kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

01 листопада 2023 року на кафедрі інформатики відбулося відкрите лабораторне  заняття професора Пономарьової Н.О. на тему "Задачний підхід до вивчення змістової лінії «Інформаційні технології створення й опрацювання інформаційних об’єктів»" в межах навчальної дисципліни вільного вибору "Вибрані питання методики навчання інформатики" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. На занятті були присутні старший інспектор центру забезпечення якості освіти Скічко О.С., заступник декана фізико-математичного факультету Простакова Ю.С., завідувач кафедри інформатики Олефіренко Н.В., координатор з виховної роботи  фізико-математичного факультету Гуліч О.О. та  інші викладачі. На лабораторному занятті було актуалізовано  зміст навчального матеріали змістової лінії шкільного курсу інформатики «Інформаційні технології створення й опрацювання інформаційних об’єктів», презентовано  особливості добору задач для реалізації логіки навчання шкільного курсу інформатики, викладено специфіку проведення практичних робіт на уроках інформатики. Учасники заняття мали можливість виконати інтерактивні вправи та були залучені до активної дискусії.

 

01.11

01-2.11

01-3.11