kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

1. Білоусова Л.І., Прокопенко А.І. та ін. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики: Основні терміни: близько 3 300 термінів / За ред. М.Д.Гінзбурга.- Х.: Корвін, 2002. – 656 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник).

2. Білоусова Л.І. Implementation of students research works in mathematics by using Microsoft Excel / Program of the 2nd International Conference of the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level). 1-6 July, 2002, Crete, Greece. Willey&Son. Electronic Edition. f.336

3. Білоусова Л.І. Формування світоглядних позицій учнів при вивченні курсу інформатики: зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. С.68-69.

4. Бєлявцева Т.В., Біляєва О.В. Застосування мови програмування LOGO при вивчення математики у п’ятому класі // Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я". 16-17 травня м. Харків. Х: ХНТУ, 2002. – С.322

5. Бєлявцева Т.В. Підготовка вчителів математики та інформатики в умовах особистісно орієнтованого навчання : зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. – С.69-72

6. Бєлявцева Т.В., Біляева О.В. Програмне середовище Лого як засіб формування математичних понять учнями п’ятих класів. // Тези доповіді 3-ої міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" 1-9 травня м. Ужгород. Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2002. С.196.

7. Бєлявцева Т.В., Каневская М.В. Developing students research skills in the process of studying numerical methods of solving equations with computer support // Program of the 2nd International Conference of the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level). 1-6 July, 2002, Crete, Greece. Willey&Son. Electronic Edition. f.336.

8. Біла Ю.А. Комп’ютерні навчальні програми як засіб розвитку емоційної сфери учнів 5-6 класів при вивченні математики // Тези доповіді 3-ої Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці" (ІТОНТ-2002). 17-19 квітня, м. Черкаси. Черкаси: ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – С.110-112.

9. Веприк С.А. Рольова гра у розвитку критичного мислення // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи" 2002. – Вип. 17. С.75-79.

10. Білоусова Л.І., Веприк С.А., Мельник О.М. Шкільний кабінет інформатики: методичний посібник Х.: ОВС, 2002. – 76 с.

11. Водолаженко О.В., Кунічева Т.П. Метод конструювання змісту навчання предметній дисципліни (на прикладі початкового навчання інформатиці): зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. С.96-99.

12. Водолаженко А.В., Куничева Т.П., та ін. Комплекс лабораторных работ с методическими указаниями по курсу "Профессиональная работа в Microsoft Word" : Методическое пособие. Х.: Константа, 2002. – 62 с.

13. Воловічев І.М. та ін. Recombination in Semiconductors: Appearance of Nonequilibrium Carriers due to Injection or Redistribution in the Sample // Jpn.J.Appl.Phys.Vol.41 (2002), pp.182-184, Part 1, No.1, January.

14. Воловічев І.М. та ін. The Role of Non-Equilibrium Carriers in the Formation of Thermo-E.M.F. in Bipolar Semiconductors // Phys.Stat.Sol. 2002, (b) 231, No.1, pp.278-293.

15. Гончаров О.І. Критичний погляд на роль соціально-гуманітарних дисциплін при підготовці вчителя природничих дисциплін в педагогічному вищому навчальному закладі : зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. С.43-44.

16. Горькова С.О. Дебати як засіб критичного мислення // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи". 2002, – Вип. 17. С.98-101.

17. Горькова С.О. Дебати як ефективний засіб формування навичок самовдосконалення : зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. – С.45-46.

18. Горькова С.О. Формування політичної культури засобами дебатних технологій // Зб. наук. праць "Науковий вісник. Серія "Філософія". Вип.11. Х.: ОВС, 2002. С.135.

19. Гризун Л.Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника : автореферат. Х.: Едена, 2002, 20 с.

20. Грицай Н.І. Розвиток інтелектуальних вмінь молодших школярів у процесі роботи за комп’ютером // Зб. наук. праць “Викладання математики в науковій школі” Харьків, ХОН МІБО, 2002.

21. Гуріна Т.М. Навчальне середовище “10000 Words” для комп’ютерної підтримки курсу іноземної мови для загальноосвітньої школи : методичний посібник вчителя. Х.: ХДПУ, 2002. – 20 с.

22. Каневська М.В. Система комп’ютерної і методичної підтримки навчально-дослідницької діяльності студентів // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи" 2002, - Вип. 17. С.138-142.

23. Каневська М.В. Система комп’ютерної і методичної підтримки як засіб формування дослідницьких умінь студентів-математиків // Тези доповіді 3-ої міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" 1-9 травня м. Ужгород. Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2002. – С.201.

24. Лаптєва М.В. Інформаційна технологія створення навчальних тлумачних словників // Перший обласний форум молодих науковців "Тобі Харківщино – пошук молодих". Конференція "Освіта наука, виробництво – шляхи інтеграції". Секція "Сучасні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації та систем зв’язку". Х.: ХТУРЕ, 2002, С.58-64.

25. Маркус Н.В. Педагогічна підтримка навчання і виховання молодших школярів із застосуванням інформаційних технологій // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи" 2002. – Вип. 17. С.63-66.

26. Маркус Н.В. Інформаційні технології як засіб особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів // Тези доповіді 3-ої міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" 1-9 травня м. Ужгород. Х.:ХНУ ім. В.Каразіна, 2002. С. 96.

27. Москаленко В.В., Гузенко Г.М. Інформаційні технології у підготовці вчителя економіки // "Комп’ютер в сім’ї і школі", Вип. 6, 2002.

28. Олефіренко Н.В. Організація групової роботи школярів в умовах використання комп’ютерних телекомунікацій // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". Вип. 11.-2002. С.34-40.

29. Олейник Т.А., Горькова С.А., Евдокимов В.И., Микитюк М.В. Практикум по развитию критического мышления : навчальний посібник. Х.: Торнадо. 2001. – 134 с.

30. Олійник Т.О. Використання комп’ютерних експериментів для розвитку критичного мислення : зб. конспектів уроків з розвитку критичного мислення. Ч.2, Х.: Лемінги, 2002. С.47-50.

31. Олійник Т.О. Спецкурс з розвитку критичного мислення // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи". 2002, - Вип. 17. С.102-109.

32. Олейник Т.А., Горькова С.А., Савченко А.А. Технология критического мышления как основа формирования будущего специалиста // Тезисы всероссийской научно-практ. конф. “Творческая самореализация личности”, Белгород, 20-21 ноября, 2001 г. С.352-355.

33. Олійник Т.О. Критичне мислення у вищій школі // Зб. наук. праць "Науковий вісник. Серія "Філософія". Вип.11. Х.: ОВС, 2002. С.70-71.

34. Олійник Т.О., Савченко Г.О. Роль комп’ютерного експерименту у викладанні математичних дисциплін // Тези міжнародної конференції "Інтерактивні освітні методи в підготовці спеціалістів банківської справи України". Х.: Основа, 2002.-С.281-283.

35. Олійник Т.О. Project on critical thinking development using tecnology // Proceedings of the 2nd International Conference of the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level). 1-6 July, 2002, Crete, Greece. Willey&Son. Electronic Edition. f.336.

36. Олійник Т.О. Development of Critical Thinking in Mathematics Courses // Proceedings of the MES-3 (Mathematics Education and Society), Helsingoer, Copenhagen, Danish, April, 2002. – P.100-104.

37. Папернова Т.В. Інформаційні технології як засіб підготовки школярів до правильного вибору майбутньої професії // Тези доповіді 3-ої Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці" (ІТОНТ-2002). 17-19 квітня, м. Черкаси. Черкаси: ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – С.141-144.

38. Папернова Т.В. Використання елементів методики критичного мислення на уроках інформатики : зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. – С.40-42.

39. Пікалова В.В. Teachers Training for Using Dynamic Geometry Packages in Teaching Geometry // Proceedings of the 2nd International Conference of the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level). 1-6 July, 2002, Crete, Greece. Willey&Son. Electronic Edition. Р.188.

40. Пікалова В.В. Відкриття геометрії засобами динамічної геометрії // Зб. наук. праць "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання". К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова. В. 4. – 2001. – С.119-126.

41. Пікалова В.В. Learning Explorations and its DG Support in Geometry Course for Secondary School // Proceedings of the Fifth International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Austria. Klagenfurt. 6-9.08.2001. – 2002. – p.68-71.

42. Раков С.А., Горох В.П., Осенков К.О., Думчикова О.В., Костіна О.В., Ларін О.Р., Олійник Т.О., Пікалова В.В. та ін. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG : навчальний посібник. Х.: ХДПУ, 2002. – 134 с.

43. Пікалова В.В. The Role of Macros in Teaching Geometry: Developing Students' Algorithmic Skills // Proceedings of International Symposium of Integrating Technology into Mathematical Education VISIT-ME. July 10-13, 2002, Vienna, Austria. In pulishing. Р.66.

44. Савченко Г.О. Деякі підходи до вивчення проблеми розвитку вмінь наочного моделювання : зб. конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення. Ч.ІІ. Х.: Лемінги, 2002. – С.104-105.

45. Столяревська А.Л. Сучасні вимоги до вчителя інформатики при підготовці учнів до олімпіад // Зб. наук. праць "Педагогічні науки". Суми, СДПУ ім. А.М. Макаренка, 2001. – С. 258-268.

46. Столяревська А.Л., Левченко Т.Б. Підготовка уроків з інформатики з використанням мультимедійної енциклопедії // Сб. науч. трудов 6-ой международной конференции "Образование и виртуальность" Украинской ассоциации дистанционного образования. Харьков-Ялта, 2002. – С. 210-214.

47. Столяревська А.Л. Knowledge discovery in databases. (Обнаружение знаний в базах данных) Вестник НТУ ХПИ, №9, 2002, том 6. – С. 67-71.

48. Столяревська А.Л. Preparation of teaching materials on selected mathematical topics for distance courses // Proceedings of the 2nd International Conference of the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level). 1-6 July, 2002, Crete, Greece. Willey&Son. Electronic Edition. f.355, 5 s.

49. Столяревська А.Л. Using Prolog as a CAS. Proceedings of International Symposium of Integrating Technology into Mathematical Education VISIT-ME. July 10-13, 2002, Vienna, Austria. Teachware, ISBN 3-901769-49-8, El. Edition, Editor J.Bohm10 pages (in PDF format); presentation – 40 pages (in PDF format).

50. Столяревська А.Л. К истории развития дистанционного образования // Зб. наук. праць "Динаміка наукових досліджень". Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002.– С.44.

51. Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С., Субота А.А., Субота Н.П. Організація самостійної роботи при вивчення основ валеологічних знань з використанням засобів інформаційних технологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень", 28 жовтня-4 листопада 2002, Т.8 Педагогіка,-Дніпропетровськ, 2002. – С. 48-49.

52. Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Данильченко С.І., Субота А.А., Субота Н.П. Впровадження нових форм навчання: створення програмно-методичних комплексів на СД-дисках з курсу валеології для загальноосвітніх навчальних закладів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Валеологія: сучасний стан, напрямок та перспективи розвитку", 11013 квітня 2002 р., Х, 2002. – С.135-137.

53. Прокопенко А.І. Проблеми педагогічного прогнозування перспективного планування й оптимального управління у підготовці викладачів вищих закладів освіти // Матеріали міжвузівської науково-педагогічної конференції "Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів". Х.: ОВС, 2002. – С.25-29

54. Колгатіна Л.С. Особливості управління самостійною роботою студентів в умовах інформатизації освіти // Матеріали міжвузівської науково-педагогічної конференції "Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів". Х.: ОВС, 2002. – С.61-67.

55. Прокопенко А.І. Взаємозв’язок принципів наступності та перспективності в педагогічній системі вищого закладу освіти // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.20. Х.: ОВС, 2002. – С.53-59.

56. Саввін А.О. Використання звукових засобів уявлення математичних об’єктів за допомогою інформаційних технологій // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.20. Х.: ОВС, 2002. С.94-97.