kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Андрієвська Віра Михайлівна

Андрієвська Віра Михайлівна

Професор кафедри інформатики. Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2019 р.). Наукове звання - доцент кафедри інформатики (2011 р.).

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю "Математика" та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача математики та інформатики (2003 р.).
Працює на кафедрі з 2004 року.
Автор і співавтор понад 85 наукових робіт з проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності та міждисциплінарного підходу до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEM-освіти (серед яких монографія, 2 навчальних посібника для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та вчителів початкової школи).
Учасник міжнародних освітніх програм: "Education for Science and Math's Through the STEM framework" (Ізраїль); "Проектний підхід в організації навчального процесу" (Фінляндія); "Налагодження професійних та особистих зв'язків для майбутньої професійної діяльності" (Італія) .
Член редакційної колегії збірника наукових праць "Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя" (з 2020 р.). Член редакційної колегії збірника тез доповідей учасників науково-практичної конференції молодих учених "Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі" (з 2020 р.). Член програмного комітету міжнародної конференції "The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning" (ICHTML, 2020).
Викладає курси: "Методика навчання інформатики", "ІКТ у проектній діяльності", "Технології STEАM освіти", "Соціальні мережі в освіті".
Профіль викладача у Google Академії:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4z1fc_kAAAAJ&hl=uk
Scopus Author ID: 57218569677