kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2013. - Вип.8. - 160 c.:іл.

 

Зміст

 

Аданицька О.В., Корнілова Г.О., Малець Є.Б., Павлюк В.А., Сальніков В.П. Електроімітаційний підхід до вивчення термодинамічних процесів

Александров М.Г., Скляров Р.С. Вплив роботи мобільних телефонів на живі організми

Башкір О.І., Лисенко К.I. Використання засобів наочності на уроках іноземної мови

Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Особливості застосування методичної системи педагогічної діагностики при вивченні методів обчислень

Білоусова Л.І., Шигалевський В.Ю. Дидактичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності школярів

Бородавська Д.І. Основні напрями розвитку штучного інтелекту

Вахула Т.С. Філософські, моральні та соціальні аспекти штучного інтелекту

Віннікова О.Е., Єрмакова Н.А. Гурток оригамі як засіб підвищення інтересу до математики

Вензик Н.М., Дейниченко Г.В. До проблеми розумового виховання школярів

Веприк С.А., Лаптєва М.В. Дидактична підтримка викладання інформатики іноземним студентам

Галицький О.Г., Таймасханова О.А. Методологічні аспекти фізичного стилю мислення учнів та студентів

Гончаров О.І. Про доречність впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів занять виду «Самостійна робота навчаємих під керівництвом викладача»

Гризун Л.Е., Кащенко К.М. Дивовижна нечітка логіка та перспективи її застосування в педагогіці

Золотухіна С.Т., Корнюш Г.В. Розвиток М.Ф.Сумцовим ідеї народної освіти

Іскімжи А.С. Геометричні форми в архітектурі

Костіна Н.М. Особливості комбінованого навчання як сучасної педагогічної технології

Котко Я.О. Інструментальні Інтернет-ресурси в підготовці майбутнього вчителя

Курята В.А., Олефіренко Н.В. Переваги використання електронних тренажерів у навчальному процесі початкової школи

Лопай С.А. Предметний тиждень у системі організації познавчальної науково-дослідної роботи студентів

Міщенко Р.Б., Пуди А.Ю. Наступність вивчення функціональних рівнянь в школі та ВНЗ

Моторіна В.Г., Яремчук М.В. Технології візуального навчання математики

Мялова О.М., Цибинога Д.С. Досліди з водою на уроках фізики

Омельковець С.М. Освітній потенціал соціальних мереж

Остапенко Л.П., Шерстюк В.М. Створення електронного посібника засобами пакету Microsoft Learning Content Development System

Процай В.Ф. Ткаченко І.С. Шлях до істини через математичні парадокси

Рогова О.В. Методика розробки конспекту уроку математики з використанням комп’ютерних презентацій

Рогова Т.В., Субочева А.О. Тести як засіб контролю знань і умінь школярів

Хоменко Т.В., Місостов Т.Є. Нейронні мережі як результат досліджень у межах нейрокібернетичного напряму штучного інтелекту

Шипілов А.В. Прикладні аспекти генетичних алгоритмів

 

Завантажити (pdf-file: 3,1 Мбайт)