kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Перелік
випускних робіт, виконаних на кафедрі інформатики

Рік захисту - 2020

1. Барбін Сергій Сергійович

"Впровадження дистанційних технологій у навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти"

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

2. Бобонець Тетяна Олександрівна

"Формування метапредметних умінь у молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій"

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

3. Бойко Вікторія Максимівна

Розробка навчально-методичного забезпечення для вибіркового модуля "Веб-технології" у закладах середньої освіти

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

4. Бордунова Карина Ігорівна

Формування творчих здібностей школярів засобами комп'ютерної анімації

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

5. Греков Микола Олександрович

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні учнів основної школи

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

6. Задворнов Дмитро Олександрович

Розробка інтерактивних плакатів для навчання інформатики учнів основної школи

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

7. Колеснік Марія Євгенівна

Розробка навчально-методичних матеріалів до вивчення основ робототехніки

Наук.керівник -к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

8. Комар Богдана Василівна

Використання мобільних технологій у процесі навчання інформатики в 9 класі

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

9. Коротецька Марина Юріївна

Технологія змішаного навчання в освітньому процесі основної школи

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

10. Курило Максим Володимирович

Розробка методико-дидактичних матеріалів навчання інформаційних процесів та систем учнів 5 класів

Наук.керівник -доцент кафедри Веприк Світлана Анатоліївна

11. Лаптій Катерина Олександрівна

Використання BYOD-технологій в процесі навчання інформатики в основній школі

Наук.керівник - д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

12. Майстрюк Ірина Сергіївна

Комп'ютерна підтримка розв'язання комбінаторних задач на уроках інформатики

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

13. Манько Анастасія Павлівна

Формування цифрових умінь у молодших школярів на уроках інформатики

Наук.керівник -д.п.н., професор Андрієвська Віра Михайлівна

14. Мєдвєдєва Ганна Олександрівна

Розробка дидактичної підтримки вивчення теми «Табличний процесор» у шкільному курсі інформатики

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

15. Михасенко Альона Олексіївна

Навчально-методичне забезпечення навчання веб-дизайну у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти

Наук.керівник -д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

16. Мірошниченко Єгор Валерійович

Методичне забезпечення створення науково-технічного музею історії науки

Наук.керівник - д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

17. Мосляков Ярослав Володимирович

Розробка методико-дидактичних матеріалів для навчання учнів старшої школи розробці мобільних додатків

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

18. Овчарова Анастасія Олексіївна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ розробки мобільних додатків в основній школі

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

19. Остапенко (Триполко) Анастасія Віталіївна

Розробка дидактичних і методичних матеріалів до дистанційного навчання математики учнів базової середньої школи

Наук.керівник - д.п.н., професор Пономарьова Наталія Олександрівна

20. Першина Олена Василівна

Розробка навчально-методичного забезпечення основ 3D графіки в закладах середньої освіти

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

21. Пліско Лілія Олександрівна

Розробка практикуму з основ об'єктно-орієнтованого програмування для учнів 7-9 класів

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

22. Савченко Микита Павлович

Розробка практикуму для навчання школярів основ баз даних

Наук.керівник - к.п.н., доцент Колгатіна Лариса Сергіївна

23.Сачеєв Костянтин Родіонович

Використання GSuite for Education як засобу навчання, організації та контролю в закладах загальної середньої освіти

Наук.керівник - викладач Камінська Ольга Костянтинівна

24. Феннич Вікторія Михайлівна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ обробки табличної інформації в основній школі

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

25. Цехмістрова Анна Ігорівна

Розробка інфографіки для навчання школярів безпечній поведінці в Інтернеті

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

26. Чепурко Вікторія Миколаївна

Розвиток пізнавального інтересу учнів засобами доповненої реальності

Наук.керівник - д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна

27. Чепурко Тетяна Петрівна

Розробка і реалізація STEAM-проекта в освітньому процесі загальноосвітньої школи

Наук.керівник - викладач Камінська Ольга Костянтинівна

28. Шапошнікова Ірина Сергіївна

Розробка дидактичної підтримки вивчення основ динамічного програмування в курсі інформатики профільного рівня

Наук.керівник - ст. викладач Остапенко Людмила Петрівна

29. Ярішов Максим Іванович

Розробка навчально-методичного забезпечення для вибіркового модуля "Веб-технології" у закладах середньої освіти

Наук.керівник -д.п.н., професор Олефіренко Надія Василівна