Будемо пам'ятати

kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Колектив кафедри інформатики з глибоким сумом сповіщає, що 7 жовтня раптово пішла з життя Тетяна Василівна Бєлявцева, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Після закінчення в 1970 році Харківського національного університету радіоелектроніки вона поступила в аспірантуру в нашому університеті, захистила дисертацію і розпочала викладацьку роботу спочатку на кафедрі математики, а далі – на кафедрі інформатики. Увесь багаторічний трудовий шлях Тетяни Василівни пройшов у нашому університеті. Вона була одним із засновників кафедри інформатики, її традицій і стилю діяльності. Тетяна Василівна багато зробила для становлення системи підготовки майбутніх учителів інформатики, вона є одним із розробників перших в Україні стандартів підготовки фахівців зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Науковий доробок Тетяни Василівни є вагомим і становить близько 100 праць – навчальних посібників, статей, доповідей на наукових конференціях. Вона приймала безпосередню участь у роботі міжнародних форумів освітян у Німеччині, Чехії, Словенії, Польщі, Росії.

Завжди витримана і доброзичлива, готова надати допомогу тому, хто її потребує, Тетяна Василівна вносила в колектив спокій, усмішку, відчуття впевненості і рівноваги. У неї був дар розуміти людей, уміння співпрацювати, терпіння і воля за будь-яких умов доводити доручену справу до фіналу. Упродовж декількох років вона була головою профспілки фізико-математичного факультету і завжди – авторитетним членом викладацького і студентського колективів факультету. Її освітянська діяльність відзначена знаком «Відмінник освіти України», багатьма грамотами Міністерства освіти і науки.

Ми пам’ятатимемо Тетяну Василівну як високопорядну і надійну колегу, чуйного і доброго друга, красиву жінку і яскраву неординарну особистість.