kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2010. - Вип.3. - 176 c.:іл.

 

Зміст

 

Алєксєєнко А.В., Проскурня І.П. Характеристика аксіоматики теорії ймовірностей С.Н.Бернштейна та А.Н.Колмогорова

Бабак В.В., Трубавіна І.М. Студентське самоврядування у ВНЗ

Білецька С.А., Проскурня І.П. Вклад С.Н. Бернштейна в розв'язання 19-ї та 20-ї проблем Гільберта

Вахрушина Н.О., Рибалко Л.С., Рогова Т.В. Формування лідерських якостей школярів у ДОТ

Величко М.В., Пуди А.Ю. Перетворення Фур'є та його основні властивості

Гайворонська Ю.О. Метод «Case-Study» та особливості його застосування у практиці шкільного навчання

Гончаров О.І. Про спадкоємність освітянських стратегій «доринкової» і «ринкової» епох

Гризун Л.Е., Маленко О.В. Можливості мобільного навчання для підвищення ефективності вивчення іноземних мов

Грицай М.Г., Грицай Я.Г. Конструктивне доведення С.Н. Бернштейном теореми Вейєрштрасса

Дегтярьова Н.П., Пономарьова Н.О. Позакласна робота з англійської мови у сучасній школі

Зінов'єва Н.С., Савочкіна Т.І. До теорії скінченних DM-груп експоненти 4 63

Кін О.М., Ковалевська К.І. Статева просвіта підлітків як проблема статевого виховання

Князєва А.А., Пісоцька М.Е. Питання формування пізнавального інтересу школярів у наукових дослідженнях

Колесник О.О. Комп'ютерна етика - складова культури людини інформатизованого суспільства

Коржова О.В., Незамай Т.І. Метод Лобачевського розв'язування алгебраїчних рівнянь з комплексними коренями

Котко Я.О. Навчання веб-програмуванню майбутніх учителів інформатики

Коханова О.О., Попова О.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі особистісно-орієнтованого навчання

Кукса В.Ю., Пономарьова Н.О. Напрями та особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процес навчання іноземних мов

Лашевич Н.С., Мялова О.М. Використання інформації про сучасні досягнення в науці на уроках фізики

Мамон О.В. Взаємозв'язок понять самоосвіта та самоконтроль майбутнього вчителя

Попова Ю.О. Мережні педагогічні співтовариства як ресурс безперервної освіти вчителя

Рибіна Ю.О. Застосування ситуаційних методів у навчанні старшокласників основ безпеки життєдіяльності

Сазонова М.М., Смагін В.І. Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва

Сіра І.Т., Сірий Є.О. Міжпредметні зв'язки як фактор розвитку математичної компетентності майбутніх учителів

Сітайло А.П., Стяглик Н.І. Бінарний урок як форма розвитку творчого потенціалу особистості

Собченко Т.М., Торгашова А.В. Шляхи активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках української мови

Сорока О.Г., Стяглик Н.І. Життя та науково-педагогічна діяльність Д. Пойа

Федунов М.М. Ознайомлення учнів з життям та спадщиною видатного українського математика Г.Ф. Вороного

Хачіров Т.С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до адміністрування шкільного комп'ютерного класу

 

Завантажити (pdf-file: 1,6 Мбайт)