kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Андрієвська В.М. Використання графічних планшетів при підготовці фахівців на художньо-графічному факультеті у ВНЗ // Міжнародна конференція "Научный прогресс на рубеже тысячилетий - 2013", розділ "Педагогіка" – Режим доступу www.rusnauka.com.

2. Белявцева Т.В. Виктор Петрович – такой одинаковый, и такой разный // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 136-137.

3. Бєлявцева Т.В, Пономарева Н.С. Особливості застосування методичної системи педагогічної діагностики при вивченні методів обчислень // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – 160 с.: с іл. С. 21-26.

4. Бєлявцева Т.В. Використання інтернет-підтримки в процесі вивчення інформатичних дисциплін // Зб. пр. VIII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education". м.Київ, 26-27 листопада 2013 р. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013 .

5. Бєлявцева Т.В. Академик НАН Украины Виктор Петрович Шестопалов. Служение науке // Научно-популярное издание /Под ред. П.Н.Мележика, С.А.Масалова, и Ю.К.Сиренко. Харьков: ИПП "Контраст", 2012 р., С.34-35.

6. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Дистанційне навчання як засіб професійного ставлення майбутнього фахівця з інформатики // Зб. наук. пр.: Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип.8.– Сімферополь: ФЛП Бондаренко О.А., 2013. C.42-44.

7. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Особливості застосування педагогічної діагностики в інформативній підготовці майбутніх учителів інформатики // Зб. наук. пр.: Теорія та методика електронного навчання. Вип..IV.- Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С.3-8

8. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Specifics of Distance Learning Technologies Use in Training the Future Specialist in Informatics // Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings" ("Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури"). м. Київ, 27-28 листопада 2012 р. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. С. 324 – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012 .

9. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Використання задач оптимізації у підготовці майбутнього фахівця математики. Інформатики // Матеріали VI Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті" (м. Кривий Ріг, 12 квітня, 2013 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. - С.5-6

10. Білоусова Л.І. Академик НАН Украины Виктор Петрович Шестопалов. Служение науке

11. Научно-популярное издание /Под ред. П.Н.Мележика, С.А.Масалова, и Ю.К.Сиренко. Харьков: ИПП "Контраст", 2012 р., С.30-32.

12. Білоусова Л.І. Шестопалов Віктор Петрович // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 115-121.

13. Білоусова Л.І. Всегда Ваши // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 132-135.

14. Білоусова Л.І. Памяти Виктора Петровича Шестопалова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 122-124.

15. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Визначення деяких індивідуальних показників студента в комп'ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики // Науково-практичний журнал: Гуманітарні науки. Серія: Педагогіка і психологія. РВНЗ "Кримський гуманітарний ун-т. Ялта: РВВ КГУ, 2013. № 1.-2013. С. 50-54

16. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Pedagogical Diagnostics with Use of Computer Technologies [Electronic resource] CEUR Workshop Proceedings. – V. 1000 : Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (м. Херсон, 19-22 червня 2013 р.). – С. 209-220. – Режим доступу : http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-209-220.pdf .

17. Білоусова Л.І., Вахула Т.С., Колесник О.О. Медіаосвітні аспекти підготовки майбутнього вчителя інформатики // Зб. наук. пр.: Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип.8.– Сімферополь: ФЛП Бондаренко О.А., 2013. – C.46-48.

18. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В., Кшиштоф С.Д., Яциніна Н.О. Технологія підготовки майбутнього вчителя до використання інтернет-підтримки у предметно-професійній діяльності // Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНПУ, 2013. – 140 с.

19. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В., Кшиштоф С.Д., Яциніна Н.О. Сучасні тенденції у навчанні природничо-математичних дисциплін // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 9. – С. 29-36.

20. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б. The Specifics of Self-Education in the Modern Information and Learning Space // Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings". – Київ. – С. 250-253. – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012

21. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Микитюк О.М. Design of the Pedagogical Diagnostic System for Lifelong Learning According to Information For // Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings". – Київ – С. 180 – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012 .

22. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Особливості електронних тренажерів для навчання молодших школярів // Зб. наук. пр.: Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип.8.– Сімферополь: ФЛП Бондаренко О.А., 2013. C.44-46

23. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов для младших школьников // Международный электронный журнал “Образовательные технологии и общество (Educational Technology& Society)”. – 2013. – V. 16. – №1. – C. 586-598. – Режим доступу http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/14.htm .

24. Білоусова Л.І., Рощупкін С.В. Особливості використання комп’ютерного тестування для контролю результативності навчальної діяльності // Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-методичної конференції "Освітні вимірювання -2013" ЗНО – як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів"(м. Яремче, Івано-Франківської обл.., 1-5 жовтня, 2013 р.). К.: Видавничо-поліграфічний центр "м. Київський університет", 2013.-143 с. С.71-73 – Режим доступу http://media.wix.com/ugd/a8cd75_ff181ed9d9600d2158a0fa3df4923180.pdf

25. Білоусова Л.І., Шигалевский В.Ю. Дидактичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проектиній діяльності школярів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – С.27-36 .

26. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б. Підготовка майбутніх учителів до самоосвітньої діяльності // Proceedings ITEA-2013 (Eighth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Lifelong Learning”, Ukraine, IRTC, 26-27 November 2013). Київ, 2013. Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013

27. Білоусова Л.І., Остапенко Л.П. Університетська кафедра в школі: досвід та перспективи // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 5-7.

28. Бровко Г.В., Лаптєва М.В. Програмування у середовищі Scratch // Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНПУ, 2013. – 60 с.

29. Веприк С.А., Лаптєва М.В. Дидактична підтримка викладання інформатики іноземним студентам // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. –С. 51-56.

30. Гайдусь А.Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу "Фізика" за допомогою пакета "Open Office. org" // Методичні рекомендації та завдання для студентів очної та заочної форм навчання. – Х.: ХНТУСГ, 2013. – 10 с.

31. Гайдусь А.Ю. Загальні принципи захисту інформаціїї від несанкціонованого доступу // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 22-24

32. Гайдусь А.Ю., Михєєв І.А., Сізова Н.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу "Інформаційні технології. Розділ "Open Office"" для студентів спеціальностей 8.04010601 і 7.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування " – Харків: ХНУБА, 2013.– 66 с.

33. Гайдусь А.Ю., Трубчанінов О. М. Використання виртуалізації в учбовому процесі // Зб. пр. матеріалів VIII Міжнародного форуму молоді "Молодь та сільськогосподарська техніка в XXI сторіччі", Харків: ХНТУСХ, 2013 с. 356

34. Гончаров Д.О., Гончаров О.І. Системний підхід до визначення і усвідомлення місії освіти у суспільстві //Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 9. – С. 55-60

35. Гончаров О.І. Про доречність впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів занять виду "Самостійна робота навчаємих під керівництвом викладача" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. –С. 64-68.

36. Гончаров О.І. Формування у студентів педагогічних вищих навчальних закладів адекватного ставлення до наукових досліджень // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 13-20

37. Гончаров О.І., Лопай С.А. та інші Структура та план роботи студентського наукового товариства фізико-математичного факультету на 2012-2013 навчальний рік. Інформаційне видання. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. – 46 с.

38. Горонескуль М.М. Technology of Computer Modeling in Preparation of Future Specialists in Civil Safety // Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings" ("Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури"). м. Київ, 27-28 листопада 2012 р. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. – С. 104. – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012

39. Горонескуль М.М. Вміння комп'ютерного моделювання ж показник якості професійної підготовки майбутніх фахівців з цивільної безпеки // Зб. наук. пр.: Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. Вип.8.– Сімферополь: ФЛП Бондаренко О.А., 2013. – C.58-60

40. Горох В.П. Проблеми оцінювання якості освіти за підсумками ЗНО //"ОСВІТНІ ВИМІРЮВАНЯ. – 2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів". Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції 01-05 жовтня 2013 р. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – С. 43-45

41. Горох В.П. Про результативність роботи шкіл за підсумками ЗНО-2012 з української мови та літератури

42. Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №19-21. – С.64-78

43. Горох В.П. Використання міжнародних порівняльних досліджень якості освіти в національних системах моніторингу якості освіти // Вісник. Тестування і моніторинг а освіті. – 2013. – №1-2. – С.26-28.

44. Горох В.П. Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2012 з української мови та літератури //Вісник. Тестування і моніторинг а освіті. – 2013. – №3-4. – С.44-54.

45. Горох В.П. Віктор Горох: завдяки шкалюванню ми можемо зрівняти різні за складністю варіанти тесту // Освіта України. – 2013. – №22. С. 9

46. Гризун Л.Е. Особливості і проблеми діагностики навчальних досягнень студентів в умовах дистанційного навчання // Proceedings ITEA-2013 (Eighth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Lifelong Learning”, Ukraine, IRTC, 26-27 November 2013). – Kiev, 2013. – С. 114-118 http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013

47. Гризун Л.Е. Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу у навчанні математики старшокласників // Комп’ютер у школі та сім’ї, 2012. – 7 (103). С. 10-15

48. Гризун Л.Е. Проблеми якісної інтерпретації результатів педагогічних вимірювань у системі Moodle // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle", м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури, 30-31 травня 2013 р. К: КНУБА, 2013. – С. 54 http://2013.moodlemoot.in.ua/

49. Гризун Л.Е., Пікалова В.В., Столбов Д.В.  Extracurricular Activities with GeoGebra for Pre-Service Math Teachers Activities. Сотрудничество с Международным институтом GeoGebra как инструмент совершенствования математической подготовки будущего учителя. // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)" - 2013. - V.16. - №1. - C.564-574. - ISSN 1436-4522. – Режим доступу http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html

50. Гризун Л.Е., Бородавська Д.І. Моніторинг та діагностування он-лайн засобами рівня сформованості комунікативної компетенції старшокласників на уроках англійської мови // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 8-12.

51. Гризун Л.Є., Кащенко К.М. Дивовижна нечітка логіка та перспективи її застосування у педагогіці // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – 160 с.: с іл. С. 69-75

52. Гриценко В.І., Артеменко В.Б. , Артеменко Е.В., Артеменко Л.В., Білоусова Л.І., Власенко Н.А., Зачко О.Б., Колгатін О.Г., Кудрявцева С.П., Кузиков Б.О., Лаврик Т.В., Любчик В.О., Максименко А.А. , Манако А.Ф., Микитюк О.М., Рак Т.Е., Рак Ю.П., Синица Е.М. Новые информационные технологи в образовании для всех // Монографія. – К.,2012.-269 с.

53. Гуріна Т.М. Деякі аспекти використання мультимедійних засобів навчання інформатики в початкових класах // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 9. –С. 85-90

54. Діденко Л.С. Еволюція поняття "Електронний освітній ресурс" у педагогічній літературі .// Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 33-37

55. Житєньова Н.В. Сутність візуалізації в навчальному процесі // Зб. наук. пр. Серія педагогічна Кам’янец-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – 358 с. С. 18-21

56. Житєньова Н.В. Візуалізація як характерна риса сучасного навчального процесу // Зб. наук. пр.: VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", м. Сімферополь, 21-22 лютого 2013 р.). Вип.8.– Сімферополь: ФЛП Бондаренко О.А., 2013. C.76-78

57. Житєньова Н.В. Використання технологій візуалізації в навчальному процесі // Інформаційні та моделюючі технології. ІМТ-2013 / Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Черкаси, 17–19 травня 2013 р.). С.5

58. Зоря В.Д., Лапта С.І., Долгова О.Є., Лопай С.А., Калашнікова Л.М., Гончаров О.І. Структура та план роботи студентського наукового товариства фізико-математичного факультету на 2013-2014 навчальний рік. Інформаційне видання. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – 50 с.

59. Колгатін О.Г. Питання інформаційної безпеки в системах відкритої освіти // Proceedings ITEA-2013 (Eighth International Conference “New Information Technologies in Education for All: Lifelong Learning”, Ukraine, IRTC, 26-27 November 2013). – Kiev, 2013. Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013

60. Колгатін О.Г., Божко М.І. Використання ІКТ-орієнтованих систем вимірювання для вирішення задач педагогічної діагностики // Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-методичної конференції "Освітні вимірювання -2013" ЗНО – як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів"(м. Яремче, Івано-Франківської обл.., 1-5 жовтня, 2013 р.). К.: Видавничо-поліграфічний центр "м. Київський університет", 2013. - С. 80-81

61. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Pedagogical Diagnostics at Management of Independent Work of Students by Means of Distance Learning // Scientific journal "Informational Technologies".- Education Issue 16.- Kherson: KSU, 2013. -209 p. – P. 10-19.

62. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Статистичне моделювання процедур педагогічного тестування та інтерпретації тестових результатів // Матеріали VI Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті" (м. Кривий Ріг, 12 квітня, 2013 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013.- С.17-18

63. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Вопросы качества процедур тестирования и интерпретации тестовых результатов в информационно-коммуникационной педагогической среде // Международный журнал "Образовательные технологии и общество". International Forum of Educational Technology & Society (Endorsed by IEEE Technical Committee on Learning Technology). Т.16. , №1, 2013. С. 575-585. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/pdf/13.pdf

64. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Умови застосування модифікованих процедур обчислення тестових балів у системах організації самостійної роботи студентів // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць. Випуск VIII. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 142–147

65. Колесник О.О. Media Education in the Future Professional Activity // Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings" ("Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури"). м. Київ, 27-28 листопада 2012 р. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. С. 236. Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012

66. Костіна Н.М. Особливості комбінованого навчання як сучасної педагогічної технології // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – 160 с.: с іл. С. 87-92

67. Котко Я.О. Можливості Інтернет-підтримки методичної підготовки іноземних громадян // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) Вип. 8. Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. С.92-95

68. Котко Я.О. Інструментальні Інтернет-ресурси в підготовці майбутнього вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – С. 93-97

69. Кошелєв М.В. Комп'ютерний симулятор як засіб професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 54-59

70. Лаптєва М.В. Основи інформатики // Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНПУ, 2013. – 104 с.

71. Литарь Ю.О. Компетентісний підхід у професійній підготовці іноземних громадян // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) Вип. 8. Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. С.97-99

72. Лопай С.А.

73. Предметний тиждень у системі організації поза навчальної науково-дослідної роботи студентів

74. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. – 160 с.: с іл. С. 103-108

75. Лопай С.А., Рощупкін С.В. Напрями використання системи moodle у підготовці майбутніх вчителів інформатики // Матеріали VIII Міжнародній конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта" (ITEA-2013) (26-27 листопада 2013 р., м. Київ http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013

76. Лопай С.А., Цибулька В.А. Розробка динамічних web-сторінок за допомогою бібліотеки jQuery // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. С. 61-63

77. Лопай С.А., Шипілов А.В Вимоги до автоматизованої системи підтримки проведення інтернет-олімпіад з інформатики // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) – Вип. 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. – С.101-103.

78. Лопай С.А., Шипілов А.В. Розробка автоматизованої системи для проведення інтернет-олімпіад з інформатики // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "FOSS Lviv 2013" (Львівський національний університет імені Івана Франка, 18-21 квітня 2013)– С.161-162

79. Олефіренко Н.В.Use Geogebra In Primary Pupils Training // GeoGebra International Journal of Romania. Vol.2 No.2. Zigotto Printing & Publishing House Galati-Romania, 2013. С. 49-55. Режим доступу http://ggijro1.files.wordpress.com/2012/11/olefirenko20121.pdf

80. Олефіренко Н.В. Психолого-педагогічні вимоги до проектування авторських електронних дидактичних ресурсів для навчання молодших школярів // Materály IX mezinárodni vĕdecko-praktická conference “Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2013”. Díl 12. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” С. – С.3-5

81. Олефіренко Н.В.Підготовка вчителя початкової школи до проектування електронних дидактичних ресурсів як професійна задача // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаси, 2013. – С.182-183.

82. Олефіренко Н.В. Створення електронних ресурсів навчального призначення для молодших школярів // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м.Кіровоград, 17-18 травня 2013 р. /Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград: ПП "Екслюзив-Систем", 2013. – С.51-54.

83. Олефіренко Н.В. Использование электронных ресурсов для обеспечения успешности младших школьников в обучении // Инновация в образовании. Современная психология в обучении. Сборник трудов І международной Интернет-конференции. Казань, 25-26 октября 2012 г. / Ред. Е.Д.Изотова. – Казань: Из-во "Казанский університет", 2012. – С. 132-136.

84. Олефіренко Н.В. Специфіка проектування електронних дидактичних ресурсів для молодших школярів // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя /за заг.ред. проф..Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім..М.Гоголя, 2012. - №5. – С.122-129

85. Олефіренко Н.В. Проблеми підготовки майбутнього вчителя в умовах інформатизації освіти // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг: ДВНЗ "Криворізький національний університет", 2013. – Випуск ХІ. – С. 73-74.

86. Олефіренко Н.В. Особливості проектування електронних ресурсів для навчання молодших школярів // Освітні інновації у вищих навчальних закладах: використання інформаційних технологій: Матеріали 1-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (10-11 червня 2013 р.). – Частина 1. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – С.49-53.

87. Олефіренко Н.В. Використання електронних дидактичних ресурсів для закладання основ успішності молодшого школяра у подальшому навчанні // Педагогіка вищої та середньої школи / Збірник наукових праць. – Випуск 38. – Кривий Ріг, 2013. – С.140 – 144.

88. Олефіренко Н.В. Проектування електронних дидактичних ресурсів для молодших школярів як педагогічна проблема // Сучасні інформаційні системи і технології: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, м.Суми, 21-24 травня 2013 р. / редкол.: А.С.Довбиш, О.А.Борисенко, І.В.Баранова. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С.83-84.

89. Олефіренко Н.В. Використання електронних дидактичних ресурсів для реалізації контролю навчального процесу у початковій школі // Перспективні напрями педагогічних і психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 р., м.Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. – с.106-107

90. Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М. Особливості розробки авторських електронних ресурсів для навчання молодших школярів // Видання тез для участі у Міжнар.наук.-пр. конф. "Актуальні проблеми педагогіки та психології", 17 – 18 травня 2013 р., "Львівська педагогічна спільнота", м. Львів. C. 25-27.

91. Олефіренко Н.В., Курята В.А. Переваги використання електронних тренажерів у навчальному процесі початкової школи // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. – Вип.8. –С. 98-102

92. Олефіренко Н.В.,Микитюк О.М., Янц Н.Д. Технологія проектування електронних дидактичних ресурсів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірних наукових праць/ За заг.ред.проф. В.І.Євдокимова і проф.О.М.Микитюка/ ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2013. – Вип.40. С.141-153

93. Олефіренко Н.В., Ольховський Є.О. Контроль та діагностика навчального процесу у початковій школі з використання електронних дидактичних ресурсів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. - № 8 (26). – С.179-188.

94. Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О. Психолого-педагогічні вимоги до авторських електронних засобів навчання для молодших школярів // Зб. наук. пр.: Теорія та методика електронного навчання. Вип..IV.- Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. С.216-223

95. Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О. Using Instrumental Software in Teaching Younger Pupils the Foundations of Geometry

96. Зб. пр. VII міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures Proceedings" ("Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури"). м. Київ, 27-28 листопада 2012 р. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. С. 63. Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012

97. Олефренко Н.В. Проектування авторських електронних дидактичних ресурсів для навчання молодших школярів // Наукові записки. – Випуск 4. – Серія 4: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.59-63.

98. Ольховський Є.О., Даниленко С.П.  Інструменти проектування сайту та їх особливості // Комп’ютер в школі і сім’ї. – м. Київ, 2013. – № 3. – C. 48-51

99. Ольховський Є.О., Мауль О.О. Використання flash-технологій у навчальному процесі // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) – Вип. 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. – С.104-106

100.Ольховський Є.О., Сальніков С.С. Етапи розробки мобільного додатку // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 75-77

101.Ольховський Є.О., Ткаченко Н.В. Роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі сучасного ВНЗ // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 69-74

102.Остапенко Л.П. Науково-дослідна практика як засіб професійного становлення майбутнього вчителя-дослідника // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) – Вип. 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. – С.110-113

103.Остапенко Л.П., Соловйова О.К. "Synfig Studio - програмне середовище для впровадження медіаосвіти в школи України" // Зб. пр. Міжднародної науково-практичної конференції FOSS Lviv-2013, Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 18 - 21 квітня 2013. С. 164-166

104.Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Впровадження медіаосвіти в процес навчання молодших школярів

105.Зб.пр. ІІ Міжнародної науково-методичної конференції з медіаосвіти, Інститут Української преси. м.Київ, 31 жовтня-01 листопада 2013 р. – Режим доступу http://medialiteracy.org.ua/index.php/2-uncategorised/72-materialy-ii-mizhnarodnoi-konferentsii-mediaosvita-i-mediahramotnist

106.Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Кейс-практикум зі створення анімаційного фільму "Основи створення мультиплікації в середовищі Synfig Studio" // Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.- упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – м. Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2013. – 447 с. С. 220-254.

107.Остапенко Л.П., Шерстюк В.М. Створення електронного підручника засобами пакету Microsoft Learning Content Development System // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 8. –С. 127-131

108.Пікалова В.В. Международным институтом GeoGebra как инструмент совершенствования математической подготовки будущего учителя // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)" - 2013. - V.16. - №1. - C.564-574.

109.Пономарьова Н.О. Задачі з комп’ютерного моделювання в шкільному курсі інформатики // Тези доповідей VIII міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта" (ITEA-2013) 26-27 листопада 2013 р., м. Київ – Режим доступу http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2013

110.Пономарьова Н.О., Петрашенко Т.Б. Організація групової роботи старшокласників засобами веб-технологій // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.) – Вип. 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. – С.117-119

111.Пономарьова Н.О., Петрашенко Т.Б. Можливості веб-технологій для організації групової роботи школярів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 9. – С. 137-141

112.Пономарьова Н.О., Погорєлова Т.І. Електронне портфоліо як засіб підвищення професійної компетентності учителя інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. /редкол. Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2013. – Вип. 9. – С. 142-147

113.Рощупкін С.В., Резуненко В.А. Horizontal Electrical Dipole Radiation Out of a Dielectric Ball Shielded by a Spherical Segment // International Conference on Antenna Theory and Techiques Proceedings. 16-20 вересня, 2013. м. Одеса, С.417-419.

114.Рощупкін С.В., Столбов Д.В. Робототехніка в освітньому просторі України // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013.–Вип. 10. – С. 38-43

115.Столбов Д.В. Проблеми формування умінь підлітків безпечної роботи в Інтернеті // Зб.наук.пр. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері". (21-22 лютого 2013 р.). – Вип. 8. – Сімферополь: ФОП Бондаренко О.О. – С.137-139

116.Шустакова Т.Б. Критерії розвитку пізнавальної самостійності учнів в умовах інформатизації навчання // ІХ Міжнародна конференція "Стратегия качества в промышленности и образовании" (Технічний університет, 31 мая - 07 июня, 2013), (31 травня - 07 червня, м. Варна, Болгарія. Том ІІ. стор 375-377. – Режим доступу http://www.gipo.dp.ua/sbornik2013.shtml