kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Гризун Людмила Едуардівна

 

Гризун Людмила Едуардівна

Кандидат педагогічних наук (2002), доктор педагогічних наук (2010), професор (2012).

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю прикладна математика та отримала кваліфікацію математик (1986).

Працює на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з 1998 року.

Викладає курси «Мови програмування», «Основи штучного інтелекту», «Інтернет технології в освіті і науці», «Основи електронної педагогіки», «Інформатика для аспірантів».

Автор 3-х навчальних посібників, монографії та понад 80 публікацій з проблем інформатизації освіти та проектування змісту вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань.

Є одним із засновників і координаторів дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»), який з 2010 року постійно працює на кафедрі інформатики у межах позаaудиторної навчально-методичної роботи.

Є міжнародним науковим експертом Першостей з наукової аналітики, які проводяться у межах регіональної програми Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія) "World Championship, continental, national and regional research analytics championships", що підтверджено відповідним сертифікатом.

У 2012 році брала участь у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» із проектом «Технологія модульного структурування навчальних дисциплін у вищій професійній освіті на засадах інтеграції наукових знань» (у співавторстві). Проект нагороджено дипломом фіналіста.