kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2013. - Вип.10. - 160 c.:іл

Зміст


Белявцева Е.К., Грицай М.Г., Лапта С.І., Сапельник Т.А. Негармонійні коливання складної гомеостатичної системи

Білоусова Л.І., Остапенко Л.П. Університетська кафедра в школі: досвід та перспективи

Бородавська Д.І., Гризун Л.Е. Моніторинг та діагностування он-лайн засобами рівня сформованості комунікативної компетенції старшокласників на уроках англійської мови

Блудов В.Я., Соломко О.В. Аналіз симуляторів електричних схем для виконання лабораторних робіт з електротехніки і радіотехніки

Вакуленко Т.С., Сапенко А.А. Погляди В.О.Сухомлинського на зміст виховання особистості школяра

Вахула Т.С. Медіакомпетентність як складова медіаосвітньої підготовки

Гайдусь А.Ю. Загальні принципи захисту інформації від несанкціонованого доступу

Геворкян Л.Л., Пісоцька М.Е. Теоретичні питання формування артистизму майбутнього вчителя музики

Гончаров О.І. Формування у студентів педагогічних вищих навчальних закладів адекватного ставлення до наукових досліджень

Грицай М.Г., Лапта С.І., Міненко М.О. Узагальнений опис коливань у простих і складних системах із негативним зворотним зв'язком

Гуріна Т.М. Самостійна робота студентів в курсі «Сучасні інформаційні технології»

Діденко Л.С. Еволюція поняття «електронний освітній ресурс» у педагогічній літературі

Єрмакова Н.А., Неганова К.В. Маловідомі імена: М.М. Салтиков

Зеленцова В.А. Використання Інтернет-технологій для організації групової роботи старшокласників у процесі навчання інформатики

Золотухіна С.Т., Зражевська А.К., Соловйова О.К. Науково-педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського

Калашнікова Л.М., Смирнова Л.Ю. Особливості розумового виховання школярів у педагогічних здобутках В.О.Сухомлинського

Калашнікова Л.М., Петрова В.В. Питання організації навчання у спадщині В.О.Сухомлинського

Каліна К.Є., Цибулька В.А. Педагогічні погляди Г.С.Сковороди

Кириченко О.В., Середа Л.В. Сюжетно-ігровий метод розв'язання задач з комбінаторики

Кошелєв М.В. Комп'ютерний симулятор як засіб професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Литвинов Ю.В., Черненко А.Ю. Дослідження капілярних хвиль на поверхні рідини

Лопай С.А., Цибулька В.А. Розробка динамічних web-сторінок за допомогою бібліотеки jQuery

Олефіренко Н.В. Вплив інформаційних технологій на підготовку майбутнього вчителя

Ольховський Є.О., Ткаченко Н.В. Роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі сучасного ВНЗ

Ольховський Є.О., Сальніков С.С. Етапи розробки мобільного додатку

Рощупкін С.В., Столбов Д.В. Робототехніка в освітньому просторі України

Сапенко А.А., Гончаров О.І. Деякі питання підготовки освітянина до формування громадської думки стосовно місії освіти усуспільстві

Черненко А.Ю. Іоністори: принципи дії, класифікація та застосування

 

До 75-річчя фізико-математичного факультету

Білоусова Л.І. Шестопалов Віктор Петрович

Памяти Виктора Петровича Шестопалова

Зоря В.Д. Виктор Петрович Шестопалов в жизни Харьковского пединститута

Белоусова Л.И. Всегда Ваши

Белявцева Т.В. Виктор Петрович – такой одинаковый, и такой разный…

Злуницына В.Н. Виктор Петрович Шестопалов в моей жизни

Лебединская В.Г. О работе на кафедре радиофизики у Виктора Петровича Шестопалова

 

Завантажити (pdf-file: 3,87 Мбайт)