kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Секційне засідання “Інноваційні технології в освітній практиці”

ХХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Наумовські читання»


24 листопада 2023 року на кафедрі інформатики відбулося секційне засідання “Інноваційні технології в освітній практиці” щорічної Всеукраїнської науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Наумовські читання». Було представлено цікаві доповіді здобувачів третього (освітньо-наукового), другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Особливий інтерес, обговорення та реальну дискусію викликали  наукові розробки здобувачів Пономарьової Влади і Скачко Надії з теми “Історичний ракурс розвитку теорії графів”(науковий керівник Остапенко Людмила, старший викладач кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди); Криворучка Євгена - “Технології друку 3D моделей” (науковий керівник Колгатіна Лариса, доцент кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди); Курганського Андрія з теми “Створення платформи з інтерактивними вправами для навчання школярів алгоритмів впорядкування масивів”, (науковий керівник Олефіренко Надія, завідувачка кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди) тощо.

Усі доповідачі були відзначені за високий рівень

 

24.11-1

24.11-2

24.11-3

24.11-4

24.11-5

24.11-6