kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

 

з/п

Прізвище, ім¢я,
по батькові студента
Повна назва
вищого навчального закладу
Курс Факультет
Місце в
особистому заліку
Номінація «Комп’ютерні  та інженерні науки»
1.

Аркуша

Іван

Юрійович

Українська інженерно-педагогічна академія 2 Комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні 21
2.

Балганбаєв

Сергій

Арстанбекович

Харківський національний університет радіоелектроніки 1 Прикладної математики та менеджменту 8
3.

Баленко

Даніїл

Сергійович

Сумський державний університет 1 Електроніки та інформаційних технологій 3
4.

Бенедь

Вадим

Віталійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 3 Інформатики та обчислювальної техніки 5
5.

Бердов

В'ячеслав

В'ячеславович

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" 2 Інститут економіки та управління 1
6.

Бобух

Андрій

Миколайович

Донбаська державна машинобудівна академія 4 Автоматизації машинобудування та інформаційних технологій 13
7.

Візнюк

Віталій

Юрійович

Луцький національний техічний університет
3 Комп'ютерних наук та інформаційних технологій 26
8.

Владимиров

Максим

Володимирович

Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" 3 Програмна інженерія 11
9.

Гіріков

Кирило

Ігорович

Полтавська державна аграрна академія 2 Економіки та менеджменту 25
10.

Гладун

Марія

Анатоліївна

Київський університет імені Бориса Грінченка 5 Інститут лідерства та соціальних наук 15
11.

Глубоченко

Оксана

Олегівна

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 2 Медичний 28
12.

Гужва

Георгій

Валентинович

Українська державна академія залізничного транспорту 2 АТЗ 24
13.

Заравняєв

Роман

Михайлович

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького 5 Інформатики і математики 17
14.

Ілюха

Віталій

Анатолійович

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 4 Фізико-математичний 4
15.

Калініч

Андрій

Олександрович

Одеський державний екологічний університет
4 Комп'ютерних наук 11
16.

Кофанов

Микола

Юрійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського 3 СУЛА
22
17.

Кузьменко

Дмитро

Євгенович

Севастопольський національний технічний університет 4 Автоматики та обчислювальної техніки 2
18.

Кукуруза

Андрій

Олександрович

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 3 Фізико-математичний 18
19.

Лавров

Олег

Юрійович

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 4 Автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації 20
20.

Миронов

Артем

Сергійович

Харківський національний економічний університет 3 Економічна інформатика 7
21.

Міщук

Олександр

Ігорович

Рівненський державний гуманітарний університет 4 Математики та інформатики 23
22.

Осауленко

Роман

Юрійович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Вінниченка
5 Фізико-математичний 9
23.

Прочухан

Дмитро

Сергійович

Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4 Інформаційні системи і технології 29
24.

Савінков

Сергій

Сергійович

Луганський державний медичний університет
4 Лікувальний 6
25.

Сергієнко

Дмитро

Валентинович

Чернігівський національний педагогічний університет іменні Т.Г. Шевченка
2 Фізико-математичний 15
26.

Сосяк

Юрій

Тарасович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 3 Інститут фізики, математики та інформатики 26
27.

Тюркеджи

Анатолій

Петрович

Бердянський державний педагогічний університет 4 Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій, комп'ютерне відділення
14
28.

Українець

Василь

Олегович

Донбаський державний технічний університет 4 Економіки і фінансів 19
29.

Фролов

Роман

Євгенійович

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 4 Педагогічно-індустріальний 30
30.

Чернишов

Андрій

Олексійович

ДЗ "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка" 3 Інформаційних технологій 9
Номінація «Економічні та гуманітарні науки»
1.

Акіменко

Володимир

Ігорович

Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" 3 Банківських технологій 3
2.

Бережний

Дмитро

Олексійович

Харківський державний університет будівництва та архітектури Економіки та менеджменту 7
3.

Грецова

Світлана

Володимирівна

Донецький інститут туристичного бізнесу 3 Менеджменту 10
4.

Калібєров

Олександр

Геннадійович

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 5 Бізнес-управління 2
5.

Кацель

Марія

Костянтинівна

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 1 Економічний 5
6.

Мандич

Ігор

Анатолійович

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут 3 Педагогічної освіти 4
7.

Мостицька

Наталія

Володимирівна

Дніпропетровська державна фінансова академія 3
Фінансовий 11
8.

Орешак

Сергій

Олегович

Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" 1 Технології і організації виробництва 12
9.

Пономаренко

Володимир

Олександрович

Університет банківської справи Національного банку України 2 Економічний 8
10.

Фоменко

Олександр

Віталійович

Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" 3 Економіка та управління 6
11.

Цирфа

Віктор

Сергійович

Запорізький державний медичний університет 4 1-й Медичний 8
12.

Шипілов

Артем

Володимирович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 3 Фізико-математичний 1