kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Андрієвська В.М. Метапредметні вміння як фактор успішності індивідуума в освітньому й соціальному просторі Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 89-90
2. Андрієвська В.М. Орієнтація на формування метавмінь як перспективний напрям освіти підростаючого покоління Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молоді", 22-23 травня 2014 р., м. Харків. С.7-8
3. Андрієвська В.М., Олефiренко Н.В. Організація практичної діяльності молодших школярів з комп'ютерними моделями Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті", 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 14-18
4. Бєлявцева Т.В. Використання засобів ІКТ у навчально-дослідницькій діяльності студентів при вивченні методів обчислень. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 222 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
5. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Застосування засобів ІКТ у навчальних дослідженнях майбутніх учителів математики та інформатики при вивченні курсу методів обчислень Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 42-46
6. Білоусова Л. І. Чи потрібен Україні тест ЗНО з інформатики? [Текст] / Л. І. Білоусова // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - 2014. - № 1. - С. 7-11.
7. Білоусова Л. І. Перспективи запровадження тесту ЗНО з інформатики [Текст] : п’ятнадцята нарада партнерів Альянсу Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (27 черв. 2014 р.) / Л. І. Білоусова, С. А. Раков // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - 2014. - N 7/8. - С. 79-86
8. Раков С. А. До питання європейського виміру стратегії-2020 реформування вищої освіти України [Текст] / С. А. Раков, Л. І. Білоусова // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - 2014. - N 11/12. - С. 36-43
9. Білоусова Л.І. Краса простих задач або до питання про використання мов програмування у навчанні школярів інформатики Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2014. - №1. - С. 18-22. (фах.)
10. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 221 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
11. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Didactic aspects using technology of vizualization in educational process of secondary school Information Technologies and Learning Tools Vol 40, No 2 (2014) p.1-13
12. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Технології візуалізації як інструмент оптимізації навчання природничо-математичних дисциплін Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – У 2-х томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Т. 2, С. 19-20.
13. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б. Компетентнісно орієнтована професійна підготовка вчителя початкової школи: деякі аспекти проблеми Гуманітарні науки. - 2013. - №2. - С. 31-39
14. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Рощупкін С.В., Божко М.І. Інформаційний ресурс "Автоматизовані системи тестування для педагогічної діагностики" XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 224 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
15. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Новые информационные технологии в образовании для всех: непрерывное образование: монография, рос. мова К.: Академпериодика, 2013.-207 с.
16. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Проблеми ефективного використання автоматизованих систем тестування Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 53-59
17. Білоусова Л.І., Колесник О.О. Висвітлення етичних аспектів Е-листування у процесі навчання інформатики Комп'ютер у школі та сім'ї . - 2014. - №2. - С. 35-38. (фах.)
18. Білоусова Л.І., Криштоф С.Д. Аспекти підготовки майбутнього вчителя до реалізації дидактичного потенціалу Інтернет-технологій у практиці навчання Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2012. - № 42(1). - С.7-13 (фах.)
19. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Дидактические электронные ресурсы для формирования положительного отношения младшего школьника к обучению Начальная школа плюс до и после. — 2014. — № 1. —с. 83-88
20. Білоусова Л.І., Раков С.А. Перспективи запровадження тесту ЗНО з інформатики. Вісник ТІМО, №7-8, 2014. Видавництво "ФАКТ". С.79-87.
21. Бровко Г.В., Лаптєва М.В. Програмування у середовищі Scratch: навчальний посібник Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. – 77 с.
22. Гончаров О.І., Сапенко А.А. Деякі питання підготовки освітянина до формування громадської думки стосовно місії освіти у суспільстві Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2013.–Вип. 10. С. 127-130
23. Гризун Л.Е. Напрями застосування апарату нечіткої логіки для розв’язання завдань педагогічної діагностики Народна освіта : зб. наук. пр. - Київ , 2014. - Вип. 1(22). - Ел.ресурс: narodnaosvita.kiev.ua
24. Гризун Л.Е., Житєньова Н.В., Мудрак А.В. Електронний довідник з питань застосування технологій візуалізації, реалізованих засобами хмарних сервісів, у практиці навчання Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 69-73
25. Гризун Л.Е., Мудрак А.В. Інфографіка як інструмент сучасної освіти. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 229 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
26. Гуріна Т.М. Самостійна робота студентів в курсі "Сучасні
інформаційні технології" Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2013.–Вип. 10. С. 53-56
27. Діденко Л.С. Електронна дитяча енциклопедія як ефективний засіб підвищення загальної обізнаності учнів ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" (20-22 листопада 2014 року в м. Київ) (у друці)
28. Колесник О.О. Формування у підлітків етики спілкування у соціальних мережах Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 91-99
29. Колесник О.О. Етичне спілкування в мережі Інтернет як актуальна педагогічна проблема Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 133-138
30. Котко Я.О. Використання інтернет-підтримки у самостійній роботі майбутніх учителів Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 148-153
31. Кошелєв М.В. Mathematical methods of improving the quality of teaching based on neural networks East -West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2014), at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland, August 4-8, 2014, poster, 1 p.
32. Лаптева М.В Використання електронної підтримки на адаптаційному етапі навчання іноземних студентів у педагогічних ВНЗ України Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 169-173
33. Лаптєва М.В. Особливості використання комп'ютерної підтримки для навчання іноземних студентів математичним дисциплінам Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 100-105
34. Лаптєва М.В., Золочевська М.В. Прийоми підвищення мотивації студентів педагогічних вищих щодо оволодіння методикою навчання інформатики Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- №4 (52) 2014. – С. 61-68
35. Лопай С.А. Розробка електронного курсу як тема колективного проекту у вищій школі Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 201-208
36. Лопай С.А. Організація колективного проекту з розробки електронного курсу при підготовці магістрів інформатики Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С.. 106-111
37. Лопай С.А., Міллер О.О. Метод проектів у практиці навчання мов програмування майбутніх учителів інформатики Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 14 с. - С. 40-43
38. Мамон О.В. Використання технологій е-lеаrning в освіті: нові можливості і перспективи Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 74-77
39. Ножка С.С. Практикум з розвязання алгоритмічних задач на графах у середовищі MAPLE для майбутнього вчителя інформатики XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 257 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
40. Олефіренко Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів: монографія Х.: ХНПУ, 2014. — 330 c.
41. Олефіренко Н.В. Проектування дидактичних електронних ресурсів на засадах функціонального підходу Навчальний посібник. — Х.: ХНПУ, 2014. — 72 с.
42. Олефіренко Н.В. Електронні ресурси у системі сучасних дидактичних засобів Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". — Додаток 4 до Вип.31, Том IV (12): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". — К.: Гнозис, 2014. — С. 174—182
43. Олефіренко Н.В. Проблемы подготовки учителя начальной школы к проектированию дидактических электронных ресурсов [Электронный ресурс] Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology& Society)". —2014. — V. 17. — №1. —C. 577—589. — Режим доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v17_i1/pdf/16.pdf
44. Олефіренко Н.В. Вплив інформаційних технологій на підготовку майбутнього вчителя Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2013.–Вип. 10. С. 111-113
45. Олефіренко Н.В Сучасний інструментарій творчості вчителя Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Збірник наукових праць "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова", Серія 16. № 21(31). 2013. — С.225-229.
46. Олефіренко Н.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – С. 227-234
47. Олефіренко Н.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — № 3. — с.144 —148
48. Олефіренко Н.В., Столбов Д.В. The SNS simulator: An example in the development and design of educational software for teaching students the Internet safety Computer, Intelligent Computing and Educational Technology: selected peer reviewed papers from 2014 International conference on Computer, Intelligent Computing and Education Technology, CICET 2014, Hong Kong, 27-28 March 2014. Proceedings. – CRC Press Taylor & Francis Group, London, UK, 2014. – 1465p. pp. 965 – 968
49. Ольховський Є.А., Сальніков С.С. Розробка мобільного додатку для реалізації ігрової форми контролю знань. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 259 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
50. Ольховський Є.О. , Сальніков С.С. Мобільний додаток для підтримки вивчення англійської мови Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ, 2014. – №1. – С. 30–32 (фах.)
51. Ольховський Є.О., Сальніков С.С. Мобільне навчання – один з приорітетних напрямів розвитку сучасної освіти Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 51-52
52. Ольховський Є.О., Ткаченко Н.В. Використання інтернет-ресурсів у навчальному процесі з курсу "Комп‘ютерні мережі" у педагогічному внз Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 53-54
53. Оніщенко А.В., Остапенко Л.П. Особливості створення та використання 3d-турів в навчально-виховному процесі. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 260 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
54. Остапенко Л.П. Вибір базового програмного інструментарію для навчання мистецтву комп’ютерної анімації Пошук молодих. Випуск 13: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ["Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищій школі"], (Херсон 24-25 квітня 2014р)/Укладачі: В.Д.Шарко – Херсон: ПП В.С.Вишемирський. – 2014. – 188 с. – С. 99-100
55. Остапенко Л.П. Програмний інструментарій для ІКТ-підтримки складової курсу "Основи медіаосвіти" для майбутніх вчителів інформатики" Інформаційні технології – 2014: зб. тез І Української конференції молодих науковців, 22-23 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства, каф. інформатики, каф. інформ. технол. і матем. Дис.: Відповід. за вип.: О.В.Бушма, А.В.Бессалов, О.С.Литвин, В.О.Абрамов. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 174 с. – С. 75-77 Режим доступу: i.studnt.net/wp-content/uploads/2014/05/tezy_it2014.pdf
56. Остапенко Л.П. Дидактичний потенціал коміксів Медиасфера и медиаобразовани: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс]: сборник статей/М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования "Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь"; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). Загл. с экрана. – С.121-126 Режим доступу: http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20140603134931_OstapenkoSoloviova.pdf
57. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Формування медіа-інформаційної компетентності у майбутніх вчителів інформатики Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): Черкаси, 24-26 квітня 2014 р. – У 2-х томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Т.2. – 114 с. – С. 73-74
58. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Світові тенденції впровадження медіаосвіти в навчальний процес Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук, пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - X.: Вид-во "Мітра", 2014. - Вип.11 -160с.: іл. С.103-110
59. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Впровадження медіаосвіти в процес навчання молодших школярів Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті XXI століття: проблеми, досягнення і перспективи"" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/load/statti /ostapenko_l_solovjova_o_vprovadzhennja_ mediaosviti_v_proces_navchannja_molodshikh_shkoljariv/3-1-0-201
60. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Медіаосвіта як компонент професійної підготовки вчителя інформатики Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Выпуск 9. – Симферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148 с. – С. 80-82
61. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Розробка спеціального курсу для майбутніх учителів інформатики "Основи медіаосвіти" Цівілізаційний поступ сучасної освіти і науки : матеріали V науково-практичної конференції магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сквороди (19-20 лютого 2014 р., м. Харків) / за заг. ред. голови ради молодих учених, канд. пед. наук, доц. К.А. Юр’євої. – Харків: ХНПУ, 2014. – 328 с. – С. 244-245
62. Пікалова В.В. Система підготовки майбутнього вчителя математики до використання пакету GeoGebra в майбутній професійній діяльності Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 252-261
63. Пікалова В.В., Шерстюк В.М. Розробка відкритого он-лайн курсу "використання пакету динамічної математики GeoGebra у викладанні математики" Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 112-115
64. Пікалова В.В., Шерстюк В.М. Особливості розробки масових відкритих дистанційних курсів в рамках підготовки майбутнього вчителя математики. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 262 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
65. Пономарева Н.С. Особливості навчання інформатики майбутніх учителів математики Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 62-64
66. Пономарева Н.С. Складові інформатичної підготовки майбутніх учителів математики. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 265 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
67. Пономарьова Н.О. Організація спільної навчальної діяльності учнів на уроках інформатики Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 n. N. 120-126
68. Пономарьова Н.О. Застосування інформаційних технологій колективної комунікації в сучасній школі. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 266 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
69. Пономарьова Н.О., Литарь Ю.О. Форми позакласної роботи з інформатики в сучасній школі Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 38-39
70. Пономарьова Н.О., Люба Ю.В. Факультативний курс "Розв‘язування задач з інформатики" для учнів основної школи Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 58-59
71. Пономарьова Н.О., Люба Ю.В. Навчання алгоритмізації та програмуванню учнів основної школи Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 116-119
72. Пономарьова Н.О., Сірий Є.О. Спільна навчальна діяльність учнів в умовах інформатизації освіти Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 60 -61
73. Рощупкін С.В. Комп‘ютерне тестування як атрибут навчального процесу в початковій школі Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 70-72
74. Рощупкін С.В., Варяниця-Рощупкіна Л.А. FDTD метод як засіб візуалізації електродинамічних процесів Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІV (21-23 травня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ "ХПІ". – С.227
75. Рощупкін С.В., Резуненко В.А. Расчёт поля вертикального электрического диполя над конусом Материалы Международной научно-технической конференции "Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях" (КМНТ-2014)", -Харьков, 28-30 мая 2014. С.28-29
76. Столбов Д.В. Характеристика Інтернет-поведінки сучасного підлітка Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 82-84
77. Столбов Д.В. Design of the logical model of a software tool for teaching students of Internet security System analysis and information technologies: 16-th International conference SAIT 2014, Kyiv, Ukraine, May 26-30, 2014. Proceedings. – ESC "IASA" NTUU "KPI", 2014. – 464p. pp. 326 – 327
78. Столбов Д.В. Особливості Інтернет-діяльності сучасного підлітка Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХІІ. №1(12), 2014. - 351с. - С. 327-331
79. Столбов Д.В. Особливості навчання учнів інтернет-безпеки. XXII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я", Харків, 21-23 травня "MicroCAD-2014". Ч.4. С. 273 http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/post/microcad2014.aspx
80. Трет’як Н.С. Інформаційно-комунікаційні технології в інноваційній педагогічній діяльності Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 87-88
81. Чигринов А.Ю. Досвід використання електронного навчального посібник "Хімічна кінетика та каталіз" на уроках хімії Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім.Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 352-355
82. Шипілов А.В. ІКТ-підтримка підготовки старшокласників до олімпіад з програмування Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 377-382
83. Шустакова Т.Б. Використання мультимедійних енциклопедій для формування пізнавальної самостійності учнів Зб. матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері", Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вип. 9. – Сімферополь: ФЛП Курбединова Д.А., 2014. – 148с. - С. 100-101
84. Шустакова Т.Б. Проблема формування пізнавальної самостійності учнів та студентів з мультимедійних технологій Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" 24-25 квітня 2014 року. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 394 с. С. 388-392
85. Шустакова Т.Б. Використання мультимедійних енциклопедій як засобу формування пізнавальної самостійності учнів Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования (ПДЭО-2014): зб.наук.пр. III Міждународної науково-практичної конференції, Ялта (21-25 травня 2014 р.). - Ялта: РВУЗ КГУ, 2014. - 132 с. С. 84-88
86. Яциніна Н.О. Використання баз даних у роботі класного керівника Зб. наук. пр. ХІ науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних наукових досліджень" Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 11–12 листопада 2014 р.