kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Warning: Creating default object from empty value in /home/virtwww/w_kafinfo_d22cf744/http/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 140

12 березня 2013 року на кафедрі інформатики Харківського національного педагогічного університету було проведено І етап університетського конкурсу студентських наукових робіт, у якому взяли участь 9 студентів фізико-математичного факультету третього та четвертого курсів спеціальностей "інформатика-англійська мова", "інформатика-математика", "математика-інформатика". На конкурсі були присутні студенти факультету, викладачі кафедри і слухачі Інституту післядипломної освіти, більшість з яких має чималий педагогічний досвід і цікавиться тим, на якому рівні здійснюється сьогодні підготовка нової генерації учительських кадрів для забезпечення викладання інформатики в загальноосвітній школі.

Перше місце посіла робота Сальнікова Сергія (група 4ІА) "Розробка мобільного додатку підтримки вивчення англійської мови". Сергій розкрив поняття мобільного навчання, систематизовано представив інформацію про мобільні платформи та інструменти для створення мобільних додатків, що сьогодні є одним з найперспективніших напрямків на ринку розробки цифрових продуктів. На підставі аналізу існуючих мобільних додатків для вивчення англійської мови, врахування їх позитивних рис і недоліків, Сергій розробив авторський проект, зорієнтований на підтримку вивчення лексики англійської мови з різних тем. Його проект є мобільним додатком, призначеним для запуску на телефонах з операційною системою Windows Phone 7 та вище.

Рябуха Ольга (група 4ІА), яка представила роботу "Вивчення учнями молодшого та середнього шкільного віку основ програмування на прикладі середовища Microsoft Kodu Game Lab", і Тронько Валентина (група 3МІ) з роботою "Дослідження старшокласниками проблеми замощення площини у середовищі пакету GeoGebra" розділили  ІІ місце у конкурсі.

Ольга Рябуха у своїй роботі з'ясувала особливості пропедевтики вивчення основ алгоритмізації та програмування учнями молодшого та середнього віку, схарактеризувала основні можливості інтерактивного візуального 3D-середовища для створення ігрових додатків Microsoft Kodu Game Lab і запропонувала програму роботи шкільного гуртка з програмування з орієнтацією на використання зазначеного середовища, а також розробила комплект цікавих завдань для учнів. Валентина Тронько розглянула різноманітні підходи до дослідження проблеми «Замощення площини», проаналізувала можливості професійних математичних пакетів для розв'язання типових задач на замощення, розробила дидактичні матеріали, спрямовані на формування дослідницьких вмінь учнів у процесі роботи над проблемою «Замощення площини» у середовищі пакету GeoGebra.

Третє місце між собою розділили Міллер Олеся (група 4ІА) з роботою "Використання он-лайн сервісів на уроці інформатики", Інєватова Ганна (група 3ІА) з роботою "Реалізація класичних алгоритмів на графах. Програма Graph Calculate" та Соловйова Ольга (група 4ІА), що представила роботу "Навчання школярів основам мультиплікації". Олеся у своїй роботі навела визначення й основні характеристики он-лайн сервісу, визначено його специфіку як засобу навчання. Описала методику створення методичних додатків за допомогою он-лайн сервісу LearningApps, навела приклади й опис завдань, створених за допомогою зазначеного сервісу, та методичні рекомендації щодо використання їх у практиці навчання. Ганна проаналізувала програмні продукти для роботи з графами й класичні алгоритми теорії графів. Студенткою розроблена програма «Graph Calculate», що дозволяє аналізувати класичні задачі теорії графів, які розглядаються в рамках курсу «Дискретна математика».

На четверте місце компетентне журі кафедри висунуло роботи студенток групи 4ІА Шерстюк Вікторії, Купріни Маргарити та Ільчук Ольги. Вікторія зосередилася на створенні електронного підручника засобами пакету Microsoft Learning Content Development System", а Маргарита і Ольга представили роботи, присвячені створенню комп'ютерної підтримка окремих тем курсу «Методика навчання інформатики» засобами середовища Moodle.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить