kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2018. - Вип.16. - 126c.:іл.

 

ЗМІСТ

Андрієвська В. М., Білоусова Л. І., Сапенко А.А. Практичні питання реалізації STEAM-проекту у практиці роботи навчальновиховного закладу середньої освіти

Белеванцева О. М., Гризун Л. Е. Дидактична підтримка вивчення комп'ютерної графіки у межах позакласної роботи зі школярами

Білоусова Л. І., Руденко І. В. Особливості організації проектної діяльності учнів у процесі навчання технологій

Бородіна В. О., Жерновникова О. А., Пуди А. Ю. Неоднорідні задачі параболічного типу для кола і кільця

Бутко О.В. Структура електронного робочого зошита для учнів загальноосвітньої школи

Водолажський Д. О., Остапенко Л. П. Брейн-ринг як форма організаії позакласної роботи з інформатики

Гилун Д. О. , Остапенко Л. П. Структура уроку при використанні технології перевернутого навчання

Гризун Л. Е., Тербан М. Ю. Розробка дидактичної підтримки вивчення теми «Комп'ютерні презентації» шкільного курсу інформатики

Гризун Л. Е., Черепаха І. М. Розробка авторського web-сайту для підтримки вивчення хімії у 7 класі

Гузь Н. Л., Дейніченко Т. І., Жерновникова О. А. Підготовка майбутніх учителів математики до навчання математичної логіки і теорії алгоритмів

Дворякова А. М. STEM-проект як спосіб реалізації міжпредметних зв'язків математики

Дейніченко Т. І., Майстрюк І. С. Диференціація як складник особистісно-орієнтованого навчання

Дейніченко Т. І., Жерновникова О. А., Стельмахова А. С. Етапи становлення системи шкільної математичної освіти в другій половині XX століття в Україні

Єфременко Ю.О., Остапенко Л.П. Ключові поняття курсу інформатики

Іванов Д. С. Педагогічний потенціал джиу-джитсу

Косолапов К. С., Малькова І. А. Вибір технології програмування для розробки електронного журналу закладів загальної середньої освіти

Косьяненко О. О., Олефіренко Н. В. Особливості електронного посібника для навчання школярів мови програмування JavaScript

Купріянова О. В., Пономарьова Н. О. Використання засобів візуалізації у профорієнтаційній роботі вчителя інформатики

Левашова В. М., Хауст Я. В. Еколого-біологічні особливості отруйних рослин смт. Олександрівка Донецької області

Лустенко І. В., Пономарьова Н. О. Розробка інтерактивних вправ для роботи вчителя інформатики з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності

Олефіренко Н. В., Яковлєва В. В. Переваги використання інтерактивних моделей на уроках фізики