kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Навчальний посібник

"Інформатика 10-11"


Білоусова Л.І. Інформатика 10-11. Навчальний посібник // Білоусова Л.І., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. - Харків: Факт, 2009. – 352 с.


Підручник рекомендований МОН України як навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист № 1/11-4031 від 20.06.2007)


 

oblozhka_Informatika_sayt_

 

 

ЗМІСТ

 

Глава 1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси

§ 1. Інформація, її види і властивості

§ 2. Інформаційні процеси

§ 3. Інформація й повідомлення. Кодування повідомлень

Глава 2. Інформаційна система та її складові

§ 4. Структура інформаційної системи

§ 5. Апаратне забезпечення персонального комп'ютера

§ 6. Програмне забезпечення персонального комп'ютера

§ 7. Основні поняття операційної системи Windows

§ 8. Файлова система

§ 9. Установлення програмного забезпечення

Глава 3. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

§ 10. Електронні підручники, довідники та енциклопедії

§ 11. Програмні засоби підтримки предметної діяльності

§ 12. Комп'ютерні тренажери

§ 13. Комп'ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень

Глава 4. Графічний редактор

§ 14. Основні поняття графічного редактора

§ 15. Колір та відтінок. Формати графічних файлів

§ 16. Редагування малюнка

§ 17. Текстові об'єкти у графічному редакторі

Глава 5. Текстовий редактор

§ 18. Текстовий процесор Microsoft Word, його основні функції

§ 19. Основи роботи з текстовими документами

§ 20. Оформлення тексту

§ 21. Форматування фрагментів тексту

§ 22. Допоміжні засоби роботи з фрагментами тексту

§ 23. Робота зі списками

§ 24. Робота з графічними об'єктами

§ 25. Робота з таблицями

§ 26. Підготовка до друку та друкування документів

Глава 6. Глобальна мережа Інтернет

§ 27. Принципи організації комп'ютерних мереж

§ 28. Глобальна мережа Інтернет

§ 29. Послуги глобальної мережі Інтернет

§ 30. Основи роботи з програмами-браузерами

§ 31. Робота з електронною поштою

§ 32. Основи роботи з гіпертекстом

Глава 7. Комп'ютерні презентації

§ 33. Інтерфейс програми створення презентацій

§ 34. Анімація та гіперпосилання у презентаціях

Глава 8. Електронні таблиці

§ 35. Електронна таблиця Microsoft Excel та її можливості

§ 36. Основні принципи роботи з електронними таблицями

§ 37. Оформлення даних таблиці

§ 38. Оформлення структури таблиці

§ 39. Допоміжні засоби роботи з таблицями

§ 40. Робота з формулами

§ 41. Використання бібліотеки функцій

§ 42. Використання логічних функцій

§ 43. Діаграми в Excel

§ 44. Побудова гістограм, точкових діаграм і графіків функцій

Глава 9. Бази даних. Системи управління базами даних

§ 45. Загальні відомості про бази даних

§ 46. Створення таблиць бази даних

§ 47. Пов'язування таблиць баз даних

§ 48. Побудова форми у СУБД Access

§ 49. Перегляд, упорядкування й фільтрація даних. Зміна структури таблиць

§ 50. Запити

§ 51. Умови відбору записів у запитах

§ 52. Звіт. Форма завантаження бази даних

Глава 10. Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

§ 53. Модель і моделювання. Етапи комп'ютерного моделювання

§ 54. Алгоритм, його властивості й форми подання

§ 55. Базові структури алгоритмів

§ 56. Величини та їх опис. Загальна структура алгоритму

§ 57. Уведення і виведення значень величин

§ 58. Лінійні алгоритми і програми

§ 59. Технологія побудови алгоритмів

§ 60. Алгоритми і програми з розгалуженнями

§ 61. Алгоритми і програми з циклами

§ 62. Цикл із лічильником

§ 63. Табличні величини

§ 64. Пошук елемента в таблиці

§ 65. Упорядкування лінійних таблиць

 

"Книга для вчителя"


ЗМІСТ

10 клас

Глава 1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси

Інформація, її види і властивості

Інформаційні процеси

Інформація і повідомлення. Кодування повідомлень

Глава 2. Інформаційна система та її складові

Структура інформаційної системи

Апаратне забезпечення персонального комп’ютера

Програмне забезпечення персонального комп’ютера

Основні поняття операційної системи Windows

Файлова система

Установлення програмного забезпечення

Підсумковий урок

Глава 3. Програмне забезпечення навчального призначення

Електронні підручники, довідники, енциклопедії

Програмні засоби підтримки предметної діяльності

Комп’ютерні тренажери

Комп’ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень

Глава 4. Графічний редактор

Основні поняття графічного редактора

Колір та відтінок. Формати графічних файлів

Редагування малюнка

Текстові об'єкти у графічному редакторі

Глава 5. Текстовий редактор

Текстовий процесор Microsoft Word, його основні функції

Основні принципи роботи з документами

Робота з об’єктами

Форматування фрагментів тексту

Допоміжні засоби роботи з фрагментами тексту

Робота зі списками

Робота з графічними об’єктами

Робота з таблицями

Підготовка документів до друку

Підсумковий урок

Глава 6. Глобальна мережа Інтернет

Принципи організації комп’ютерних мереж

Глобальна мережа Інтернет

Послуги глобальної мережі Інтернет

Основи роботи з програмами-браузерами

Робота з електронною поштою

Основи роботи з гіпертекстом

Підсумковий урок

11 клас 

Глава 7. Комп'ютерні презентації

Інтерфейс програми створення презентацій

Анімація та гіперпосилання у презентаціях

Глава 8. Електронні таблиці

Електронна таблиця Microsoft Excel, її основні функції

Основні принципи роботи з електронними таблицями

Оформлення таблиць

Форматування таблиць

Допоміжні засоби роботи з таблицями

Робота з формулами

Використання бібліотеки функцій

Використання логічних функцій

Побудова діаграм

Приклади розв'язання задач

Підсумковий урок

Глава 9. Бази даних. Системи управління базами даних

Загальні відомості про бази даних

Створення таблиць бази даних

Пов’язування таблиць баз даних

Побудова форми у СУБД Access

Перегляд, упорядкування і фільтрація даних. Зміна структури таблиць

Запити

Умови відбору записів у запитах

Звіт. Форма завантаження бази даних

Глава 10. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

Модель і моделювання. Етапи комп’ютерного моделювання

Алгоритм, його властивості і форми подання

Базові структури алгоритмів

Величини і їх опис. Загальна структура алгоритму

Введення і виведення значень величин

Лінійні алгоритми і програми

Конструювання алгоритмів

Алгоритми і програми з розгалуженнями

Алгоритми і програми з циклами

Цикл з лічильником

Табличні величини

Пошук елемента в таблиці

Впорядкування лінійних таблиць

Заключний урок

Календарний план з інформатики для 10 та 11 класів