kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Foto_kafedra_1
Цього року шкільна інформатика святкує свій чвертьвіковий ювілей - навесні 1985 року уряд СРСР прийняв постанову «Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислюваної техніки у навчальний процес». Відповідно до цієї постанови всі педагогічні інститути одержали нові навчальні плани для підготовки вчителів нової спеціальності - учитель інформатики і обчислювальної техніки. Окрім того, для всіх студентів випускних курсів педагогічних інститутів було введено нову навчальну дисципліну «Основи інформатики і обчислювальної техніки» обсягом 120-годин.
Становленню інформатики передувала серйозна робота. Центром, де сформувалась інтегрована концепція шкільної інформатики, став Новосибірський науковий центр Сибірського відділення Академії наук. Тут під керівництвом Єршова А.П. склався неформальний колектив, до складу якого увійшли наукові працівники академічних інститутів, викладачі вищих навчальних закладів та шкільні вчителі з різних міст СРСР, зокрема і харків'яни. Проведені у 1976 - 1984 роках педагогічні дослідження, експериментальне викладання програмування у школах, робота зі школярами у гуртках при Палацах піонерів, набутий вчителями практичний досвід склали основу майбутньої шкільної інформатики.

Доцільність і необхідність навчання інформатики у школі не викликала сумніву, і багато вчителів не просто подолали бар'єр невідомого, а й виявили спроможність стати активними прихильниками впровадження інформаційних технологій у навчання, новаторами, зусиллями яких у багатьох школах було здійснено організацію поглибленої інформаційної підготовки школярів з охопленням значно більшого, ніж передбачено офіційними інструктивними матеріалами, змісту навчання інформатики. 

Провідну роль у підготовці викладачів інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів відіграли вищі педагогічні навчальні заклади країни. Значний внесок у вирішенні цієї справи належить Харківському національному педагогічному університету імені Г.С.Сковороди, де 12 липня 1986 року було засновано кафедру інформатики - одну з перших у СРСР.
За роки свого існування кафедра підготувала понад 1200 учителів інформатики, які складають ядро кадрового забезпечення шкільної інформатики в Харкові та області, плідно працюють в освітніх закладах інших регіонів і країн.

Викладання інформатики в школі є надскладною задачею. Жоден навчальний предмет не розвивається так стрімко, не потерпає таких суттєвих змін як інформатика. Не можливо навіть і порівняти програми шкільного курсу - запропоновану в 1985 році і ту, яку зараз опановують школярі. Шкільна інформатика знаходиться у стані постійного руху, намагаючись відповідати темпам прогресу своєї предметної галузі.

Інформатика у школі - це більше, ніж навчальний предмет, це новий спосіб дій, мислення, світосприйняття, осередок творчої роботи школярів, нове навчальне середовище школи. Саме тому підготовка майбутніх учителів інформатики потребує постійної готовності викладачів кафедри до впровадження нових курсів, застосування нестандартних методик, незупинного творчого пошуку.

З нагоди ювілею шкільної інформатики кафедрою заплановано проведення низки заходів: видання тематичного збірника наукових праць студентів, аспірантів та викладачів, проведення науково-методичних семінарів, студентських наукових читань, предметної олімпіади, святкового тижня інформатики, конкурсу авторських програмних розробок і багато іншого.

Запрошуємо всіх студентів і викладачів до участі у ювілейних заходах.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить