kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Харків, 2019. - Вип.18. - 169c.:іл.

 

ЗМІСТ

Андрієвська В.М., Білоусова Л.І., Колесник М.Є. Використання соціальної мережі Edmodo в педагогічній практиці вчителів закладів загальної середньої освіти

Андрієвська В.М., Білоусова Л.І., Полежаєва Д.Е. Реалізація STEM-проекту «Країна подорожей» в освітній практиці

Бєловол Т.В. Формування пізнавального інтересу старшокласників шляхом використання історичних матеріалів у процесі навчання математики

Білоусова Л.І., Лукаш В.Ю. Дудл-відео: освітні застосування та особливості створення

Галицький О.Г., Токарев П.Л. Теоретико-методичні основи формування методологічної компетентності майбутнього вчителя фізики в умовах сучасної освіти

Гололобова О.М. Підготовка майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності учнів профільної школи

Гончарова О.С., Гризун Л.Е. Розробка комплекту практичних завдань для навчання молодших школярів реалізації циклічних алгоритмів у середовищі SCRATCH

Дейниченко Г. В., Земліна Є. Р. Застосування проектного методу навчання в практиці роботи сучасної школи (на прикладі математики)

Денисова Г.Ю. Розробка електронного персонального розкладу для учня з особливими освітніми потребами

Долгова О.Є., Кондратьєва Т.С. Дослідницькі завдання з математики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Долгова О.Є., Коротких О.О. Підвищення мотивації навчання математики при розв'язуванні завданнь з параметрами

Долгова О.Є., Харміч О.А. Розвиток просторового мислення в процесі навчання стереометрії

Калашнікова Л.М., Кондратьєва Т.С. Інтегрований урок як засіб активізації пізнавальної активності учнів

Калашнікова Л.М., Майстрюк І.С. Пізнавальне завдання як засіб формування дієвих знань школярів

Катериніна А.В., Моторіна В.Г. Досвід застосування ресурсу "Мій клас" у навчанні школярів математики

Кравчук К.В., Шевченко С.М. Емпіричні розвідки у педагогіці за допомогою кластерного аналізу як засіб формування науководослідних умінь студентів

Матвійчук Ю.Ю. Переваги та недоліки використання дистанційного навчання в сучасному цифровому суспільстві

Мацініна Н.І., Проскурня О.І. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики

Москаленко В.В., Толяренко Н.І. Суб'єктність системи освіти в мережевому суспільстві

Моторіна В.Г., Романюк С.П. Деякі аспекти підвищення ефективності навчання вищій математики іноземних студентів у ЗВО

Моторіна В.Г., Шведкова О.В. Інтеграція математичних і гуманітарних знань у процесі підготовки майбутнього вчителя математики

Олефіренко Н.В., Перова Н.С. Інтерактивний мультимедійний плакат як сучасний електронний засіб навчання школярів

Остапенко Л.П., Титаренко Н.А. Методико-дидактичне забезпечення для навчання учнів 9 класів основ тривимірної графіки

Сидельник В.Ю. Професійно орієнтовані завдання як засіб реалізації професійної спрямованості шкільної математичної освіти (на прикладі економічного профілю)

Сіра І.Т., Радченко К.А. Формування полікультурної компетентності учнів на уроках математики

Сіра І.Т., Усик Т.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках геометрії у 7 класі

Токар А.О. Методика використання методу проектів у процесі навчання математики в старшій профільній школі

Юрков Є.В. Проектування мобільного додатку «School planning» для створення персонального розкладу школяра

Ярхо Т.О. Дидактичні принципи фундаменталізації математичної підготовки здобувачів середньої та вищої освіти