kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

14 вересня 2023 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) прозвітували про виконання кваліфікаційних робіт. Викладачі кафедри та наукові керівники ознайомились з представленими роботами, обговорили якість їх виконання, надали зауваження та пропозиції щодо удосконалення і усунення певних недоліків. Завідувач кафедри інформатики Н. В. Олефіренко звернула увагу здобувачів на важливість публікаційної активності, участі у конференціях різного рівня.

Усі роботи були позитивно оцінені.

15.09

15.09-2