kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. - Вип.4. - 136 c.:іл.

 

Зміст

 

 

Вакуленко Т.С., Калашнікова Л.М., Пономарева Н.С. Використання завдань в тестовій формі як засобу систематизації та узагальнення знань школярів у процесі самостійної роботи

Василенко І.Є., Наумов Б.М. Формування моральних якостей школярів

Васильєва С.О., Єрмолаєва О.О. Вплив телебачення на виховання підлітків

Гайворонська Ю.О. Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах

Гончаренко Н.М., Дейніченко Т.І. Характеристики профільної диференціації навчання

Гончаров О.І. Пропозиції щодо поліпшення управління в різних напрямах діяльності вищого навчального закладу

Горейчук В.Г., Рогова Т.В. Формування фасилітуючої позиції у майбутніх учителів

Гризун Л.Е., Фурсова А.О. Інформаційні технології менеджменту для формування освітнього середовища школи

Гриньов В.Й., Почерніна А.Г. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

Дейниченко Г.В., Охріменко Г.В. Виховання колективізму у школярів засобом ігрової діяльності

Котко Я.О. Педагогічні підходи до тлумачення поняття електронного підручника

Коханова О.О., Попова О.В. Інтегрований урок як засіб формування загальнокультурної компетентності учнів основної школи

Кривуля Т.І., Пономарьова Н.О. Диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики

Лазарєва О.М., Мазурець О.О. Педагогічна наука про методи і прийоми створення ситуації успіху в навчальній діяльності

Ольховський Є.О., Плішко В.В. Порівняльна характеристика програмних засобів для статистичної обробки даних

Пижук В.В., Собченко Т.М. Методи діагностики обдарованості дітей у загальноосвітній школі

Пісоцька М.Е., Худенко В.Т. Питання формування позитивної мотивації до уроків естетичного циклу засобами музично-ритмічних дидактичних ігор

Плотникова С.В., Рибалко Л.С. Деякі питання редагування педагогічних видань

Рижкова А.Ю., Трубавіна І.М. Економічне виховання в сім'ї

Савченко А.С. Професійна діяльність як об'єкт наукового дослідження

Смагін В.І., Соколова Ю.М. Реалізація дидактичних принципів навчання у творчому середовищі закладів позашкільної освіти


Завантажити (pdf-file: 1,1 Мбайт)