kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Список опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, хрестоматій, словників, довідників, курсів лекцій

  1. Житєньова Н.В. Монографія. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Монографія. (укр. мова) Харків: ХНПУ імені Г.C. Сковороди, 2019, 325 c.
  2. Пономарьова Н.О., Масич В.В. Технологія формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога. Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: колективна монографія / За заг. ред. Масич В.В. проф. І.В.Татьянчикової. Вид. 3. (укр. мова) Слов'янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2019, С. 54-83
  3. Житєньова Н.В. Візуальні дидактичні засоби: Створення та використання в освітній практиці. Навчально-методичний посібник. (укр. мова) Харків: ХНПУ імені Г.C.Сковороди, 2019. 89 с.
  4. Гризун Л.Е. Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі. Методичні рекомендації. (укр.мова) Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 21 с.
Список статей і тез, виданих за кордоном
  1. Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. Technological Approach to the Formation of Students' Meta-Subject Ict-Skills in the Practice of Primary School (англ. мова) Колективна монографія "Theory and Practice of Future Teacher's Training for Work in New Ukrainian School". Прага: OKTAN PRINT s.r.o., 2020. 674 с. C. 201-210
  2. Білоусова Л.І., Колгатіна Л.С., Колгатін О.Г. How to achieve students' self-management in educational activity? (англ. мова) SHS Web Conf. The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020) Volume 75, 2020. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/ shsconf/abs/2020/03/shsconf_ichtml_2020_04001/shsconf_ichtml_2020_04001.html https://doi.org/10.1051/shsconf/20207504001
  3. Гризун Л.Е. Сomputer dinamic models as a tool for realization of holistic educational approach (англ. мова) Тези доповіді: Міжнародна конференція науково-технологічні дослідження ICSTR, 14-15.05.2020 р. м. Берлін. URL: https://eurasiaresearch.org/conference/berlin-icstr-14-15-may-2020
  4. Гризун Л.Е. Computer Modeling in Per-service Teachers' Training in Terms of Holistic Education (англ. мова) Тези доповіді: Міжнародна конференція науково-технологічні дослідження ICSTR, 10-11.06.2020 р. м. Париж. https://straevents.org/conference/paris-icstr-10-11-june-2020
  5. Голубничий Д.В., Колгатіна Л.С., Колгатін О.Г. Systematicity of students' independent work in the course of operating systems (англ. мова) SHS Web of Conferences The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020). Volume 75, 2020. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/03/shsconf_ichtml_2020_03009.pdf DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207503009