kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної  підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. -  Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - 192 c.:іл.

 

Зміст

 

Бєлявцева Т.В., Шоно Т.С. Розв'язок оптимізаційних задач засобами табличного процесора

Білецька С.А., Клочкова А.О. Теорема М.М.Боголюбова про «вістря клину»

Білоусова Л.І., Ольховський Є.О. Проведення тижня інформатики в університеті як спосіб активізації навчально-дослідної діяльності студентів у предметній галузі

Болсун Р.П. Електронний словник для молодших школярів

Борзикіна Н.В., Лаптєва М.В. Використання електронного англо-українсько-російського інтерактивного словника при вивченні англійської мови

Вакуленко Т.С., Калашнікова Л.М., Пономарева Н.С. Формування системних знань школярів у процесі виконання самостійної роботи з використанням комп'ютера

Веприк С.А. Творчий процес: психофізіологічні аспекти

Гризун Л.Е., Емурлаєва Г.С. Використання он-лайн засобів у навчанні англійської мови учнів 5-7 класів

Гризун Л.Е., Косова К.О. Потенціал електронного портфоліо в педагогічній та професійній діяльності вчителя

Д'яченко І.О., Рогова О.В. Підготовка майбутніх учителів математики до проведення нетрадиційних уроків

Єрохіна С.А., Івахненко Т.О., Проскурня І.П. Роль самостійної роботи та контролю якості знань студентів математиків при вивченні курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» в умовах кредитно-модульної системи навчання

Зоря В.Д., Рева Н.А. Еволюція поняття кривої

Канівець Л.Г. Можливості колективної діяльності у просторі сучасної освіти та особистого розвитку людини

Кисиленко А.Ю., Колій Ю.А., Пуди А.Ю., Стогній Н.П., Цапок І.І. Деякі неоднорідні задачі теплопровідності на площині

Коваленко О.С., Малець Є.Б. Формування методологічних засад в демонстраційному експерименті

Ковальова О.С., Колгатіна Л.С. Дистанційний курс «Часові форми дієслова в англійській мові»

Колгатін О.Г., Котенко А.С. Методичний посібник для вчителя з курсу «Інформатика-10»

Колгатіна Л.С., Чепелєва І.А. Компоненти методичного посібника з інформатики для дев'ятих класів

Колесник О.О. Інтернет-залежність як педагогічна проблема

Конюшенко Н.О., Ольховський Є.О. Технологія створення електронного засобу навчання

Коржова О.В., Незамай Т.І. Метод Лобачевського розв'язування  алгебраїчних  рівнянь

Кравець Н.М., Малець Є.Б. Визначення залежності коефіцієнта поверхневого натягу від концентрації мильного розчину

Лопай С.А. Система обліку відвідування й успішності студентів «Електронний журнал»

Новікова М.О., Пономарьова Н.О. Тренінг як форма практично-професійної підготовки у вищій школі

Олефіренко Н.В., Ярошук І.В. Шляхи використання сервісів веб 2.0 у навчальному процесі

Пономарьова Н.О., Савченко А.С. Інтерактивні методи в контексті особистісно орієнтованого навчання

Проскурня І.П., Проскурня О.І., Процай В.Ф. Математичні парадокси - джерело математичних відкриттів

Рощупкін С.В. Концепція та можливості web 2.0

 

Завантажити (pdf-file: 2,2 Мбайт)