kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. - Вип.6. - 136 c.:іл.

 

Зміст

 

Білецька О.В. Використання інтерактивних віртуальних дошок у процесі навчання англійської мови

Білоусова Л.І., Пономарева Н.С. Порівняння колективної форми з іншими формами організації роботи учнів

Бойко О.І. Ресурси мережі Інтернет у навчанні молодших школярів предмету «Я і Україна»

Вакуленко Т.С., Петрова В.В. Розвиток пізнавальної самостійності студентів електронними засобами навчання

Вахула Т.С. Середовища для проведення тестування знань школярів 29

Відченко А.Г., Соломко О.В. Науково-просвітницька діяльність педагогічного відділу ХІФТ при Харківському імператорському університеті у другій половині ХІХ- початку ХХ століття

Гончаренко Н.М., Мялова О.М. Використання міжпредметних зв'язків на уроках фізики

Даниленко С.П., Ольховський Є.О. Особливості установки систем управління вмістом для створення веб-сторінок

Данилко В.О., Рибалко Л.С. Класифікація видів реклами

Жерновникова О.А., Колесник Л.О. Математичні закономірності в музиці

Золотухіна С.Т., Корнюш Г.В. Проблема розумового виховання в історичній ретроспективі

Калашнікова Л.М., Субочева А.О. Студентські наукові гуртки як засіб формування пізнавального інтересу майбутніх учителів

Куліш І.В., Мялова О.М. Деякі питання до теорії утворення граду

Лазарєва О.М., Мазурець О.О. Формування саногенного мислення і способу життя у молодшого школяра як провідного чинника його навчальних досягнень

Лашевич Н.С. Вплив радіаційного випромінювання на людину

Лопай С.А., Шипілов А.В. Комп'ютерна оболонка для тестування навчальних можливостей студентів

Мукій Т.В. Реалізація ідей гуманної педагогіки на уроках інформатики в основній школі

Мутильов О.М., Олефіренко Н.В. Робочий зошит як актуальний дидактичний засіб у підготовці майбутнього вчителя

Наумов Б.М., Темна І.О. Нетрадиційні форми навчання

Пікало А.В., Пономарьова Н.О. Відеоурок як засіб підвищення ефективності навчання інформатики

Пікалова В.В., Тронько В.В. Розробка веб-сайту для підтримки курсу «Дискретна математика»

Плюсніна Ю.І., Смагін В.І. Роль шкільної форми у формуванні дисципліни

Рогова Т.В., Фроліков А.О. Використання імітаційно-ігрових ситуацій у процесі навчання

Рябуха О.М. Розробка комплексу завдань для створення динамічних web-сторінок

Ткаченко Н.В. Twiddla - онлайн сервіс для спільної роботи

Шерстюк В.М. Створення web-сторінок засобами мови HTML 5.

 

Завантажити (pdf-file: 2,2 Мбайт)