kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Список опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, хрестоматій, словників, довідників, курсів лекцій

  1. Абрамова О., Нестеренко Т., Несторенко О., Олефiренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. та інші (ще 12 осіб). Монографія. Practical component of preparation of future teachers of informatics to career guidance of students on IT-specialty : колективна монографія "Modern Technologies in the Education System". [ел.видання] (укр.-англ. мов.) Катовіце: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej. Польща, м. Катовіце, 2019. 383 с. С.191-202. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/e0fcaa43f067642741faeb709a55c6b6.pdf
  2. Олефiренко Н. В., Пономарьова Н. О. Основи комп'ютерного моделювання в економіці. Навчальний посібник для студентів закладів вищої педагогічної освіти (спеціальність 014 Середня освіта. Інформатика) Харків, 2019. 42 с.
  3. Андрiєвська В.М., Бiлоусова Л.І. Інноваційні застосування ІКТ в освітній практиці початкової школи. Навчально-методичний посібник. Харків, 2018. 82с.
  4. Оленіченко Ю.О., Олефіренко Н.В., Папернова Т.В. Комп'ютерна графіка. Практикум. Методичний посібник. Харків, 2018. 108 с.
  5. Бiлоусова Л.І., Веприк С.А., Олефiренко Н.В., Ольховський С.О., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з предметів iнформатичного спрямування для студентів спеціальності 014 Середня освіта (інформатика) Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2019. 32 с.

Список видань, статей тощо, опублікованих за кордоном

  1. Козіна З., Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О., Сафронов Д., Чайка О. та інші (всього 10 осіб) Biomechanical Running Indicators and Neurodynamic Functions of an Elite Athlete with Visual Impairment in a Track and Field Sprint (англ. мова). International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). Vol.8 No.3.1. 2019. С.10-25. URL: http://ijaep.com/Journal/vol.8.3.1.pdf (дата звернення 26.11.2019)
  2. Гризун Л.Е. Artificial Intelligence Tools for the Holistic Approach Realization in STEM Education (англ. мова) Conference Proceedings. 2nd ICSTR Rome - International Conference on Science & Technology Research, 30-31 August 2019, (University of Washington - Rome Center (UWRC), Rome, Italy, 30-31 August 2019), MATTER: International Journal of Science and Technology ISSN 2454-5880 , pp. 17. - URL: https://straweb.org/wp-content/uploads/2019/08/STRA-International-Conference-Rome-August-2019.pdf