kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Шановні абітурієнти!
Щиро запрошуємо на навчання на кафедру інформатики фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди!
Університет має ІV рівень акредитації та готує професіоналів з повною вищою освітою. Термін навчання на денній та заочній формі: ступінь бакалавра – 4 роки; ступінь магістра на базі ступеня бакалавра – 1,5 роки.
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для спеціальних умов на участь у конкурсному відборі та зарахуванні, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до університету, з 12 до 26 липня включно 2017 року подають заяви тільки в електронній формі. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись та заповнити в режимі он-лайн електронну форму на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ Правил або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 3.5 розділу ІІІ Правил, і бажають скористатися цими правами, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, подають заяви в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж із чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
Інформація для вступників на основі повної загальної середньої освіти на 1-й курс (термін навчання 4 роки)
Вага предметів сертифіката ЗН Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсному відборі Вага атестата про повну загальну освіту
Код та назва спеціальності Порядок предметів ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Факультет ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (вул. Валентинівська (вул. Блюхера), 2; тел. 67-53-58)
014 Середня освіта (Математика) 1-й предмет Українська мова та література 0.2 100 0.1
2-й предмет Математика 0.4 100
3-й предмет Історія України або Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0.3 100
014 Середня освіта (Фізика) 1-й предмет Українська мова та література 0.2 100 0.1
2-й предмет Математика 0.4 100
3-й предмет Історія України або Фізика 0.3 100
014 Середня освіта (Інформатика) 1-й предмет Українська мова та література 0.3 100 0.1
2-й предмет Математика 0.3 100
3-й предмет Історія України або Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова) 0.3 100
Для більш детальної інформації щодо умов вступу, термінів подачі заяв та необхідних документів пропонуємо перейти на сторінку Приймальної комісії на офіційному сайті ХНПУ імені Г.С.Сковороди: http://hnpu.edu.ua/uk/http%3A//hnpu.edu.ua/uk/division/pryymalna-komisiya
Ласкаво просимо!