kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - Вип.19. - 133c.:іл.


ЗМІСТ


Андрієвська В.М., Коротецька М.Ю. Особливості впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи

Бєліков І.О., Голованов М.В. Використання циклічності на уроках фізичної культури в середній школі

Бобонець Т.О. Сутність та види метапредметних умінь й підходи до їх формування у процесі навчання молодших школярів

Висоцька Н.Ю., Сіра І.Т. Шляхи та засоби формування історичного компонента у навчанні історії математики педагогічного закладу освіти

Гагатік Н.О., Масич В.В. Інтерактивні методи на заняттях з фізики

Греков М.О., Олефіренко Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у трудовому навчанні

Денисова Г.Ю. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні школярів з особливими потребами

Задворнов Д.О., Остапенко Л.П. Розробка інтерактивних плакатів для уроків з інформатики для учнів 5 класу

Капустинська Т.Ф. Організація науково-дослідної діяльності старшокласників на уроках фізики

Колгатіна Л.С., Майстрюк І.С. Реалізація комп'ютерної підтримки для розв'язання комбінаторних задач на уроках інформатики

Колгатіна Л.С., Першина О.В. Огляд графічних редакторів для створення 3D об'єктів

Комар Б.В. Переваги та недоліки використання мобільних додатків в сучасній освіті

Кримсалюк Р.Ю., Масич В.В. Удосконалення процесу вивчення фізики в закладі середньої освіти шляхом використання тестових та ігрових технологій

Мосляков Я.В., Овчарова А.О., Остапенко Л.П. Проблеми навчання учнів основ створенню мобільних додатків в сучасному шкільному курсі інформатики

Олефіренко Н. В., Пліско Л. О. Використання ресурсів YouTube для навчання школярів програмуванню ігор

Олефіренко Н.В., Чепурко Т.П. Запровадження й розвиток STEM освіти в США

Остапенко Л.П., Феннич В.М. Формування ключової компетентності «підприємливість і фінансова грамотність» в шкільному курсі інформатики

Остапенко Л.П., Шапошнікова І.С. Методичні підходи для навчання учнів профільної школи основ динамічного програмування

Пилипенко Ю.В. Інтеграція знань при вивченні математики в закладах середньої освіти

Сірман О.В. Особливості інформаційних комп'ютерних технологій на уроках фізичної культури

Топчий М.С. Формування дослідницьких умінь учнів при доведенні нерівностей в профільній школі

Трефілова К.І. Розвиток математичного мовлення школярів у процесі вивчення теорем і навчання їх доведенню

Цехмістрова А.І., Олефіренко Н.В. Інфографіка у освітньому процесі

Шакуров Є.О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education

Ярішов М.І. Затребуваність вибіркового модулю «веб технології» в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»