kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 1. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Інформаційні технології у початковій школі: Навч. посібник. Х.: ХНПУ, 2011. - 84 с.

 2. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Основи програмування Delphi: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів факультету початкового навчання. Харків: ХНПУ, 2011. - 76 с.

 3. Білоусова Л.І. Інтернет-ресурси для освіти К.: Шк. світ, 2011. - 128 с. (Бібліотека Шкільного світу).

 4. Білоусова Л.І. Історія кафедри інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. - В.5. - С. 148-151.

 5. Білоусова Л.І. Освітні ресурси Інтернету // Інформатика. - 2011. - №11. - С. 1, 10-12.

 6. Білоусова Л.І. Інтернет-ресурси для освіти // Інформатика. - 2011. - №36. - С. 17-24.

 7. Білоусова Л.І., Горонескуль М. Підготовка майбутніх фахівців цивільної безпеки до комп'ютерного моделювання // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції : в 2-х т. (Луганськ, 7-9 квітня 2011 р.) - Луганськ: Phoenix, 2011. - Том 2. - С. 15-17.

 8. Білоусова Л.І., Горонескуль М. Підготовка майбутніх фахівців з цивільної безпеки до використання комп'ютерного моделювання // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) №13(224) липень 2011. - ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка". - С.112-118.

 9. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Комп'ютерне моделювання як засіб розвитку професійних якостей майбутніх фахівців з цивільної безпеки // VII Міжнародна конференція "Стратегія якості в промисловості та освіті" (3 - 10 червня 2011 р., Варна, Болгарія): Том 3. - С.361-362.

 10. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Методичні питання викладання основ офісного програмування майбутнім вчителям інформатики // Новітні комп'ютерні технології: матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції NOCOTE'2011: Київ-Севастополь, 13-16 вересня 2011 р. - К.: Мінрегіон України, 2011. - С.164-166.

 11. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Застосування моделей представлення знань при проектуванні модульної структури навчальних дисциплін у змісті вищої освіти на засадах інтеграції наукових знань // Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, здоров'я. Тези доповідей ХIХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянского Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С. 37.

 12. Білоусова Л.І., Колесник О.О. Навчальний курс з комп'ютерної етики як складова підготовки майбутнього вчителя // Міжнародна конференція "Стратегія якості в промисловості й освіті", секція "Інформаційні технології в промисловості та освіті" (3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія), Т.2. - С.10.

 13. Білоусова Л.І., Москаленко В.В., Олефіренко Н.В., Ольховський Є.О. Інформатика. 10 клас: Педагогічний  програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: ТОВ "Компанія СМІТ", 2011.

 14. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика, логіка, інформатика. 1 клас: Навч. посібник. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011, - 64 с.

 15. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика, логіка, інформатика. 2 клас: Навч. посібник. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011, - 64 с.

 16. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика, логіка, інформатика. 3 клас: Навч. посібник. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011, - 64 с.

 17. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика, логіка, інформатика. 4 клас: Навч. посібник. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011, - 64 с.

 18. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Інформатика. Веселі вправи: Навч. посібник. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011, - 64 с.

 19. Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С., Каневська М.В., Пуди А.Ю., Юхт В.В. Numerical Methods Courseware Based on MathCAD: Навч. посібник для студентів. Харків: A publishing house FOP Virovec A.P. is the Publishing group "Apostrophe", 2011. - 172с.

 20. Білоусова Л.І., Деменко О.І, Микитюк О.М., Колгатін О.Г. О развитии Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" в Харьковской области // УСиМ. - 2011. - №4. - С. 8-19.

 21. Білоусова Л.І., Обозна М.Ю., Сендеров О.А. Жіноча web-сторінка в історії розвитку інформатики // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С. 38.

 22. Білоусова Л.І., Рибіна Ю.О. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні школярів основ безпеки життєдіяльності // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С.39.

 23. Білоусова Л.І., Сендеров О.А., Шихкерімов О.К. Задачі дослідження ступеня ризику банківських інвестицій у шкільній // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С.40.

 24. Бєлявцева Т.В., Біла Ю.А. Інтегративні аспекти взаємодії економіки та інформатики в системі підготовки фахівців економічного профілю // Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХIХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянского Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С. 36.

 25. Бровко Г.В. День безопасного Интернета в школе : Методическое пособие,- Харьков: Изд-во НУА, 2011. - 34 с.

 26. Бровко Г.В. Умение учиться // XVІІІ науч.-практ. конф. учителей. Харьков, 16 апр. 2011 г. М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нар.укр.акад.. Харьков: Изд-во НУА, 2011. - С. 30.

 27. Гончаров О.І. Пропозиції щодо поліпшення управління в різних напрямах діяльності вищого навчального закладу // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. - В.4. -  С. 44-48.

 28. Гончаров О.І. Історія кафедри інформатики в особистостях // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. -  Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. - В.5. - С. 152-154.

 29. Гризун Л.Е. Відкрите засідання англомовного дискусійного клубу // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. - В.5.- С. 161.

 30. Гризун Л.Е. Кібернетичні засади проектування модульної структури навчальних дисциплін на основі інтеграції наукових знань // Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх", 23-25 листопада 2011, - Київ, - С.44-46.

 31. Гризун Л.Е., Копаниця К.В. Організація процесу сприймання студентами навчального матеріалу засобами інформаційних технологій // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції: в 2-х т. (Луганськ, 7-9 квітня 2011 р.) - Луганськ: Phoenix, - 2011. - Том 2. - С. 33-35.

 32. Гризун Л.Е., Копаниця К.В. Особливості організації процесу сприймання студентами навчального матеріалу засобами інформаційних технологій // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). - Луганськ: Альма-матер, 2011. - С. 20-26.

 33. Гризун Л.Е., Фурсова А.О. Інформаційні технології менеджменту для формування освітнього середовища школи // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І. Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. - В.4.- С.53-61.

 34. Гуріна Т.М. Використання мультимедійних навчаючих програм з англійської мови для самостійної роботи студентів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С.47.

 35. Єфіменко В.С. Застосування автоматизованого тестування на уроках інформатики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі", Кривий Ріг, 19-20 травня 2011 р. - С. 25-30.

 36. Житєньова Н.В. Застосування мультимедіа технологій для формування пізнавального інтересу учнів // Народна освіта. 2011. - №2 (16) [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журналу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua.

 37. Житєньова Н.В. Комп'ютерна підтримка як різновид педагогічної підтримки // Інноваційний розвиток. 2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журналу: innovations.kmpu.edu.ua.

 38. Житєньова Н.В. Напрями формування пізнавальних інтересів підлітків за допомогою інформаційних технологій // Зб. матеріалів ІI Международной научно-практической конференции [Стратегические вопросы мировой науки], (Польша, 7.02.11-15.02.11). - 2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: rusnauka.com.

 39. Житєньова Н.В., Репринцева С.С. Проблеми організації творчої роботи учнів в начально-виробничого комплексу // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С. - 2011. - С. 194-196.

 40. Кисельова О.Б. Формування компетентності самоосвіти у майбутніх педагогів в умовах інформаційно-навчального середовища:  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. Харків: ХНПУ,-  2011. - 20с.

 41. Колгатін О.Г. Теоретико-методичні засади проектування комп'ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх вчителів прородничо-математичних спеціальностей: Автореферат на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук. (13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті). Харків: ХНПУ, -2011. - 30 с.

 42. Колгатін О. Г. Педагогічне тестування у комп'ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. Випуск 9. С. 11-19.

 43. Колгатін О. Г. Комп'ютерно орієнтована система педагогічної діагностики та специфічні вимоги до її підсистеми автоматизованого тестування // Вісник ТІМО. - 2011. - №8-9. - С. 39-45.

 44. Колгатін О. Г. Модель студента як підґрунтя оптимізації навчання фундаментальних дисциплін // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск 2. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. - С. 409.

 45. Лаптєва М.В., Калітіна А.І. Аналіз російського досвіду щодо підготовки до підсумкового екзамену з інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 74-81.

 46. Лаптєва М.В. Вивчаємо MACROMEDIA FLASH MX // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С.56.

 47. Лопай С.А. Дистанційний курс "Основи інформатики" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХIХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянского Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". С. 58.

 48. Лопай С.А. Використання методу проектів у процесі професійної підготовки вчителя інформатики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2011. - No. 3(33). - С.36-41.

 49. Лопай С.А., Шипілов А.В. Розробка інтерактивного довідника "Донецька область" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 93-97.

 50. Лопай С.А., Рощупкін С.В. Конкурс відеороликів "Один день з життя групи" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 165.

 51. Олефіренко Н.В. Знавці клавіатури // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 157-158.

 52. Олефіренко Н.В., Котко Я.О. Використання електронних посібників у вищій школі // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.85-86.

 53. Олефіренко Н.В., Ольховський Е.О. Способи упровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2011. -№ 1. - С.83-88.

 54. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П. Інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій діяльності вчителя // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". -С.63.

 55. Олефіренко Н.В., Столбов Д.В. Досвід країн Європи щодо організації безпечної роботи школярів в мережі Інтернет // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". -С.62.

 56. Ольховський Є.О. Тиждень інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 155-156.

 57. Ольховський Є.О., Шрамкова О.В. Magnetoplasma Waves in Semiconductor Periodic and Quasi-Periodic Layered Waveguides // Терагерцеве й середнє інфрачервоне випромінювання. Європа, Springer, 2011. С. 147-152.

 58. Ольховський Є.О., Шрамкова О.В. Electromagnetic wave transmission and reflection by a quasiperiodic layered semiconductor structure // Фізика B: конденсовані матеріали . Т. 406, В. 8. 2011, Європа, Elsevier. С. 1415-1419.

 59. Ольховський Є.О., Плішко В.В. Порівняльна характеристика програмних засобів для статистичної обробки даних // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.4.- С.94-99.
 60. Ольховський Є.О., Плішко В.В. Порівняльний аналіз функціональних можливостей статистичних пакетів у контексті моніторингу якості шкільної природничо-математичної освіти // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С. -2011. -С.83.
 61. Ольховський Є.О., Резванович Є.Г. Порівняльна характеристика систем управління контентом // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 109-114.
 62. Остапенко Л.П. Виставка стендових матеріалів "Інформатики в школі" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 159.
 63. Остапенко Л.П. Роль педагогічної практики в процесі формування дослідницької діяльності майбутнього вчителя // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Випуск 530. Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута. - 2011. с. 123-131.
 64. Остапенко Л.П. Інформаційно-комунікаційні технології у дослідницькій діяльності вчителя // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 21, № 1 (2011). Доступ до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/329.
 65. Остапенко Л.П., Старосек Н.Н. Програмно-методичне забезпечення навчальних досліджень учнів з геометрії засобами пакету динамічної геометрії Geogebra // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.151.
 66. Пікалова В.В. Дослідницький підхід у підготовці майбутніх вчителів // Міжнародна конференція Geogebra Conference "Problem Solving With Pre-Service Teachers", 29-31 серпня, 2011 Хагенбург, Австрія, Austria. С.15.
 67. Пікалова В.В. Викладання та дослідження геометрії для майбутніх викладачів // Міжнародна конференція Cerme7 "Teaching And Exploring Geometry With Pre-Service Teachers" 9.02-13.02 2011 Ржешев, Польша.
 68. Пікалова В.В., Федунов М.М. Розробка дистанційного курсу "Жива геометрія" для учнів 10-11 класів // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С. -2011. -С.204-206.
 69. Пономарьова Н.О. Підсумкова студентська наукова конференція // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 162.
 70. Пономарьова Н.О. Інтерактивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх вчителів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". С.67.
 71. Пономарьова Н.О., Алексюк Д.В. Розробка дидактичних матеріалів з теми "Комп'ютерні презентації та публікації" шкільного курсу інформатики // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.125.
 72. Пономарьова Н.О., Антипович Д.В. Дидактичні можливості екологічного моделювання у середовищі табличного процесору // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.124.
 73. Пономарева Н.О., Дегтярьова Н.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в позакласній роботі з іноземної мови // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. С.46.
 74. Пономарьова Н.О. Денисюк С.І. Засоби роботи з комп'ютерною графікою // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 49-53.
 75. Пономарьова Н.О Кривуля Т.І. Диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.4.- С.79.
 76. Пономарьова Н.О., Кривуля Т.І. Складові професійної підготовки майбутніх учителів інформатики // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С. -2011. -С.172-173.
 77. Пономарьова Н.О., Кукса В.Ю. Використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.89-90.
 78. Пономарьова Н.О., Рощупкін С.В. Ключові задачі курсу "Комп'ютерне моделювання" для студентів-майбутніх учителів інформатики // "Комп'ютерне моделювання в освіті":  Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару, (Кривий Ріг, 12 травня 2011р.), с.49-50.
 79. Пономарьова Н.О., Соколовська Л.В. Критерії ефективності сучасного уроку інформатики // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Укладач: Шарко В.Д. - Херсон: ПП Вишемирський В.С. -2011. -С.201-202.
 80. Савченко А.С. Компоненти педагогічної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес // Освіта і доля нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2011 р.). Харків: ХНПУ, 2011. - С.141.
 81. Савченко А.С. Підготовка майбутніх вчителів до використання Інтернет ресурсів у професійній діяльності // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІІІ (01-03 червня 2011р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. - Харків, НТУ "ХПІ". - С.71.
 82. Савченко А.С. Професійна діяльність як об'єкт наукового дослідження // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.4.- С. 123-128.
 83. Столбов Д.В. Інформатичний брейн-ринг // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. -В.5.- С. 160.
 84. Яциніна Н.О. Табличний процесор у професійній діяльності вчителя: Навчальний посібник з курсу "Педагогічна інформатика". - Харків: ХНПУ, 2011. -100 с.
 85. Яциніxа Н.О. Табличний процесор Microsoft Excel у професійній діяльності вчителя // Науковий вісник: Чернівецький національний університет: збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2010. С. 198-205.
 86. Стяглик Н.І., Яциніна Н.О. Складові професійної педагогічної компетентності майбутнього вчителя Теорія і методика навчання та виховання: Збірник наукових праць / за редакцією член-кор. АПН України А.В. Троцко.-  Вип. 27 - 2011. - С. 190-198.