kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»
фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Збірник наукових праць призначений для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових дослідників і практиків.
Термін подання матеріалів: до 15 березня 2021 р.
Детальна інформація стосовно публікації розміщена в додатку.