Викладачі

kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Білоусова Людмила Іванівна

 

Білоусова Людмила Іванівна

Завідувач кафедри (з 1991р.)

Кандидат фізико-математичних наук (1970), професор (1994),відмінник народної освіти УРСР.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) (1959).

Працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди з 1971 року, на кафедрі інформатики - з 1986 p.

Викладає курси "Методика навчання інформатики у загальноосвітній та вищий школі", "Теоретичні основи інформатики", "Чисельні методи", спецкурси з актуальних проблем викладання інформатики та впровадження інформаційних технологій в освітню практику. Автор біля 200 наукових праць, серед яких 27 навчальних посібників. Була учасником конференцій з проблем сучасної освіти в країнах Європи (Німеччина, Польща, Словаччина, Чехія).

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів. Підготувала 14 кандидатів педагогічних наук, трьох кандидатів фізико-математичних наук, одного - технічних наук. У центрі наукових інтересів - теорія і методика навчання інформатики, актуальні проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту.

 


Андрієвська Віра Михайлівна

Андрієвська Віра Михайлівна

 

Кандидат педагогічних наук (2009), доцент (2010).

Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна в 2003 p.

Працює на кафедрі з 2006 p.

Веде курси "Архітектура персонального комп’ютера та його базове програмне забезпечення", "Сучасні інформаційні технології", "Шкільний курс інформатики та методика його викладання" на природничому, заочному факультеті та факультеті початкового навчання і Інституті мов світу.


Веприк Світлана Анатоліївна

Веприк Світлана Анатоліївна

 

Викладач, відмінник народної освіти України.

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 1994 році.

Працює на кафедрі з 1994 року.

Веде курси "Архітектура персонального комп’ютера та його базове програмне забезпечення", "Сучасні інформаційні технології". Автор 3-х навчальних посібників та понад 10 наукових праць з проблем формування творчих умінь у студентів і школярів.

 


Гончаров Олександр Іванович

 

Гончаров Олександр Іванович

Кандидат технічних наук (1976), заступник декана (1993-1995), декан (1995-2012), радник декана фізико-математичного факультету (з 2012), професор кафедри, відмінник народної освіти України.

Закінчив Воєнну інженерну радіотехнічну академію імені маршала Радянського Союзу Говорова Л.О. (I960).

Працює на кафедрі з 1993 року.

Читає курс "Основи наукових досліджень", спецкурси з антології педагогічної думки. В центрі наукових інтересів – наукові дослідження в галузі соціальної педагогіки. Автор понад 70 наукових праць з проблем експлуатації комп’ютерної техніки, математичної обробки інформації та соціальної педагогіки.


Гризун Людмила Едуардівна

 

Гризун Людмила Едуардівна

Кандидат педагогічних наук (2002), доктор педагогічних наук (2010), професор (2012).

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю прикладна математика та отримала кваліфікацію математик (1986).

Працює на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з 1998 року.

Викладає курси «Мови програмування», «Основи штучного інтелекту», «Інтернет технології в освіті і науці», «Основи електронної педагогіки», «Інформатика для аспірантів».

Автор 3-х навчальних посібників, монографії та понад 80 публікацій з проблем інформатизації освіти та проектування змісту вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань.

Є одним із засновників і координаторів дискусійного англомовного клубу «Наука навкруги нас» («Science around us»), який з 2010 року постійно працює на кафедрі інформатики у межах позаaудиторної навчально-методичної роботи.

Є міжнародним науковим експертом Першостей з наукової аналітики, які проводяться у межах регіональної програми Міжнародної академії наук та вищої освіти (Лондон, Великобританія) "World Championship, continental, national and regional research analytics championships", що підтверджено відповідним сертифікатом.

У 2012 році брала участь у Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» із проектом «Технологія модульного структурування навчальних дисциплін у вищій професійній освіті на засадах інтеграції наукових знань» (у співавторстві). Проект нагороджено дипломом фіналіста.

 


Колгатін Олександр Геннадійович

 

Колгатін Олександр Геннадійович

Кандидат технічних наук (1995), доктор педагогічних наук (2011), професор, декан фізико-математичного факультету (2015).

Закінчив Харківський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") (1989).

Працює на кафедрі з 1993 року.

Читає курси: "Математичні методи в психології", "Інформаційні системи в педагогічній діяльності". Був учасником конференцій з проблем сучасної освіти в країнах Європи (Данія, Німеччина, Польща, Словаччина, Чехія). В центрі наукових інтересів – проблеми побудови систем педагогічної діагностики. Автор 3-х навчальних посібників і понад 50 наукових праць з означеної проблеми.


Колгатіна Лариса Сергіївна

Колгатіна Лариса Сергіївна

 

Викладач.

Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1986).

Працює на кафедрі з 1988 року.

Читає курси "Методи обчислень", "Методика викладання інформатики", "Інформаційні системи". Автор 3-х навчальних посібників та понад 20 статей, присвячених проблемі організації самостійної діяльності студентів.


Лаптєва Марія Вікторівна

 

Лаптєва Марія Вікторівн

Кандидат педагогічних наук (2004), доцент (2005).

Відзначена міськрадою дипломом І ступеня як кращий молодий вчений (2002).

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) (1987).

Працює на кафедрі з 1993 року.

Викладає курси "Архітектура персонального комп’ютера та його базове програмне забезпечення", "Інформаційні системи", "Педагогічна інформатика", "Сучасні інформаційні системи", "Шкільний курс інформатики". Автор 3-х навчальних посібників та понад 20 наукових робіт з питань автоматизованого створення х тлумачних словників, а також застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці навчання.


Лопай Сергій Анатолійович

 

Лопай Сергій Анатолійович

Викладач, відповідальний за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі.

Закінчив з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна в 2003 р. за спеціальністю "фізика" із кваліфікацією фізик, викладач фізики (магістр).

Працює на кафедрі з 2003 року.

Викладає курси "Інформатика", "Мови програмування", "Архітектура персонального комп'ютера та його базове програмне забезпечення", "Комп'ютерні мережі, Інтернет та мультимедіа технології" на фізико-математичному, природничому та факультеті початкових класів. Підготовлені ним студенти стали призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики, лауреатами різноманітних регіональних і державних конкурсів студентських наукових робіт. Тренер-методист програми "Intel®Навчання для майбутнього".

Автор понад 20 наукових робіт з питань застосування групових форм роботи студентів, методу проектів, використання дистанційної форми навчання.

 


Олефіренко Надія Василівна

 

Олефіренко Надія Василівна

Кандидат педагогічних наук (2000), доцент (2001).

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1996).

Працює на кафедрі з 1999 року.

Читає курси "Методика викладання інформатики", "Мови програмування". З 1994 до 2004 працювала в школі вчителем інформатики.

Підготувала одного кандидата педагогічних наук. Автор навчального посібника, а також понад 20 наукових робіт з проблем викладання інформатики в загальноосвітній школі.


Ольховський Євгеній Олександрович

 

Ольховський Євгеній Олександрович

 

Кандидат фізико-математичних наук (2008), доцент (2009), заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи (2012-2015).

Закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (2003).

Переможець першого обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" (2006). Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2008).

Працює на кафедрі з 2008 року. Є членом експертних комісій II (міського) етапу конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ» та II (міського) етапу конкурсу на кращий дистанційний курс, які проводяться департаментом освіти Харківської міської ради.

Читає курси з мов програмування, інформаційних систем та Інтернет-технологій в освіті.

Автор понад 30 наукових праць.


Остапенко Людмила Петрівна

Остапенко Людмила Петрівна

 

Викладач.

Закінчила Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1995).

Працює на кафедрі з 2005 p.

До цього працювала в школах м. Харкова, де була відзначена багатьма грамотами обласного відділу освіти за сумлінну працю, підготовку учнів до олімпіад з інформатики районного та обласного рівнів, плідну роботу в МАН.

Веде курси "Методика викладання інформатики", "Мови програмування", "Інформаційні системи", "Комп’ютерні мережі" . Автор 7 наукових робіт.


Пікалова Валентина Валеріївна

Пікалова Валентина Валеріївна

 

Викладач.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.М. Каразіна) (1999).

Працює на кафедрі з 2000 p.

Веде курси "Дискретна математика", "Мови програмування" та спецкурси з вибраних питань інформатики. Була учасником міжнародних конференцій з питань застосування інформаційних технологій у викладанні математики (Греція, Австрія, Англія, Німеччина). Проходила стажування у Німеччині.

Бере участь у міжнародному проекті GEONExT Goes East (Україна, Чехія, Німеччина, Болгарія). Автор посібника з методики проведення навчальних досліджень у середовищі динамічної геометрії (DG), а також понад 20 наукових праць. Співавтор розробки "Програмно-методичний комплекс DG".


Пономарьова Наталія Олександрівна

 

Пономарьова Наталія Олександрівна

 

Кандидат педагогічних наук (1998), доцент (2007), заступник декана фізико-математичного факультету з виховної роботи (2011-2015).

Закінчила з відзнакою Харківський державний (нині національний) педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (1994) за спеціальністю «математика», кваліфікацією "учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки".

Працює на кафедрі з грудня 2005 p. Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Департаменту освіти Харківсьої міської ради, подяками адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів Московського району міста Харкова, сертифікований тренер освітніх програм "Intel. Навчання для майбутнього", "Оn-ляндія. Безпечна веб-країна" переможець конкурсу ХНПУ імені Г.С.Сковороди "Людина року-2012" в номінації «Взірець професійної майстерності».

Веде курси "Комп'ютерне моделювання", "Мови програмування" та спецкурси з вибраних питань інформатики. Має понад 60 наукових праць з питань удосконалення методики викладання інформатики у школі та вищому навчальному закладі, а також застосування новітніх технологій у практиці навчання.

 


Рощупкін Сергій Вікторович

 

Рощупкін Сергій Вікторович

 

Викладач.

Закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2001).

Працює на кафедрі з 2002 p.

Веде курси "Мови програмування", "Комп’ютерне моделювання", "Інформаційні системи", "Комп’ютерні мережі". Автор 5 наукових публікацій з проблем підготовки майбутніх учителів з інформаційно-комунікаційних технологій.


Столбов Денис Володимирович

 

Столбов Денис Володимирович

 

Викладач.

Закінчив Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "ХАІ" (2010).

Працює на кафедрі з 2010 року.

Викладає курси "Інформаційні та комунікаційні системи в освіті", "Основи інформатики", "Телекомунікаційні технології", "Комп'ютерне моделювання" на фізико-математичному, природничому та факультеті початкового навчання.

 


Шустакова Тетяна Борисівна

 

Шустакова Тетяна Борисівна

 

Викладач (2005).

Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (2002).

Працює на кафедрі з 2005 p.

Читає курси: "Мови програмування", "Сучасні інформаційні технології" на факультеті психології та соціології.

Має публікації з формування пізнавальної самостійності учня засобами інформаційних технологій.

 


Яциніна Наталія Олександрівна

 

Яциніна Наталія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук (2008),  доцент (2009), відповідальний за виховну роботу на фізико-математичному факультеті (2015).

Закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди в 2003 p.

Працює на кафедрі з 2003 p.

Веде курси "Теоретичні основи інформатики", "Історія інформатики", "Інформатика", "Інформаційні системи в педагогічній діяльності", "Педагогічна інформатика" на фізико-математичному, заочному факультеті та факультеті початкового навчання.

Автор 14 наукових робіт з проблем формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у процесі його підготовки.