kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2018. - Вип.17. - 198c.:іл.

 

ЗМІСТ

Андрієвська В.М. Капустинська Т.Ф. Практика з інформаційних технологій як шлях до інновацій у майбутній педагогічній діяльності

Андрієвська В.М., Новікова М.М., Олефіренко Н.В. Використання ІКТ при навчанні дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами

Белевцева Л.М. Використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні многогранників на уроках геометрії

Бернович М.Ю., Моторіна В.Г. Веб-квест (сутність, зміст та функції)

Білоусова Л.І. , Русіна І.Д. Соціальні мережі як простір для реалізації активної позиції вчителя у професійній діяльності

Білоусова Л.І., Шопіна К.К. Розробка електронного посібника зі Scratch програмування для учнів початкової школи

Булгакова К.Ю., Остапенко Л.П. Розробка дидактичних матеріалів для навчання учнів основної школи основам тривимірної графіки

Бугайчук Л.Г., Сіра І.Т. Графічний редактор Paint на уроках математики

Висоцька С.М., Водолаженко О.В. Розвиток просторової уяви учнів при вивченні стереометрії за допомогою динамічного середовища - програми Geogebra

Водолаженко О.В., Моргун М.О. Методика використання геометричних перетворень при розв'язуванні задач на побудову

Водолаженко О.В., Чувилко В.І. Пакет динамічної геометрії Geogebra як інструмент формування предметної компетентності студентівматематиків

Головашкін С.В., Ольховський Є.О. Проектування досвіду взаємодії користувача з мобільним додатком

Гребешкова А.Г., Гризун Л.Е., Лобанова Т.В, Овчарова А.О. Досвід майбутніх вчителів інформатики щодо розробки авторських ігрових додатків навчального спрямування

Гризун Л.Е., Ракуса Ю.О. Проектування електронного додатку для підтримки вивчення англійської мови у 6 класі

Детинич Т.О., Олефіренко Н.В., Яковлєва В.В. Інструментарій створення інтерактивних плакатів для навчання школярів

Дейніченко Т.І., Майстрюк І.С. До проблеми групової роботи школярів

Долгова О.Є., Назаренко В.В. Професійна компетентність майбутнього учителя математики

Долгова О.Є., Кондратьєва Т.С. Розв'язування дослідницьких задач за допомогою динамічної системи Geogebra у контексті STEM-освіти

Жерновникова О.А., Ісаєнко К.В. Забезбечення наступності при вивченні учнями математики та фізики у старшій профільній школі

Жерновникова О.А., Ушакова Т.В. Упровадження мобільних ІКТ навчання на уроках математики як психолого-педагогічна проблема

Житєньова Н.В., Шигимага В.А. Створення візуальних дидактичних ресурсів засобами Anime Studio

Єфименко Д.М., Моторіна В.Г. Світовий досвід та перспективи розвитку природничо-математичних дисциплін в контексті розвитку STEM-освіти

Єфимова Т.Є., Жерновникова О.А. Технологія формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів математики: теоретичний аспект

Кравцов І.О., Моторіна В.Г. Організація самостійної роботи вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на заняттях з математики та у позаурочний час

Коломієць Б.М. Задачний підхід при вивченні основ програмування

Корюкова С.І., Сіра І.Т. Kahoot! як засіб запровадження інтерактивних технологій у навчальний процес на уроках математики

Лебеденко Я.О., Моторіна В.Г. Особливості побудови моделей озерної екосистеми: аналітична модель евтрофікації

Лустенко І.В., Пономарьова Н.О. Інтерактивні вправи для тренігів з професійної орієнтації школярів

Міщик В.В., Остапенко Л.П. Можливості фреймворка Kivy мови програмування Python для створення мобільних додатків

Моторіна В.Г., Чернявська Н.І. Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні математики в профільній школі

Сіра І.Т. Туманова І.О. Підготовка майбутніх учителів математики до розробки елективних курсів історико-математичної спрямованості

Слободян О.К., Долгова О.Є. Використання ІКТ при вивчені стереометричних задач на побудову в старшій профільній школі

Токарев П.Л., Токарева А.В. Використання QR-кодів на уроках англійської мови

Яциніна Н.О. Аналіз популярних соціальних мереж з точки зору педагогічного використання