kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Білоусова Людмила Іванівна

 

Білоусова Людмила Іванівна

Професор (1994), кандидат фізико-математичних наук (1970), відмінник народної освіти УРСР, нагороджена знаками «За наукові досягнення», «Ушинський К.Д.».

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю радіофізика і електроніка.

Працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди з 1971 року, на кафедрі інформатики - з її заснування (1986), була завідувачем кафедри з 1991 по 2018 рр.

Створила наукову школу з проблем упровадження інноваційних технологій в освітній процес, розвитку й удосконалення інформатичної освіти в загальноосвітній і вищій педагогічній школі, сприяла підготовці кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри, є науковим керівником 19 кандидатських дисертацій.

Автор понад 370 наукових та науково-методичних праць. Учасник багатьох конференцій з актуальних питань сучасної освіти, у тому числі в далекому зарубіжжі (Угорщина, Німеччина, Чехія, Польща). Ініціатор студентських олімпіад з інформатики,18 з яких відбулися на базі кафедри інформатики, Харківських турнірів школярів з інформатики (проводяться систематично з 1994 р.).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя».

Викладає курси "Методика навчання інформатики у загальноосвітній та вищий школі", "Теоретичні основи інформатики", "Чисельні методи", спецкурси з актуальних проблем викладання інформатики та впровадження інформаційних технологій в освітню практику.