kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Warning: Creating default object from empty value in /home/virtwww/w_kafinfo_d22cf744/http/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 140

 

21 лютого 2012 року на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди був проведений І етап університетського конкурсу наукових робіт студентів. На конкурсі свої роботи представили студенти 2-го та 4-го курсів.

Широкова Юлія Олександрівна та Бура Таїсія Михайлівна (студентки групи 2МІ) під керівництвом Пікалової Валентини Валеріївни представили інтерактивну енциклопедю комп'ютерних моделей шарнірних механізмів, до складу якої входять моделі присвячені створенню та дослідженню властивостей механізмів. Середовищем комп'ютерного моделювання було обрано пакет GeoGebra. Також до складу енциклопедії входять вебографія ресурсів, які вивчають шарнірні механізми, та міні-задачники, присвячені відповідним геометричним перетворенням.

Під керівництвом Пікалової В.В. була представлена ще одна робота - Тронько Валентини Вікторівни (група 2МІ), яка розробила сайт з курсу «Дискретна математика», що має на меті не тільки зробити доступною для студентів повну інформацію з відповідного курсу, а також слугує координаційною точкою внутрішньої взаємодії між учасниками освітнього процесу. Також представлений сайт можна використовувати і для організації дистанційної освіти, мається на увазі не тільки тьюторська форма навчання, а й заочний освітній зв'язок між студентом та педагогом. Робота над розробкою сайту включала такі етапи: вибір інструментарію для його створення, аналіз структури сайту, підготовка матеріалів курсу до публікації в Інтернеті та підтримка роботи сайту впродовж вивчення курсу.

Студент групи 4ІМ Шипілов Артем Володимирович (науковий керівник Лопай Сергій Анатолійович) продемонстрував тестову оболонку для автоматизованого контролю навчальних досягнень студентів чи учнів. На підставі аналізу педагогічної, методичної та спеціальної літератури студентом були досліджені сучасні особливості використання потенціалу інформаційних технологій у процесі контролю навчальних досягнень, розглянуті сучасні технології розробки тестових оболонок для контролю навчальних досягнень, що були застосовані автором при розробці свого програмного продукту. Шипілов А.В. розробив тестову оболонку для контролю навчальних досягнень, яка має такі переваги: незалежність від навчальної дисципліни; наявність інтуїтивно зрозумілого інструментарію для підготовки тестових завдань та їх редагування; оболонка припускає підготовку тестових завдань з використанням формул, малюнків, таблиць, графіків та діаграм, відео фрагментів, аудіо записів; можливість створення друкованого зразку тесту; аналітичні та статистичні дані виводяться як у вигляді таблиць, так й у вигляді графіків та діаграм; усі застосовані при створенні оболонки технології безкоштовні та розповсюджуються з відкритим програмним кодом; доступ до оболонки здійснюється за допомогою глобальної мережі Інтернет.

Вахула Тетяна Степанівна (група 4 ІА) під керівництвом аспірантки кафедри інформатики Колесник Оксани Олександрівни представила інтерактивно-інформаційний комплекс «Безпека у віртуальному світі». Робота присвячена актуальній проблемі формування у дитини навичок безпечної та етичної поведінки в Інтернеті. Вирішення зазначеної проблеми потребує сумісних зусиль учителя і батьків учня. Для підтримки роботи вчителя з батьками створено комплекс інформаційних та інтерактивних матеріалів, зорієнтованих на висвітлення тих ризиків, які виникають у процесі роботи школяра в Інтернеті, і способів їх уникнення. Пропонований комплекс допомагає вчителю провести роз'яснювальну роботу з батьками, переконати їх у необхідності контролювати своїх дітей, навчати їх основам безпечної та етичної поведінки в Інтернеті.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить