kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Н. В. Олефіренко та ін. Х., 2021. Вип.20. 178 c.: іл.

 

ЗМІСТ

Андрієвська В.М., Коротецька М.Ю. Особливості впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи

Бугрін Анна Інформаційно-цифрова культура як складова професійної особистості викладача вищої школи

Веприк Світлана, Галагура Каріна

Організація проєктної діяльності для учнів молодших класів на засадах «Нової української школи»

Веприк Світлана, Гребенник Олена

Розробка дидактичної підтримки для навчання учнів основної школи технологій опрацювання табличних даних

Веприк Світлана, Исмайилова Аймерет

Наповненість вибіркового модуля «Графічний дизайн» у шкільному курсі інформатики

Даніленко Дар’я

Теоретичні питання впровадження сучасних освітніх технологій в основній школі

Гребешкова Анастасія, Олефіренко Надія

Переваги і можливості динамічної інфографіки

Денисова Галина, Олефіренко Надія

Інтерактивні прийоми актуалізації опорних знань й способів дій на уроці інформатики

Кардаш Святослав, Пономарьова Наталія

Інновації у запровадженні електронних послуг в Україні як складова змісту шкільного курсу інформатики

Колгатіна Лариса, Іваха Олександра

Особливості редакторів 3D графіки

Колгатіна Лариса, Ільченко Марія

AR технології та їх застосування у навчанні

Комеков Довран, Розмирадов Вепа

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у

STEAM-проєктах

Андрієвська Віра, Кравцов Максим

Інструментально-ресурсна підтримка пізнавальної діяльності учнів основної школи

Криворучко Євген, Шакуров Євген

Переваги використання кубика Рубіка

Курганський Андрій

Розробка електронного додатку для візуалізації кривих Без’є

Майстрюк Ірина, Пономарьова Наталія

Етика взаємодії учасників освітнього процесу за умов впровадження дистанційного навчання

Масич Віталій, Пацульда Валерія

Застосування інтерактивних методів навчання як засобу досягнення розуміння фізики в навчальному й науковому пізнанні

Масич Віталій, Равх Іванна

Застосування фізичних іграшок для реалізації принципу наочності на уроках фізики в ЗСО

Молчанова Дар’я, Пономарьова Наталія

Напрями використання таблічного процесора MS EXCEL у професійній педагогічній діяльності

Павловський Володимир

Теоретичні засади впровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти

Пономарьова Наталія

Науково-методична співпраця закладів освіти різних рівнів як фактор якості підготовки майбутніх учителів

Постельняк Лілія, Андрієвська Віра

Організація освітнього процесу із застосуванням онлайн-сервісів дистанційного навчання у вищій школі

Ратнікова Олена, Веприк Світлана

Розробка та використання електронних дидактичних матеріалів в умовах сучасного освітнього процесу

Сергєєв Віктор, Зінченко Євгеній

Удосконалення лабораторного фізичного практикуму з використанням сучасних вимірювальних приладів

Сіра Ірина, Яценко Наталія

Застосування комбінаторних методів в задачах з генетики

Тердоват'ян Вікторія, Шакуров Євген

WEB-дизайн для школярів

Толок Діана, Пономарьова Наталія

Вчений та викладач М. С. Саврон в історії ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Чередниченко Cофія, Шакуров Євген

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні школярів з особливими потребами.