kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Кафедра інформатики

Олефіренко Надія Василівна


Олефіренко Надія Василівна

 

Олефіренко Надія Василівна

Завідувач кафедри інформатики, доктор педагогічних наук (2016), доцент (2000).

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (1996 р.).

Працює на кафедрі з 1999 року.

Автор і співавтор понад 150 наукових робіт, серед яких 1 монографія, 13 підручників і навчальних посібників для школярів початкової школи, студентів вищих педагогічних навчальних закладів та учителів початкової школи.

Учасник міжнародних, всеукраїнських, університетських конференцій з питань методики викладання інформатики у загальноосвітній школі, а також питань підготовки майбутнього учителя до проектування дидактичних електронних ресурсів. Учасник і тренер майстер-класів та тренінгів, присвячених впровадженню засобів ІКТ у навчальний процес загальноосвітньої школи.

Член журі міського і обласного етапів конкурсу «Учитель року», голова журі з номінації «Інформатика». Член журі конкурсу-захисту (ІІ етап) наукових робіт школярів «Малої академії наук» з інформатики (з 2010 р.), член журі учнівських олімпіад з програмування та інформаційних технологій (ІІІ етап) (з 2009 р.),член журі учнівського турніру з інформатики (з 2016 р.), член авторського колективу і журі турніру з інформатики для учнів 5-7 класів (з 2012 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя».

Викладає курси "Мови програмування", «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Інформаційні системи», «Проектування дидактичних електронних ресурсів».


Білоусова Людмила Іванівна

 

Білоусова Людмила Іванівна

Професор (1994), кандидат фізико-математичних наук (1970), відмінник народної освіти УРСР, нагороджена знаками «За наукові досягнення», «Ушинський К.Д.».

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю радіофізика і електроніка.

Працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди з 1971 року, на кафедрі інформатики - з її заснування (1986), була завідувачем кафедри з 1991 по 2018 рр.

Створила наукову школу з проблем упровадження інноваційних технологій в освітній процес, розвитку й удосконалення інформатичної освіти в загальноосвітній і вищій педагогічній школі, сприяла підготовці кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри, є науковим керівником 19 кандидатських дисертацій.

Автор понад 370 наукових та науково-методичних праць. Учасник багатьох конференцій з актуальних питань сучасної освіти, у тому числі в далекому зарубіжжі (Угорщина, Німеччина, Чехія, Польща). Ініціатор студентських олімпіад з інформатики,18 з яких відбулися на базі кафедри інформатики, Харківських турнірів школярів з інформатики (проводяться систематично з 1994 р.).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя».

Викладає курси "Методика навчання інформатики у загальноосвітній та вищий школі", "Теоретичні основи інформатики", "Чисельні методи", спецкурси з актуальних проблем викладання інформатики та впровадження інформаційних технологій в освітню практику.


Андрієвська Віра Михайлівна

Андрієвська Віра Михайлівна

Кандидат педагогічних наук (2009), доцент (2011).

Професор кафедри інформатики (2018).

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача математики та інформатики (2003).

Працює на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету з 2004 року.

Автор і співавтор понад 75 наукових робіт з проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ у професійній діяльності та міждисциплінарного підходу до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEM-освіти (серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібника для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та учителів початкової школи).

Учасник міжнародних освітніх програм з питань трансформації початкової школи в умовах інформатизації освіти (Фінляндія), налагодження професійних та особистих зв’язків, для майбутньої професійної діяльності (Італія). Учасник і тренер семінарів присвячених впровадженню нових підходів до навчання обдарованих учнів. Спікер круглого столу «Наукові ліцеї/інтернати: ризики реформування, перспективи розвитку. Досвід України, Ізраїлю й Індії» (МОН, ГО «Фонд «Відкрита політика»).

Викладає курси «Методика навчання інформатики», «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання», «Технології STEM-освіти», «ІКТ і навчанні дітей молодшого шкільного віку».

 


Веприк Світлана Анатоліївна

Веприк Світлана Анатоліївна

 

Викладач, відмінник народної освіти України.

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 1994 році.

Працює на кафедрі з 1994 року.

Веде курси "Архітектура персонального комп’ютера та його базове програмне забезпечення", "Сучасні інформаційні технології". Автор 3-х навчальних посібників та понад 10 наукових праць з проблем формування творчих умінь у студентів і школярів.

 


Гризун Людмила Едуардівна

 

Гризун Людмила Едуардівна

Кандидат педагогічних наук (2002), доктор педагогічних наук (2010), професор (2012).

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю прикладна математика та отримала кваліфікацію математик (1986).

Працює на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з 1998 року.

Викладає курси «Мови програмування», «Основи штучного інтелекту», «Інтернет технології в освіті і науці», «Основи електронної педагогіки», «Інформатика для аспірантів».

Автор 3-х навчальних посібників, монографії та понад 80 публікацій з проблем інформатизації освіти та проектування змісту вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань.

Є одним із засновників і координаторів дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»), який з 2010 року постійно працює на кафедрі інформатики у межах позаaудиторної навчально-методичної роботи.

Є міжнародним науковим експертом Першостей з наукової аналітики, які проводяться у межах регіональної програми Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія) "World Championship, continental, national and regional research analytics championships", що підтверджено відповідним сертифікатом.

У 2012 році брала участь у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» із проектом «Технологія модульного структурування навчальних дисциплін у вищій професійній освіті на засадах інтеграції наукових знань» (у співавторстві). Проект нагороджено дипломом фіналіста.

 


Житєньова Наталя Василівна

Житєньова Наталя Василівна

Кандидат педагогічних наук (2009), доцент (2010).

Професор кафедри інформатики.

З відзнакою закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (2002).

Працює на кафедрі з 2004 року.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених і Президіуму Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки (2013-2014 рр).

Викладає курси "Інфографіка у професійній діяльності", "Смарт-інструментарій сучасного педагога", "Технології візуалізації у навчальному процесі", Інформаційні та комунікаційні системи в освіті", "Комп'ютерна графіка", "Візуалізація об'єктів дизайну", "Редактори 3-D графіки".

Автор понад 50 наукових праць з проблем використання комп'ютерної підтримки для формування пізнавального інтересу, проблем використання візуалізації в навчальному процесі студентів природничо-математичних дисциплін.

В 2015 році закінчила докторантуру ХНПУ імені Г.С.Сковороди.


Колгатін Олександр Геннадійович

 

Колгатін Олександр Геннадійович

Кандидат технічних наук (1995), доктор педагогічних наук (2011), професор, декан фізико-математичного факультету (2015).

Закінчив Харківський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") (1989).

Працює на кафедрі з 1993 року.

Читає курси: "Математичні методи в психології", "Інформаційні системи в педагогічній діяльності". Був учасником конференцій з проблем сучасної освіти в країнах Європи (Данія, Німеччина, Польща, Словаччина, Чехія). В центрі наукових інтересів – проблеми побудови систем педагогічної діагностики. Автор 3-х навчальних посібників і понад 50 наукових праць з означеної проблеми.


Колгатіна Лариса Сергіївна

Колгатіна Лариса Сергіївна

 

Викладач.

Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1986).

Працює на кафедрі з 1988 року.

Читає курси "Методи обчислень", "Методика викладання інформатики", "Інформаційні системи". Автор 3-х навчальних посібників та понад 20 статей, присвячених проблемі організації самостійної діяльності студентів.


Ольховський Євгеній Олександрович

 

Ольховський Євгеній Олександрович

 

Кандидат фізико-математичних наук (2008), доцент (2009), заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2012-2015).

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (2003).

Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" (2006). Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008).

Працює на кафедрі з 2008 року. Є членом експертних комісій II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» та II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс, які проводяться департаментом освіти Харківської міської ради.

Читає курси з мов програмування, інформаційних систем та Інтернет-технологій в освіті.

Автор понад 30 наукових праць.


Остапенко Людмила Петрівна

Остапенко Людмила Петрівна

 

Викладач.

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1995).

Працює на кафедрі з 2005 p.

До цього працювала в школах м. Харкова, де була відзначена багатьма грамотами обласного відділу освіти за сумлінну працю, підготовку учнів до олімпіад з інформатики районного та обласного рівнів, плідну роботу в МАН.

Веде курси "Методика викладання інформатики", "Мови програмування", "Інформаційні системи", "Комп’ютерні мережі" . Автор 7 наукових робіт.


Пікалова Валентина Валеріївна

Пікалова Валентина Валеріївна

Старший викладач.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.М. Каразіна) (1999).

Працює на кафедрі з 2000 p.

Організатор першого в Україні Центру GeoGebra на базі кафедри (липень 2010). У рамках партнерства з Міжнародним інститутом GeoGebra здійснює адаптацію програмного забезпечення GeoGebra та довідкових матеріалів для української системи освіти, проведення тренінгів з підготовки майбутніх учителів до використання пакету GeoGebra в освітній практиці (з виданням відповідного сертифікату). Автор навчально-методичних матеріалів для вчителів, розробник освітніх Інтернет-ресурсів та відеоресурсів для каналу GeoGebraTube.

Активний учасник міжнародних конференцій з питань застосування інформаційних технологій у викладанні математики (Греція, Австрія, Англія, Німеччина), член оргкомітету Конференції з математичної освіти Схід-Захід EWCOME (Польща).

Учасник міжнародного проекту GEONExT Goes East (Україна, Чехія, Німеччина, Болгарія). Автор посібника з методики проведення навчальних досліджень у середовищі динамічної геометрії (DG), а також понад 20 наукових праць. Співавтор розробки "Програмно-методичний комплекс DG".

Викладає дисципліни "Дискретна математика", "Мови програмування", спецкурси з вибраних питань інформатики, керує науковою роботою студентів, є одним із засновників і організаторів роботи дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»). Проходила стажування в Німеччині.

 


Пономарьова Наталія Олександрівна

 

Пономарьова Наталія Олександрівна

 

Доктор педагогічних наук (2018), доцент (2007), заступник декана фізико-математичного факультету з виховної роботи (2011-2015) заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2015),з 2018 р.- професор кафедри інформатики, в.о. декана фізико-математичного факультету.

 

Закінчила з відзнакою Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1994) за спеціальністю «Математика», здобула  кваліфікацію "Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки". Працює на кафедрі з грудня 2005 p.

 

Викладає курси "Комп'ютерне моделювання", "Мови програмування", «Практикум з розв’язування задач з інформатики» та спецкурси з вибраних питань інформатики.

 

Має понад 120 наукових праць з теоретичних та методичних питань професійної підготовки майбутніх учителів, удосконалення методики викладання інформатики в школі та закладах вищої освіти, а також застосування інноваційних педагогічних технологій.

Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Департаменту освіти Харківської міської ради, Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, подяками адміністрації закладів загальної середньої освіти м. Харкова, грамотами ХНПУ імені Г.С.Сковороди, переможець конкурсу ХНПУ імені Г.С.Сковороди "Людина року-2012, 2013, 2014, 2017" у номінаціях «Взірець професійної майстерності», «Громадський діяч».

 

Приймає активну участь у міжнародних та  всеукраїнських конференціях з питань теорії і методики навчання інформатики, підготовки майбутніх учителів інформатики, актуальних проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в систему освіти.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів спеціальності «Інформатика», є керівником кандидатських дисертацій, магістерських і курсових робіт. Активно співпрацює із закладами загальної середньої освіти м.Харкова з питань розвитку шкільного курсу інформатики та удосконалення методики викладання інформатики в школі, професійної орієнтації учнів шкіл на педагогічні спеціальності та на ІТ-технології. 

 


Яциніна Наталія Олександрівна

 

Яциніна Наталія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук (2008),  доцент (2009), відповідальний за виховну роботу на фізико-математичному факультеті (2015).

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 2003 p.

Працює на кафедрі з 2003 p.

Веде курси "Теоретичні основи інформатики", "Історія інформатики", "Інформатика", "Інформаційні системи в педагогічній діяльності", "Педагогічна інформатика" на фізико-математичному, заочному факультеті та факультеті початкового навчання.

Автор 14 наукових робіт з проблем формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у процесі його підготовки.