.).
Працює на кафедрі з 2005 p.
Автор та співавтор понад 130 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті у наукових фахових виданнях тощо.
Учасник міжнародних, всеукраїнських та університетських конференцій з питань підготовки майбутніх учителів інформатики, профорієнтаційної роботи зі школярами, методики викладання інформатики у закладах загальної середньої освіти, застосування інноваційних педагогічних технологій у практиці навчання.

Постійний член редакційної колегії збірника наукових праць "Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя". Член програмного комітету конференції міжнародної конференції "The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML). Член організаційного комітету та редакційної колегії збірників наукових праць науково-методичної конференції "Наумовські читання" та науково-практичної конференції "Інноваційні педагогічні технології у цифровій школі" (ХНПУ імені Г.С.Сковороди).
Викладає курси: "Комп'ютерне моделювання", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Практикум з програмування", "Практикум з розв'язування задач з інформатики", "Поглиблений MS Excel", "Уведення в ІТ-спеціальності" та спецкурси з вибраних питань інформатики.
Профіль викладача у Google Академії:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oPbQT1UAAAAJ&hl=ru
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0172-8007
Scopus Author ID: 57211132743