kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Шановні студенти та молоді вчені!

Запрошуємо Вас до участі в роботі
XVIІI науково-практичної конференції «Наумовські читання», яка відбудеться
24-25 листопада 2020 року
в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди
Основні напрями роботи конференції:
1. Математичні студії (теорія та практика).
2. Математичні студії (історія та компаративістика).
3. Інноваційні технології в освітній практиці.
4. Фізика і кіберфізичні системи.
5. Освітні, педагогічні науки.
Планується видання електронного збірника тез доповідей учасників конференції.
Термін подання матеріалів – до 16.11.2020 року.