kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
СПИСОК
дисертацій, виконаних на кафедрі інформатики

 

 

Рік захисту

Прізвище, імя,

по батькові

Назва дисертації Науковий керівник
1992

Забара

Ірина

Максимівна

Интеллектуальные тренажеры и методика их использования в преподавании математических дисциплин

проф. Раков С.А.

1992

Олійник

Тетяна

Олексіївна

Учебная исследовательская деятельность на основе НИТО как средство формирования математических представлений: на примере изучения курса "Алгебра и начала анализа"

проф. Раков С.А.

1994

Рябчинська

Євгенія

Михайлівна

Організація навчально-пізнавальної діяльності школярів в умовах комп'ютерного навчання

проф. Золотухіна С.Т.

проф. Білоусова Л.І.

1995

Солодка

Тетяна

Вячеславівна

Комп'ютерне тестування як метод контролю за результатами навчальної діяльності студентів

проф. Дмитренко Т.О.

проф. Білоусова Л.І.

1998

Пономарьова

Наталія

Олександрівна

Педагогічні умови використання пізнавальних задач у навчанні інформатиці

проф. Лозовая В.І.

проф. Білоусова Л.І.

1999

Столяревська

Алла

Леонідівна

Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики

проф. Дмитренко Т.О.

проф. Білоусова Л.І.

1999

Прокопенко

Андрій

Іванович

Інформаційна технологія лексичної кваліметрії дидактичних засобів (на прикладі підручників англійської мови)

проф. Вайнер В.Г.

1999

Пожар

(Олефіренко)

Надія

Василівна

Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання

проф. Білоусова Л.І.

2001

Антонченко

Марія

Олексіївна

Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів 7-8 класів з предметів природничого циклу

проф. Білоусова Л.І.

2002

Гризун

Людмила

Едуардівна

Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника

проф. Білоусова Л.І.

2004

Лаптєва

Марія

Вікторівна

Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах інформатизації навчання

проф. Прокопенко А.І.

2005

Хачумян

Тетяна

Іванівна

Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій

проф. Білоусова Л.І.

2007

Дегтярьова

Галина

Анатоліївна

Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційних технологій (на прикладі предметів гуманітарного циклу)

проф. Білоусова Л.І.

2008

Толяренко

Наталя

Ігорівна

Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі роботи з комп'ютером

проф. Білоусова Л.І.

2008

Яциніна

Наталія

Олександрівна

Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету

проф. Білоусова Л.І.

2009

Андрієвська

Віра

Михайлівна

Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп'ютера

доц. Олефіренко Н.В.

2009

Житєньова

Наталя

Василівна

Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу за комп'ютерної підтримки

проф. Білоусова Л.І.

2009

Гризун

Людмила

Едуардівна

Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань
проф.Прокопенко І.Ф.
2011

Кисельова

Олеся

Борисівна

Формування компетентності самоосвіти у майбутніх педагогів в умовах інформаційно-навчального середовища

проф. Білоусова Л.І.

2011

Колгатін

Олександр

Геннадійович

Теоретико-методичні засади проектування комп'ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей

проф. Микитюк О. М.

2012

Криштоф

Світлана

Дмитрівна

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання Інтернет-підтримки у процесі навчання старшокласників

проф. Білоусова Л.І.

2016

Олефіренко Надія Василівна

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів проф. Микитюк О. М.
2018

Пономарьова

Наталія

Олександрівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах проф. Прокопенко І.Ф.
2019

Андрієвська

Віра

Михайлівна

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності проф. Прокопенко А.І.
2019

Колгатіна

Лариса

Сергіївна

Комп'ютено орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів в процесі їх природничо-математичної підготовки проф. Білоусова Л.І.