kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

13.06 Вітаємо студентів  3 курсу із успішним захистом курсових робіт з програмування!

Тематика курсових робіт вражає різноманітністю  і пов’язана з розробок чат-ботів,  комп’ютерних ігор, електронних тренажерів,  навчальних посібників.

Чудово, що кожна робота – це готовий програмний додаток, який може бути використаний в освітньому процесі з інформатики в закладах освіти!– С#, Python, JavaScript, Script.

Кожна робота – це і вияв фантазії, креативності, а також здібностей і інтересів студента!

 

01

1

3

7

20

14

22

24

 

Освітні програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітня програма здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019 року

Освітня програма здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року

Освітня програма здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року

 

Освітні програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітня програма здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 року

Освітня програма здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року

Перелік
випускних робіт, виконаних на кафедрі інформатики

Рік захисту - 2020

1. Барбін Сергій Сергійович

"Впровадження дистанційних технологій у навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти"

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

2. Бобонець Тетяна Олександрівна

"Формування метапредметних умінь у молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій"

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

3. Бойко Вікторія Максимівна

Розробка навчально-методичного забезпечення для вибіркового модуля "Веб-технології" у закладах середньої освіти

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

4. Бордунова Карина Ігорівна

Формування творчих здібностей школярів засобами комп'ютерної анімації

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

5. Греков Микола Олександрович

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні учнів основної школи

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

6. Задворнов Дмитро Олександрович

Розробка інтерактивних плакатів для навчання інформатики учнів основної школи

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

7. Колеснік Марія Євгенівна

Розробка навчально-методичних матеріалів до вивчення основ робототехніки

Наук.керівник -к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

8. Комар Богдана Василівна

Використання мобільних технологій у процесі навчання інформатики в 9 класі

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

9. Коротецька Марина Юріївна

Технологія змішаного навчання в освітньому процесі основної школи

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

10. Курило Максим Володимирович

Розробка методико-дидактичних матеріалів навчання інформаційних процесів та систем учнів 5 класів

Наук.керівник -доцент кафедри Веприк Світлана Анатоліївна

11. Лаптій Катерина Олександрівна

Використання BYOD-технологій в процесі навчання інформатики в основній школі

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

12. Майстрюк Ірина Сергіївна

Комп'ютерна підтримка розв'язання комбінаторних задач на уроках інформатики

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

13. Манько Анастасія Павлівна

Формування цифрових умінь у молодших школярів на уроках інформатики

Наук.керівник -д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

14. Мєдвєдєва Ганна Олександрівна

Розробка дидактичної підтримки вивчення теми «Табличний процесор» у шкільному курсі інформатики

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

15. Михасенко Альона Олексіївна

Навчально-методичне забезпечення навчання веб-дизайну у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти

Наук.керівник -д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

16. Мірошниченко Єгор Валерійович

Методичне забезпечення створення науково-технічного музею історії науки

Наук.керівник - д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

17. Мосляков Ярослав Володимирович

Розробка методико-дидактичних матеріалів для навчання учнів старшої школи розробці мобільних додатків

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

18. Овчарова Анастасія Олексіївна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ розробки мобільних додатків в основній школі

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

19. Остапенко (Триполко) Анастасія Віталіївна

Розробка дидактичних і методичних матеріалів до дистанційного навчання математики учнів базової середньої школи

Наук.керівник - д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

20. Першина Олена Василівна

Розробка навчально-методичного забезпечення основ 3D графіки в закладах середньої освіти

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

21. Пліско Лілія Олександрівна

Розробка практикуму з основ об'єктно-орієнтованого програмування для учнів 7-9 класів

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

22. Савченко Микита Павлович

Розробка практикуму для навчання школярів основ баз даних

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

23.Сачеєв Костянтин Родіонович

Використання GSuite for Education як засобу навчання, організації та контролю в закладах загальної середньої освіти

Наук.керівник - викладач Камінська Ольга Костянтинівна

24. Феннич Вікторія Михайлівна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ обробки табличної інформації в основній школі

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

25. Цехмістрова Анна Ігорівна

Розробка інфографіки для навчання школярів безпечній поведінці в Інтернеті

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

26. Чепурко Вікторія Миколаївна

Розвиток пізнавального інтересу учнів засобами доповненої реальності

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

27. Чепурко Тетяна Петрівна

Розробка і реалізація STEAM-проекта в освітньому процесі загальноосвітньої школи

Наук.керівник - викладач Камінська Ольга Костянтинівна

28. Шапошнікова Ірина Сергіївна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ динамічного програмування в курсі інформатики профільного рівня

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

29. Ярішов Максим Іванович

Розробка навчально-методичного забезпечення для вибіркового модуля "Веб-технології" у закладах середньої освіти

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна