kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

 

з/п

Прізвище, ім¢я,
по батькові студента
Повна назва
вищого навчального закладу
Курс Факультет
Місце в
особистому заліку
Номінація «Комп’ютерні  та інженерні науки»
1.

Бенедь

Вадим

Віталійович

Національний технічний університет

"Київський політехнічний інститут"

2 Інформатики та обчислювальної техніки 4
2

Булах

Андрій

Олександрович

Кременчуцький державний

політехнічний університет

імені Михайла Остроградського

2
Електроніки та комп'ютерної інженерії
12
3

Буштець

Дмитро

Сергійович

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут"

2
Інформатики і управління
18
4.

Горбатюк

Олександр

Вікторович

Рівненський державний гуманітарний університет 4 Математики та інформатики 17
5.

Громико

Юлій

Олександрович

Житомирський державний технологічний університет 3 Інформаційно-комп`ютерних технологій 2
6.

Ілюха

Віталій

Анатолійович

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

3 Фізико-математичний 13
7.

Когут

Володимир

Анатолійович

Луцький національний технічний університет 3

Комп'ютерних наук та

інформаційних технологій і систем

15
8.

Комарівський

Вячеслав

Дмитрович

Вінницький державний педагогічний

університет ім. Михайла Коцюбинського

2

Інститут математики, фізики

і технологічної освіти

8
9.

Кузьменко

Дмитро

Євгенович

Севастопольський національний

технічний університет

3 Автоматики та обчислювальної техніки 1
10.

Лавров

Олег

Юрійович

Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

3

Автоматизованих систем

управління та наземного

забезпечення польотів авіації

9
11.

Линник

Сергій

Сергійович

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

2 Фізико математичний 22
12.

Микуланинець

Олександр

Васильович

Закарпатський державний університет 5 Інформатики 6
13.

Мисник

Андрій

Миколайович

Сумський державний університет 3 Електроніки та інформаційних технологій 3
14.

Німець

Олександр

Вікторович

Національний університет біоресурсів

природокористування України

3 Енергетики і автоматики 16
15.

Перевознюк

Сергій

Анатолійович

Донбаський державний

технічний університет

3 Економіки і фінансів 10
16.

Полєтаєв

В'ячеслав

Вікторович

Київський університет

імені Бориса Грінченка

4

Інститут лідерства

та соціальних наук

23
17.

Раковець

Олександр

Володимирович

ДВНЗ "Придніпровська державна

академія будівництва та архітектури"

1 Економічний 5
18.

Рейзнер

Євгеній

Вікторович

Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

2 Механіки транспортних засобів 20
19.

Савінков

Сергій

Сергійович

Луганський державний

медичний університет

3 Лікувальний 7
20.

Сергієнко

Дмитро

Валентинович

Чернігівський національний

педагогічний університет

ім. Т.Г. Шевченка

1 Фізико-математичний 19
21.

Соколов

Володимир

Борисович

Одеський державний

екологічний університет

3 Комп'ютерних наук 25
22.

Трунов

Дмитро

Миколайович

Красноармійський індустріальний інститут

ДВНЗ "Донецький національний

технічний університет"

5

Технології і організації

виробництва

11
23.

Фросиняк

Кирило

Борисович

Івано-Франківський

національний технічний

університет нафти і газу

4

Управління та інформаційної

діяльності

21
24.

Чигирь

Сергій

Олександрович

Донбаська державна

машинобудівна академія

4

Автоматизації машинобудування

та інформаційних технологій

14
25.

Яцкова

Ірина

Василівна

Українська інженерно-педагогічна

академія

5

Радіоелектроніки, електромеханіки

та комп'ютерних систем

24
Номінація «Економічні та гуманітарні науки»
1.

Бебешко

Мар'яна

Олександрівна

Тернопільський національний

економічний університет

2 Економіки та управління 8
2.

Грецова

Світлана

Володимирівна

Приватний вищий навчальний заклад

"Донецький інститут туристичного бізнесу"

2 Туристичного бізнесу 7
3.

Євтушенко

Денис

Іванович

Харківський торговельно-економічний

інститут КНТЕУ

1

Торгівлі, готельно-ресторанного та

туристичного бізнесу

6
4.

Калібєров

Олександр

Геннадійович

Харківський гуманітарний університет

"Народна українська академія"

4 Бізнесу та управління 2
5.

Лаврова

Анна

Михайлівна

Черкаський державний

технологічний університет

4 Лінгвістичний 12
6.

Мандич

Ігор

Анатолійович

Харківський гуманітарно-педагогічний

інститут

2 Педагогічної освіти 9
7.

Манжула

Іван

Павлович

Державний вищий навчальний заклад

"Українська академія банківської справи

Національного банку України"

3 Банківських технологій 5
8.

Никитенко

Олексій

Костянтинович

Національна металургійна

академія України

4

Комп'ютерних систем,

енергетики та автоматизації

4
9.

Ножка

Сергій

Сергійович

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

3 Фізико-математичний 1
10.

Слєпцов

Сергій

Ігоревич

Автомобільно-дорожній інститут

Державного вищого навчального закладу

"Донецький національний

технічний університет"

3 Економіка та управління 3
11.

Сосяк

Юрій

Тарасович

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка

2

Інститут фізики,

математики та інформатики

10
12.

Хархаліс

Оксана

Володимирівна

Львівський інститут банківської

справи УБС НБУ

2

Банківської справи та

інформаційних технологій

11