kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

1. Андрієвська В.М. Аспекти застосування комп’ютера у початковій школі // Тези доповіді на VII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004", 10-25 лютого 2004. Серія "Педагогіка". Дніпропетровськ: Наука і освіта. Т.41. С.7-9.

2. Андрієвська В.М. Інноваційні впровадження у початковій школі // Тези доповіді на міжнародній науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я". 20-21 травня 2004. Х.: ХТУ ХПІ. С. 544.

3. Андрієвська В.М. Створення дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 28-30 квітня 2004. Ч.2. Черкаси: ЧНУ. 2004. С.59-60.

4. Бєлявцева Т.В., Біляєва О.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-11 класів при вивченні властивостей функції на основі використання електронних таблиць Excel // Зб. матеріалів 6 міжнародної науково-методичної конференції 13-15 жовтня 2004. Суми: СумДУ 2004. – С. 138-142.

5. Білоусова Л.І. Cognitive aspects in problem-solving // Тези доповіді. The 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, С.122.

6. Білоусова Л.І. Человек среди людей // Зб. наук. праць. Наумовські читання. Х.: ХНПУ. В.1. 2004. – С.27-29.

7. Білоусова Л.І., Грицай Н.І. Формування інтелектуальних вмінь молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером // Зб. наук. праць. Вісник ХНПУ. Психологія. 2004.

8. Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С., Каневська М.В. Постановка та проведення лабораторного практикуму з чисельних методів у середовищі MathCAD : навч. посібник. Харків: ЕДЕНА, 2003, 105 с.

9. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі "Експерт" // Комп’ютер в школі і сім’ї. К.: Феникс, №7. 2003. – С.41-43.

10. Білоусова Л.І., Колгатіна Л.С., Колгатін О.Г. The course ware for "Mathematical Methods in Psychology" // The 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, С.197.

11. Білоусова Л.І., Колгатіна Л.С., Колгатін О.Г. Working out and use of the pedagogical diagnostic system // The 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, С.194.

12. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Методика обробки та інтерпретації результатів педагогічної діагностики // Комп’ютер у школі та сім’ї. №8, 2003. – С.28-31.

13. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Лабораторний практикум з програмування на Visual Basic : навчальний посібник. – Харків: ХДПУ, 2004. – 105 с.

14. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Стандарти вищої освіти і підручник: зв'язок і взаємодія // Зб. наук. пр. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Харків: ХДПУ, 2003. В. 20. – С. 19-23.

15. Водолаженко О.В., Кунічева Т.П. Проблема змісту непрофільних дисциплін в профільній школі // Пост методика (фаховий, ВАК). Полтава, 2004.

16. Воловічев І.М. Recombination and lifetimes of charge carriers in semiconductors // JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, V. 95, N 8, – Р.4494-4496.

17. Воловічев І.М. Converters Based on In2Te3-Type Semiconductors // Proceedings of the 1st International Conference on Electrical and Electronic Engineering and X Conference on Electrical Engineering (Acapulco, Mexico, 2004). – Р. 303-304.

18. Гончаров О.І. Узагальнені роздуми щодо мовного питання як фактор громадянського виховання // Зб. наук. праць "Науковий вісник. Філософія". В. 16. Х.: ОВС, 2004. С.143-146.

19. Гончаров О.І. Зберігати, підтримувати та приумножувати гідні традиції // Зб. наук. праць. Наумовські читання. Х.: ХНПУ. В.1. 2004. С.35-37.

20. Гризун Л.Е. Особливості комп'ютерного підручника як основа реалізації його дидактичних функцій // Зб. наук. пр. Педагогіка та психологія. Харків: ХДПУ, 2003. Вип.24. – С. 83-88.

21. Гуріна Т.М. Використання програмних навчальних засобів на уроках німецької мови та в позакласній роботі // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 28-30 квітня 2004. Ч.2. Черкаси: ЧНУ. 2004. – С.92-93.

22. Житєньова Н.В. Фактори впливу інформаційних технологій на формування пізнавальних інтересів учнів // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі. Луганськ: Альма-матер. 2004. – С.45-47.

23. Житєньова Н.В. Застосування Інтернет технологій для формування пізнавальних інтересів учнів // Тези доповіді ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ – 2004 "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", 28-30 квітня 2004. Ч. 2. – Черкаси, ЧНУ, 2004. – С.19-20.

24. Житєньова Н.В. Застосування Інтернет-технологій для формування пізнавальних інтересів учнів // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", 28-30 квітня 2004. Ч.2. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – С.19-20.

25. Колгатін О.Г. Статистичний аналіз тесту з різними за формою завданнями // Зб. наук. пр. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Харків: ХДПУ, 2003. В. 20. – С. 50-55.

26. Кошелєв М.В. Усі готові домашні завдання (розділ інформатики) : Навчальний посібник для школярів (11 клас), Харків: Торсинг, 2004, – С.334-359.

27. Кошелєв М.В. Усі готові домашні завдання (розділ інформатики) : Навчальний посібник для школярів (10 клас), Харків: Торсинг, 2004, – С. 396-428.

28. Лаптєва М.В., Прокопенко А.І. Різномовний тлумачний словник як дидактичний засіб в умовах інформатизації навчання // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.22. Х.: ОВС, 2003. – С.66-69.

29. Лаптєва М.В. Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах інформатизації навчання : автореферат.

30. Лопай С.А. Кейс-метод як сучасний вид групової форми навчальної діяльності студентів // Зб. наук. пр. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Київ-Запоріжжя. 2004. Вип. 30. – С.160-164.

31. Лопай С.А. Використання методу проектів у вищій школі // Материалы международной научно-практической конференции "Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании "ИНФОТЕХ 2004" , 20-25 сентября 2004, Севастополь: НТО РЭС Украины, 2004. – С. 184-185.

32. Лопай С.А. Метод проектів у підготовці майбутніх викладачів інформатики // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі. Луганськ: Альма-матер. 2004. – С.78-79.

33. Лопай С.А. Метод проектів у навчанні інформатики // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 28-30 квітня 2004. Ч.2. Черкаси: ЧНУ. 2004. – С.125-126.

34. Москаленко В.В. Взаємодія електронних хвиль з активними хвилями в періодичних напівпроводникових структурах : автореферат.

35. Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М. Особливості проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів за допомогою комп’ютера // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі. Луганськ: Альма-матер. 2004. – С.92-93.

36. Олійник Т.О. Traditional methods of educational researches in Ukraine // Тези доповіді. The 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, – С.186.

37. Олійник Т.О. View on modern educational approaches in Ukraine Тези доповіді. The 10th International Congress on Mathematics Education (ICME-10), July 4-11, 2004, Copenhagen, Denmark, – С.187.

38. Олійник Т.О. Образовательные ресурсы для развития критического мышления // УСИМ МНУЦИТиС (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем). №4, 2004, Київ. – С.82-86.

39. Олійник Т.О. Проект розвитку критичного мислення // Зб. наук. праць. Харківські семінари з громадянської освіти в Україні, 2004, Харків. – С.5-11.

40. Олійник Т.О. Використання ІКТ для розвитку критичного мислення // Зб. наук. праць. К: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, Серія 2, 2004. –С. 83-92.

41. Пікалова В.В. ICT Support of Problem Solving in High School // The International Congress on the Problem Solving in Mathematics Education Geometry. Satellite Congress on the Problem Solving in Mathematics, 30 June 2004 - 2 July 2004, Lahti, Finland.

42. Пікалова В.В., Манфред Баух. Концепція Я-Ти-Ми та проблемні ситуації в навчальному процесі за підтримкою інформаційних технологій // XII Міжнародна науково-практична конференція "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье", MicroCAD-2004, 19-21 травня, 2004. Харкiв. – С. 547.

43. Прокопенко А.І. Моніторінг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти // Зб. наук. праць. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Харків: ХДПУ, 2003. В. 20. С. 110-115.

44. Прокопенко А.І. Перспективні напрями модернізації вищої педагогічної освіти // Зб. наук. праць "Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту". №2, 2004. С.49.

45. Прокопенко А.І. Засоби модернізації вищої педагогічної освіти // Зб. наук. праць. Вісник Харківської державної академії культури. В.14, 2004. С.266.

46. Прокопенко А.І. Засоби перспективного управління в системі вищої педагогічної освіти // Зб. наук. праць. Вісник Харківської державної академії культури. В. 15, 2004. С.234.

47. Прокопенко А.І. Проблема розвитку методології науково-педагогічного дослідження // Тези доповіді міжнародної наукової конференції "Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи". 12-13 жовтня. ХДАК 2004, – С.226.

48. Раков С.А. Дослідницький підхід у курсі геометрії, відкриті задачі, проблемні області, чотирикутники та пакет динамічної геометрії DG // Зб. наук. праць. К: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, Серія 2, 2004. – С.42–55.

49. Раков С.А. Програмно-методичний комплекс “ІКТ в аналітичній геометрії” // Зб. наук. праць. Нові технології навчання. К: Освіта, 2004. – С.137-145.

50. Раков С.А. Яким бути тестам з математики - погляд з позицій гуманізму, синергетизму та математичних компетенцій // Зб. наук праць. Засоби наукової та навчальної роботи, №20. Х: ХНПУ, 2004. – С.156-164.

51. Раков С.А. Kassel Project in Ukraine // Зб. наук. праць. Kassel Project, final report, International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide, Monograph 3, 2004. – Р. 92-96.

52. Раков С.А. International Project on Mathematical Attainments, Ukraine (Country Report) // Зб. наук. праць. IPMA, International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide, Monograph 4, July 2004, – Р. 199-216.

53. Раков С.А. Уроки на всю жизнь // Зб. наук. праць. Наумовські читання. Х.: ХНПУ. В.1. 2004. – С.18-19.

54. Rakov S., Titarenko L., Ionova H. Mathematics teacher training in Ukraine // Зб. наук. праць. Teacher Training, International Monographs on Mathematics Teaching Worldwide, Monograph 2, 2004. – Р. 245-258.

55. Рощупкин С.В., Резуненко В.А. Рассеяние полей на сфере с круговым отверстием // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Каразінські природознавчі студії", (14-16 червня 2004 р., м.Харків, Україна), 2004р., – С.101-102.

56. Столяревская А.Л. Информатика и информационные системы: Методическое пособие. Ч.1. Практические работы для студентов экономических специальностей. Харьков: ХИБМ, 2004. – 132 с.

57. Столяревська А.Л. Роль вчителя в заснованому на технології курсі // Зб. наук. праць. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 7. 2003. – С. 202-215.

58. Столяревська А.Л. Етапи комплексної автоматизації навчального процесу // Сб. науч. тр. 8-ой международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования "Образование и виртуальность". Харьков-Ялта: УАДО, 2004. – С. 184-189.

59. Столяревська А.Л. Formation of Students' Visual and Intellectual Vision at Studying the Theme "Polyhedra" // Зб. наук. праць. Fourth Southern Hemisphere Symposium on Undergraduate Mathematics Teaching. Queenstown, New Zealand. 23-27 November 2003. 8 p.

60. Столяревська А.Л., Горчакова Т. Building a Model of Dynamic Process of Students’ Studying at Virtual University // Зб. наук. праць по матеріалам конференції. „Інтернет-Освіта-Наука”, Четверта міжнародна конференція ІОН 2004, 28 вересня - 16 жовтня, 2004 р. Т. 1. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С.168-171.

61. Столяревська А.Л. Представлення та обробка інформації: матеріали на конкурс "Платон" 162 сторінки лекцій та лабораторних робіт в електронному вигляді, матеріали сайту, 2 презентації, допоміжні програми. Харків, ХДПУ, 2003.

62. Клименко Т.О. Використання мультимедійних засобів при вивченні предметів фізико-математичного циклу учнями середнього шкільного віку // Зб. матеріалів 6 міжнародної науково-методичної конференції 13-15 жовтня 2004. Суми: СумДУ 2004. С.142-146.

63. Лемента О.В. В.О.Сухомлинський про індивідуальний підхід у навчанні // Зб. наук. праць. Педагогіка і психологія. Вип. 24. Х.: ХДПУ, 160 с.

64. Лемента О.В. Персонализированное обучение в условиях информатизации обучения // Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье". MicroCAD-2004, 19-21 травня, 2004. Харків. – С.557.

65. Шпінь І.І. Інтернет ресурси у навчальному процесі // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 28-30 квітня 2004. Ч.2. Черкаси: ЧНУ. 2004. –С.48-49.

66. Яциніна Н.О. Інформаційна компетенція як складова фахової підготовки майбутнього вчителя // Зб. наук. праць IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 28-30 квітня 2004. Ч.2. Черкаси: ЧНУ. 2004. С.48-49.

67. Яциніна Н.О. Ключові напрями формування інформаційної компетенції майбутнього педагога // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі. Луганськ: Альма-матер. 2004. С.149-150.