kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2014. - Вип.11. - 160 c.:іл.

 

Зміст

 

Антоненко І.В., Рогова О.В. Індивідуальне навчання математики в сільській малокомплектній школі

Бабіна А.Ю., Бринза В.Ю., Рогова О.В. Вивчення теорем геометрії з використанням комп'ютерних презентацій

Башкір О.І., Шкіль С.І. Виховання в родинах просвітників Слобожанщини кінця XIX - початку XX сторіччя

Бринза В.Ю., Пуди А.Ю. Застосування математичних методів для розв'язування фізичних задач: розподіл тепла у шарі

Вакуленко К.Р., Зеленська Л.Д. Громадсько-просвітницька діяльність Г.П. Данилевського на Слобожанщині

Друганова О.М., Пісоцька М.Е., Шалімова М.А. Теоретичні питання розвитку приватної ініціативи в музичній освіті Слобожанщини другої половини ХІХ - на початку ХХ століття

Калашнікова Л.М., Смирнова Л.Ю. Формування пізнавальної активності студентів інформаційними засобами навчання

Калмикова Ю.К. , Крюкова Д.О., Твердохліб Т.С. Проблема впливу позитивного емоційного фону на процес навчання і виховання школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського

Катаєва М.О., Рогова О.В. Порівняльний аналіз теми «Ірраціональні рівняння» за різними підручниками з алгебри і початків аналізу

Кін О.М., Малік І.В. Проблеми національної української школи в педагогічній спадщині М.Ф. Сумцова

Ковальчук А.І., Попова О.В. Особливості експериментальної педагогіки в Україні (20-30 роки ХХ століття)

Кравченко І.В., Пирогова Л.М., Собченко Т.М. Розвиток українознавства на Слобожанщині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття

Кузіна О.Л., Наумов Б.М. Взаємодія системи освіти і виховання в Японії як вплив менталітету

Литовченко Г.В., Смагін В.І., Чен Н.В. Принципи, форми і методи викладання образотворчого мистецтва у школі М.Д. Раєвської-Іванової і перспективи їх використання у сучасній школі

Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Світові тенденції впровадження медіаосвіти в навчальний процес

Савочкіна Т.І., Харченко А.І. Многовид знакозмінної групи A4

Стяглик Н.І., Теллінгер Е.Е. Методика створення і застосування слайд-лекцій (на прикладі змістового модуля «Рівняння і нерівності» курсу «Елементарна математика»)

 

За матеріалами «Наумовських читань» на фізико-математичному факультеті

 

Антоненко Г.М., Волотка Д.С. Наукові зв'язки Харківської геометричної школи з прибалтійськими геометрами

Долгополова Н.В., Зоря В.Д. Дослідження І.О. Наумовим та Ю.М. Гайдуком російського періоду діяльності Г.Ламе

Єрмакова Н.А., Іванніков М.О. Д.З. Гордєвський - взірець високого професіоналізму

Зоря В.Д., Теллінгер Е.Е., Харченко А.І. Родина - найдорожчий скарб Івана Олександровича Наумова

Коржова О.В., Євсюкова А.Р. Дослідження І.О. Наумовим спадщини Д.М. Синцова

Коржова О.В., Лутицька В.С. Д.М. Cинцов - основоположник Харківської геометричної школи

 

Завантажити (pdf-file: 2,08 Мбайт)