kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

З 22 до 27 січня на кафедрі інформатики фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди відбулися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня  вищої освіти зі спеціальності 014.Середня освіта (Інформатика). Кваліфікаційна комісія працювала під головування Доценко Світлани Олексіївни, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті ХНПУ імені Г.С.Сковороди. До захисту було представлено 37 магістерських робіт, присвячені різним аспектам методики навчання інформатики в закладах середньої освіти. Кожна робота є оригінальним дослідженням, що містить авторську розробку дидактичних,  або методичних матеріалів до викладання окремих розділів курсу інформатики. Студенти

Незважаючи на те, що підготовка до захисту та сам захист відбувався в складних умовах - під час повітряних тривог, ранкових вибухів й нестабільної роботи електроенергії та роботи Інтернету, всі студенти представили презентації та розробки, відповіли на поставлені запитання та отримали добрі та відмінні оцінки.

Вітаємо усіх магістрів та їхніх керівників з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

 

image

 

image_1

 

image_2

 

image_3

 

image_4

 

image_5