kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Березова С.О., Муравка А.С., Ерьоменко Ю.В. Великий довідник школяра. Математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія. Розділ "Математика" : довідник для учнів 5-11 класів ЗОШХ.: Школа, 2003. 732 с. С. 42-140. – (Рекомендовано Міністерством освіти та науки України).

2. Березова С.О., Кіяшко О.К., Муравка А.С. Організація роботи з обдарованою молоддю. Методика розв'язання задач підвищеної складності: методичні рекомендації для вчителів інформатики ЗОШ. Х.: ХОНМІБО, 2002.– 76с.

3. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Комп’ютерні математичні середовища як засіб організації дослідницької діяльності студентів // Зб. праць науково-методичного семінару "Информационные технологии в учебном процессе", 25-28 червня м. Одеса, ПУДПУ ім. К.Д.Ушинського. С. 101-103.

4. Бєлявцева Т.В., Шпінь І.І. Використання освітніх сайтів на уроках інформатики // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2003. – С.4-6.

5. Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г. Учнівські проекти Малої академії наук з навчальних комп’ютерних програм Стаття в науково-методичному журналі "Комп’ютер у школі та сім’ї", №1. К.: Феникс, 2003. –С. 30-33.

6. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Students' projects in Creativity development // Матеріали міжнародної конференції "The use of didactic materials for developing pupils mathematical activities", 22-28 липня 2003. Польша, 2003. –С. 19-21.

7. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Поточне оцінювання навчальних досягнень студентів при вивченні чисельних методів // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.11.

8. Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Каневська М.В. Учнівські, студентські проекти з навчальних комп’ютерних програм // Матеріали міжнародної конференції "Комп'ютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи". 15-17 травня 2003 р., Косів, 2003. – С. 38-40.

9. Білоусова Л.І. Електронні дидактичні ресурси загальноосвітньої школи // Зб. праць науково-методичного семінару "Информационные технологии в учебном процессе", 25-28 червня м. Одеса, ПУДПУ ім. К.Д.Ушинського. С. 103-105.

10. Білоусова Л.І. User of Problem Solving Approach in Formation of Interest in Mathematics Learning // Матеріали міжнародної конференції "The use of didactic materials for developing pupils mathematical activities", 22-28 липня 2003. Польша, 2003. – С. 41-43.

11. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Дидактичні засади створення комп'ютерного підручника // Зб. наук. праць. "Сучасні проблеми дидактики". Х.: ХДПУ, 2003. – С.71-78.

12. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Програмно-методичний комплекс "Програмування на Visual Basic" // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1. К.: Феникс, 2003.–С. 27-28.

13. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Функціональний підхід до створення комп'ютерного підручника // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2003. – С.6-8.

14. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Стандарти вищої освіти і підручник: зв’язок та взаємодія // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.94.

15. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Адаптивне педагогічне тестування // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2003. – С.8-10.

16. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Педагогічне тестування та аналіз його результатів // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.22. Х.: ОВС, 2002. С.50-54.

17. Білоусова Л.І., Харченко Л.П. Створення предметних баз електронних дидактичних курсів // Матеріали 4-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”, Харків, 2003. – С.263.

18. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Аналіз досвіду створення тестових завдань продуктивного рівня // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.94.

19. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі "Експерт" // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.49.

20. Антошків А.В., Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Інтерактивний посібник “Перші кроки до професійної роботи в Excel” // Комп'ютер в школі та сім'ї. – 2003.К.: Феникс, -№4 .– С. 12-15.

21. Білоусова Л.І., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. Базовий курс інформатики: концепція, структура, методичне забезпечення // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2003. С.10-12.

22. Білоусова Л.І., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. Побудова базового курсу інформатики // Матеріали міжнародної конференції "Комп'ютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи". 15-17 травня 2003 р., Косів, 2003. С. 28-30.

23. Білоусова Л.І., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. Варіант побудови базового курсу інформатики для учнів 7-9 класів // Комп’ютер у школі та сім’ї, №4. К.: Феникс, 2003. – С. 32-34.

24. Білоусова Л.І., Березова С.О., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. Великий довідник школяра. Математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія. Розділ "Інформатика" : довідник для учнів 5-11 класів ЗОШ. Х.: Школа. – 2003. – 732 с. 143-232. – (Рекомендовано Міністерством освіти та науки України).

25. L.Villegas-Lelovsky, G.Gonzalez de la Cruz, Yu.G.Gurevich, I.N.Volovichev. Photoacoustic effect in semiconductors: Influence of field temperature on carrier diffusion and recombination //Review of scientific instruments v. 74, No. 1, (2003), pp. 556-558.

26. Yu.G.Gurevich, G.N.Logvinov, O.Yu.Titov, I.N.Volovichev. Electric and heat transport in thin bipolar semiconductor films // Матеріали ІХ Міжнародної конференції "Фізика і технологія тонких плівок", 19-24 травня, Івано-Франківськ, Україна. Т.1, – С. 30-31.

27. Yu.Gurevich, G.Logvinov, O.Titov, I.Volovichev. Non equilibrium carriers of charge in theory of thermoelectric phenomema // The 22nd International conference on thermoelectrics. August 17-21, 2003, Herault, France. Р. 41.

28. Веприк С.А. Оцінювання творчих досягнень учнів // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. С.57.

29. Водолаженко О.В., Кунічева Т.П. Лого – дидактична основа елементарної інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї, №4. К.: Феникс, 2003. – С. 28-31.

30. Водолаженко А.В., Куничева Т.П. Структура методических материалов: от элементарной інформатики – к самостоятельной работе студентов // Зб. наук. праць "Наукові записки кафедри педагогіки". В.ІХ. Харків: Основа, 2002. – С. 51-58.

31. Водолаженко А.В., Куничева Т.П. Застосування технології "text mining" для побудови стандартів освіти // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.24.

32. Водолаженко А.В., Обоянская Л.А., Змиевская И.В., Куничева Т.П., Половин Б.А., Москаленко О.В.: комплекс лабораторных работ с методическими указаниями по теме: "Введение в базы данных и MS ACCESS" : учебно-методическое пособие. Х.: Константа, 2003. – 62 с.

33. Гончаров О.І., Макарова І.Л. Науково-дослідна робота як складова професійної культури майбутнього вчителя // Матеріали 4-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”, Харків, 2003. – С. 167.

34. Гончаров А.И., Свистунова Т.М. Взаимодействие учебного заведения и семьи по развитию информационной культуры учеников как один из аспектов развития личности в школьном образовании // Материалы Международной научно-практической конференции "Развитие личности в дошкольном и школьном образовании: опыт, перспективы, проблемы", Белгород, 11-12 ноября 2003 г., Ч.1, Белгород, 2003. С.72-74.

35. Грицай Н.І. Особливості використання комп’ютерів у навчанні молодших школярів // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". Харків: ХДПУ, 2003. С.33-34.

36. Гуріна Т.М. Навчаюче середовище "10000 Words" комп'ютерної підтримки вивчення англійської мови // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1. К.: Феникс, 2003. – С. 30-33.

37. Доценко С.О. Опитування як складова процесу оцінювання навчальних досягнень // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. С.39.

38. Каневська М.В. Використання мультимедійних технологій в навчально-дослідницькій діяльності студентів математиків // Матеріали 4-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”, Харків, 2003. – С. 264.

39. Колгатін О.Г. Статистичний аналіз тесту з різними за формою завданнями // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.48.

40. Лаптєва М.В. Види навчальної роботи з тлумачним словником // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В. 22. Харків: ХДПУ, 2003. – С. 66-69.

41. Лаптєва М.В., Прокопенко А.І. Різномовний тлумачний словник як дидактичний засіб в умовах інформатизації навчання // Комп’ютер у школі та сім’ї. №4. К.: Феникс, 2003. – С. 40-42.

42. Лопай С.А. Метод проектів як особистісно зорієнтована технологія навчання // Зб. наук. праць "Наукові записки кафедри педагогіки". В.ІХ. Харків: Основа, 2002. С. 176-180.

43. Лопай С.А. Метод проектів як інноваційна педагогічна технологія // Матеріали IV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті". 24-26 квітня 2003 р. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ", 2003. – С. 140-141.

44. Москаленко В.В., Булгаков А.А. Стабилизация токовых неустойчивости в полупроводниковых классических сверхрешетках // Физика и техника полупроводников. .№6, 2003. – С.253-257.

45. Муравка А.С. Основные направления подготовки учащихся к Всеукраинским олимпиадам по информатике // Зб. наук.-метод. праць "Організація роботи з обдарованою молоддю". Х.: ХОНМІБО, 2002. – С. 52-57.

46. Олійник Т.О. Критична освіта у вищій школі // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Освіта і доля нації” ХДПУ, 2002. – С.70-71.

47. Олійник Т.О. Про роль комп’ютерного експерименту у розбудові критичної математичної освіти // Зб. наук. праць "Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту". Х.: ХДАДМ, 2002. – №20. – С.13-21.

48. Олійник Т.О. Курс “Критичне мислення” для студентів та викладачів університетів // Зб. наук. праць “Педагогіка та психологія”, Х.: ОВС. 2002. – №22. – С. 135-140.

49. Олійник Т.О. Розвиток критичного мислення засобами ІКТ // Матеріали міжнародної конференції "Комп'ютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи". 15-17 травня 2003 р., Косів, 2003. – С. 28-30.

50. Олійник Т.О. Портфоліо як засіб інноваційного оцінювання // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.70.

51. Олійник Т.О., Доценко С.О. Роль комп’ютерного експерименту у викладанні математичних дисциплін // Зб. наук. праць "Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України".-Х.: Фінарт, 2002. – С. 357-358.

52. Олійник Т.О., Минко П.Є. Формування сучасної культури навчання як складова розбудови дистанційної освіти // Сб. научн. тр. "Образование и виртуальность". Харьков-Ялта : УАДО, ХНУРЭ, Вып.7 – 2003. – С.31-34.

53. Олійник Т.О., Яциніна Н.О. Дистанційний курс щодо формування сучасної грамотності // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2003. – С.4-6.

54. Олійник Т.О., Савченко Г.О., Доценко С.О. Про роль комп’ютерного експерименту у викладанні математичних дисциплін // Зб. праць ІІІ-го науково-методичного семінару "Інформаційні технології в навчальному процесі", 25-28 червня м. Одеса, С. 106-108.

55. Олійник Т.О., Євдокімов В.І., Горькова С.А. Технологія розвитку критичного мислення : матеріали курсу на конкурс "Платон" Харків, ХДПУ, 2002.– 97с. – (Робота посіла 3 місце в конкурсі електронних посібників „Платон”).

56. Олійник Т.О., Дж.Стіл, Д.Полак. Технология критического мышления как основа формирования будущего специалиста // Зб. наук. праць “Державне управління та місцеве самоврядування”. ХарРІ УАДУ "Магістр", 2002. – С.261-266.

57. Олeйник Т.A. Информационные ресурсы для развития современной культуры обучения // Міжнародний семінар “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”. 21-23 травня 2003 р.- Київ: МНУЦ ИТС, http://www.dlab.kiev.ua/conf_2003/reports/Oleinik-rus.doc.

58. Олійник Т.О. Інформаційні ресурси для розвитку сучасної культури навчання // Міжнародний семінар “Нові інформаційні технології в освіті для всіх”.- Київ: МННЦ ІТС, 2003, http://www.dlab.kiev.ua/conf_2003/reports/Oleinik-ukr.doc.

59. Oleinik Т. Information resources for development modern teaching and learning culture // International Workshop “'New information technologies in education for all”. Кyiv: IRTC UNESCO, 2003, http://www.dlab.kiev.ua/conf_2003/reports/Oleinik-ukr.doc.

60. Oleinik Т. Savchenko A., Shapovalov E., Prokopenko I. Integrating critical literacy and technology for strenthening teacher preparartion // 13th European Conference on Reading “Reading-Writing-Thinking”, July 6-9, 2003 Tallinn, Estonia. – С.65.

61. Oleinik Т., Dozenko S. Strategies for development critical thinking // Proceedings of CIEAEM 55 (International Commission For The Study And Improvement Of Mathematics Teaching), "The use of didactic materials for developing pupils’ mathematical activities", Płock 2003. – С.24-27.

62. Олефіренко Н.В. Організація групової роботи школярів в умовах комп'ютерних телекомунікацій // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.22. Х.: ОВС, 2002. – С. 57-62.

63. Олефіренко Н.В. Підготовка викладачів літератури (спеціалісти і магістри) до використання комп'ютерних навчальних курсів // Матеріали 4-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”, Харків, 2003. – С.265.

64. Пікалова В.В. Впровадження навчальних досліджень в шкільному курсі геометрії засобами пакета DG // Матеріали 4-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”, Харків, 2003. – С.266.

65. Пікалова В.В. Підтримка навчальних досліджень у курсі геометрії засобами пакета DG // Комп’ютер у школі та сім’ї, №4. К.: Феникс, 2003. – С.36-40.

66. Прокопенко А.І. Моніторінг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.75.

67. Прокопенко А.І. Система педагогічних принципів перспективного управління процесом навчання у вищій школі // Зб. наук. праць "Наукові записки". В.52. Ч.1 Кіровоградський державний педагогічний університет. 2003. – С.202-205.

68. Прокопенко А.І. Методи перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти // Зб. наук. праць "Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту". №8, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, 2003. – С.36-44.

69. Прокопенко А.І. Перспективне управління соціальними системами й методи його реалізації (на матеріалі системи освіти) // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи", В.18, ХДПУ, 2003. – С.5-16.

70. Прокопенко А.І. Обґрунтування методології управління соціальними системами як спосіб розвитку критичного мислення // Зб. наук. праць "Засоби навчальної та науково-дослідної роботи" В. 17, ХДПУ. 2003. – С.122-129.

71. Прокопенко А.І. Перспективні цілі педагогічного процесу вищого закладу освіти // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання", В. 10, ХДПУ. – 2003. – С. 9-17.

72. Прокопенко А.І. Цільовий аспект реалізації взаємозв'язку соціального і педагогічного видів управління в процесі підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному закладі освіти // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції управління в освіті 21-23 квітня 2003, Львів. – С.42.

73. Прокопенко А.І. Особливості соціального і педагогічного управління в системі вищої освіти // Матеріали наукової конференції молодих вчених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття", 16-18 квітня 2003. – С.61-62.

74. Раков С.А. Яким бути тестам з математики – погляд з позицій гуманізму, синергетизму та математичних компетенцій // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.77.

75. Раков С.А., Горох В.П. Програмно-методичний комплекс DG як крок від традиційної до інформаційної технології навчання геометрії // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1. К.: Феникс, – 2003. – С. 20-23.

76. Раков С.А., Прокопенко І.Ф., Биков В.Ю., Інформатизація вищих педагогічних навчальних закладів – як мрії перетворити на дійсність // Комп’ютер у школі та сім’ї, №2. К.: Феникс, 2003. – С. 3-6.

77. Рощупкін С.В. Програмний засіб “Testomaniya 1.0”  // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.58.

78. Савченко Г.О., Гадецька С.В. Ефективність модульно-рейтингової технології навчання при впровадженні елементів економіко-математичного моделювання // Матеріали Міжнародної конференції "Вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти". Харків: ОВС, 2003. – С.27.

79. Савченко Г.О. Особливості впровадження дистанційного курсу "Вища математика з економікою" // Зб. наук. праць "Образование и виртуальность" / Під ред.В.А.Гребенюка и В.В.Семенца. Харків-Ялта: УАДО, ХНУРЭ, В.7.–2003. – С.434-435. – (7-а Міжнародна конференція Української асоціації дистанційної освіти "Образование и виртуальность").

80. Столяревська А.Л. Бази даних : матеріали на конкурс "Платон" курс "Бази даних" 147 сторінок лекцій та лабораторних робіт в електронному вигляді, 8 презентацій до лекцій загальним обсягом 160 слайдів. Мова курсу – англійська. Харків, ХДПУ, 2002. (Робота посіла 3 місце в конкурсі електронних посібників „Платон”).

81. Столяревська А.Л. Впровадження технологій дистанційного навчання // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". Харків, ХДПУ, 2002. – Вип. 22. – С. 140-144.

82. Столяревська А.Л. Роль вчителя в заснованому на технології курсі // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". – Херсон, 2003. – С. 140-142.

83. Столяревська А.Л. Підготовка навчальних матеріалів за темою „Ігри” для дистанційного навчання // Зб. наук. праць "Образование и виртуальность – 2003". В. 7. – Харьков-Ялта: УАДО, ХНУРЭ, 2003. – С. 43-47.

84. СтоляревськаА.Л., Горшкова Т.В. Building a model of dynamical process of students' studying at virtual university (Побудова моделі динамічного процесу навчання студентів у віртуальному університеті) // Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я". Харків, 15-16 травня 2003. Доповідь. Секція 14. Сучасні технології в освіті. – С.34.