kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Мова програмування Delphi

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Укладачі: Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О.

 

oblozhka_Delphi

 

Вступ

Лабораторна робота № 1

Знайомство з інтегрованим середовищем Delphi

Лабораторна робота № 2

Базові інтерфейсні компоненти

Лабораторна робота № 3

Обробка числових даних у Delphi

Лабораторна робота № 4

Способи знаходження помилок при створенні програми. Обробка винятків

Лабораторна робота № 5

Обробка текстових даних у Delphi

Лабораторна робота № 6

Опрацювання даних типу Дата-час

Лабораторна робота № 7

Діалогові вікна. Вікна повідомлень

Лабораторна робота № 8

Застосування компонентів вибору і компонентів-контейнерів

Лабораторна робота № 9

Засоби оформлення додатка

Лабораторна робота № 10

Опрацювання табличної інформації

Лабораторна робота № 11

Запис та читання даних з файлів

Лабораторна робота № 12

Засоби управління файлами

Лабораторна робота № 13

Створення класів. Клас TComponent

Лабораторна робота № 14

Графічний інструментарій у середовищі Delphi

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 2

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 3

Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 4

Список рекомендованої літератури