kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2014. - Вип.12. - 152 c.:іл.

 

Зміст

 

Абрамова К.В., Пришляк М.П. Космічна база на місяці

Асланова Е.Г., Биковська Ю.В., Твердохліб Т.С. А.С. Макаренко про педагогічну техніку вчителя

Балацинова А.Д., Євсюкова А.Р. Сутність концепції педагогічної підтримки та її основні положення

Башкір О.І., Павлова Т.Г. Теоретичні основи технології «Діалог культур»

Вакуленко Т.С., Дворякова А.М. Тести: сутність і вимоги до них

Веприк С.А. Вимоги до мультимедійних засобів навчання

Гончаров О.І. Про доречність впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів занять виду «Самостійна робота навчаємих під керівництвом викладача»

Гречишнікова М.П., Твердохліб Т.С. Урок-діалог у педагогічному доробку С. Курганова

Гризун Л.Е., Кошелєва К.В. Розробка дидактичних матеріалів для підтримки вивчення систем автоматизованого перекладу у межах курсу штучного інтелекту для студентів педагогічних спеціальностей

Гризун Л.Е., Грудина Ю.О., Пікалова В.В. Розробка комплекту завдань у середовищі GeoGebra для підтримки вивчення функціональної змістової лінії у межах позакласної роботи з математики зі старшокласниками

Гриньов В.Й., Коробейнік В.А., Остроушко С.С. Особливості самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі ВНЗ

Гуріна Т.М. Сценарії використання мультимедіа на уроках іноземної мови

Дворякова А.М., Зоря В.Д. Матеріали про професора А.Ф. Павловського з особистого архіву І.О. Наумова

Загоруйко Д.А., Малець Є.Б., Пономарьова А.Б. Елементи науково-дослідної роботи на уроках фізики

Калашнікова Л.М., Матвійчук Ю.Ю. Особливості уроку-діалогу

Калашнікова Л.М., Смирнова Л.Ю. Особливості створення ситуації успіху у навчальній діяльності школярів за А.С. Бєлкіним

Кащенко К.М., Лопай С.А. Використання методу проектів у викладанні курсу «Мови програмування»

Кононихіна Ю.І. Розробка дистанційного курсу «Етика Інтернет-спілкування» для старшокласників

Лазарєва О.М., Мусанабієв Р.З. Використання проектних технологій у процесі навчання

Мандрікова М.О., Савицька М.В., Твердохліб Т.С. Педагогічні погляди П. Ліницького

Майнаєв Ф.Я., Наумов Б.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення академічних лекцій у ВНЗ

Моторіна В.Г. Університетська кафедра математики в школі: напрями роботи, результати, проблеми

Пришляк М.П., Субочева А.О.Валентин Бондаренко - космонавт № 0

Пономарьова Н.О. Актуальні проблеми підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення

Рябуха О.М. Онлайн тестування як інструмент підготовки єдиного державного іспиту з інформатики та ІКТ

Столбов Д.В.Особливості навчання програмуванню студентів Хебейського педагогічного університету (КНР)

Терещенко Д.О. Створення інтерактивного тренажеру «Our feelings» для навчання школярів англійської мови